8 weekends werken voor vernieuwing wegdek E17 en Ring Antwerpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op vrijdagavond 28 april 2017 met de vernieuwing van het wegdek van de E17/R1 ter hoogte van de Kennedytunnel. Op linkeroever legt AWV vanaf het op- en afrittencomplex Zwijndrecht (nr. 17) een nieuw wegdek in asfalt aan over de volledige breedte van de rijbaan richting Antwerpen. Ook de verbinding van de E34 naar de Kennedytunnel krijgt een nieuw asfaltkleed. Op rechteroever vernieuwt AWV de rechterrijstrook richting Nederland. Deze investeringen moeten het comfort en de veiligheid van de weggebruiker verbeteren. Om de hinder te beperken werkt AWV enkel gedurende weekendnachten, en dit gedurende 6 weekends. Tijdens deze weekends beschikt het verkeer altijd over minstens één rijstrook richting Antwerpen. Naar gelang de zone waar gewerkt wordt zullen verschillende op- en afritten worden afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Naast dit grondige onderhoud zal AWV tussen 19 mei en 3 juni ook nog enkele plaatselijke betonherstellingen uitvoeren op de Antwerpse Ring richting Nederland. Hier blijven steeds twee rijstroken beschikbaar en zal er naargelang de locatie van de herstelling tijdelijk een op-of afrit moeten afgesloten worden. Ook deze werken worden uitgevoerd tijdens weekendnachten. In totaal nemen beide werven 8 weekends in beslag.

Grondige vernieuwing voor veiligheid en comfort

De E17 en de Ring (R1) in de buurt van de Kennedytunnel zijn een van de drukste punten van ons wegennet. Door de zware belasting is het wegdek op verschillende plekken ernstig beschadigd. Een grondige vernieuwing van dit drukke wegvak moet het comfort en de veiligheid van de weggebruiker garanderen. AWV zal daarom vanaf het op- en afrittencomplex Zwijndrecht (nr. 17) tot aan de Kennedytunnel het volledige wegdek (uitgezonderd pechstrook) richting Antwerpen opnieuw asfalteren. De verschillende rijstroken worden op aparte momenten vernieuwd om verkeer mogelijk te houden. Ook de verbinding van de E34 naar de E17 krijgt een nieuwe onder- en toplaag in asfalt. Op rechteroever wordt de rechterrijstrook van de Ring (R1) richting Nederland vernieuwd vanaf de Kennedytunnel tot de oprit van Antwerpen-Centrum (nr. 5a). Verder worden er, los van deze werf, ook nog een aantal plaatselijke betonherstellingen uitgevoerd van Antwerpen-Zuid tot Deurne in de richting van Nederland. Beide werven vindt u terug op onderstaande kaart.

8 weekends werken

Vernieuwing wegdek E17 en Ring

De werken worden in verschillende zones onderverdeeld die gedurende zes weekends, behalve het weekend van 27 mei en 3 juni, worden aangepakt. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tijdens weekendnachten om de hinder tot een minimum te beperken. Hierbij wordt steeds dezelfde aanpak gevolgd. Van vrijdagavond 21u tot zaterdagochtend 9u wordt het wegdek gefreesd en voorzien van een nieuwe onderlaag. Op zaterdag kan het verkeer over de onderlaag rijden met een snelheidsbeperking van 70 km/u. Op zaterdagavond wordt vanaf 18u de meest rechtse of linkse rijstrook afgesloten voor het aanbrengen van detectielussen. Vanaf zaterdag 21u tot zondagochtend 9u brengt AWV de toplaag en de definitieve markeringen aan. Vanaf zondagochtend kan het verkeer terug alle rijstroken gebruiken. Deze werkwijze wordt tijdens zes weekends vanaf 28 april herhaald.

Betonherstellingen Ring
De plaatselijke herstellingen van beton in de ring gebeuren in het weekend van 20 mei, het verlengde weekend van 25 tot 28 mei en het weekend van 3 juni. Er wordt gewerkt vanaf de afrit Deurne in de richting van het complex Zuid.Per nacht wordt één zone hersteld. Er wordt gewerkt vanaf vrijdag 21u 's avonds tot de volgende dag 10u (op een zaterdag) of 12u (op een zondag of feestdag). 

Hinder tijdens de werken

Ter hoogte van de werfzone blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk over minimum één rijstrook. Bij de betonherstellingen zijn steeds minimum twee rijstroken beschikbaar. Wanneer de werken zich ter hoogte van op- en afritten bevinden worden die afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De hinder varieert naargelang de locatie van de werken. Wanneer de werken zich situeren ter hoogte van een op-en afrittencomplex zal er naast hinder voor verkeer op de autosnelweg ook hinder zijn voor bestuurders die de complexen willen gebruiken. Een overzicht van de hinder per weekend is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen. We geven u alvast een overzicht van de hinder tijdens het eerste weekend. 

Hinder tijdens weekend van 28 april

Tijdens het eerste weekend asfalteert AWV de rechterrijstroken van de E17 richting Antwerpen tussen het complex Zwijndrecht (nr. 17) en het complex Antwerpen-West. Op het complex Zwijndrecht (nr. 17) wordt de verbinding van de Pastoor Coplaan naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de aansluiting richting Gent en moet keren via het complex Kruibeke (nr. 16). De situatie tijdens de daaropvolgende weekends is steeds anders. Informatie hierover vindt u op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

Werken Weersafhankelijk

Asfalteringswerken en betonherstellingen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij te lage temperaturen of neerslag kunnen de werken niet uitgevoerd worden. De voorgestelde timing kan dus nog wijzigen.

Blijf op de hoogte 

Voor details, kaartmateriaal en een overzicht van de werken en de verkeerssituatie per weekend kan u terecht op de webpagina van deze werf via www.wegenenverkeer.be/antwerpen