Slimme verkeerslichten aan 5 kruispunten

Regio
Gemeente
Weg
Datum september 2018 - jaareinde 2018/voorjaar 2019

Update: 
Vanaf maandagavond 10 december 2018 vernieuwen we het kruispunt van de Noord-Oostelijke Omleiding (N80) met de Luikersteenweg (N3e).

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens de laatste maanden van 2018 5 kruispunten renoveren op de Noord Oostelijke Omleidingsweg en de Hasseltsesteenweg en er vervolgens slimme verkeerslichten installeren. Deze werkzaamheden zijn een vervolg van de aanpassingen die in augustus al op de 4 kruispunten op de Noord Oostelijke Omleiding (N80) werden uitgevoerd. Toen werden op deze kruispunten al 7 afslagstroken verlengd. Al deze ingrepen moeten de doorstroming op de gewestweg doen verbeteren. 

 

Renovatie en installatie slimme verkeerslichten

De aannemer zal op elk kruispunt het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag in asfalt aanbrengen. Hierbij zal hij ook telkens een gedeelte (+/- 60m) van de zijstraten renoveren. 

Ook het wegdek van de Hasseltsesteenweg tussen de Terbiest en de N80 zal worden vernieuwd .  

Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer ook de detectielussen aanbrengen, die nadien de slimme verkeerslichten zullen aansturen. 

Werkwijze volgens vast patroon

De werkzaamheden zullen verspreid over 5 weken gebeuren. Voor ieder kruispunt zal de aannemer dezelfde werkwijze hanteren. De werken gebeuren ’s avonds en  ‘s nachts, om de verkeershinder te beperken: 

 •  nacht 1 (20u00-06u00): vernieuwen wegdek + markeringen 
 •  nacht 2 (20u00-06u00): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen 
 •  nacht 3 (20u00-06u00): vernieuwen wegdek + markeringen + lussen slijpen 
 •  afronding aansluitend overdag (vanaf 09u00): in dienst stellen verkeerslichten.

Fasering

Voorbereidende werkzaamheden
Sinds maandag 22 oktober zijn de aannemers van het agentschap en de Watergroep een aantal voorbereidende werkzaamheden aan het uitvoeren. Dit gebeurt voornamelijk buiten de rijweg, waardoor de hinder beperkt blijft. 

 • Kruispunt Rellestraat: aanleg voetpad en gelijkgrondse fiets- en voetgangersoversteek (in uitvoering)
 • N80x N722: aanleg fietspad voor veilige fietsoversteek (in uitvoering)
 • N80 x Rellestraat: putdeksels verwijderen en dichten - nachtwerk (uitgevoerd)
 • Rellestraat: verwijderen van een putjes van de waterleiding in de rijweg.- door De Watergroep (uitgevoerd)

Renovatie kruispunten
De voorbije weken werden de kruispunten van de Noord Oostelijke omleiding met de Rellestraat en de Hasseltsesteenweg met de Zepperenweg al vernieuwd en voorzien van slimme verkeerslichten. In de loop van de volgende weken volgen de andere kruispunten. Updates vind je steeds op deze pagina. . 

 1. N80 x Rellestraat - AFGEROND
 2. N722 x Zepperenweg - AFGEROND
 3. N80 x Tongersesteenweg (N79) - AFGEROND
 4. N80 x Luikersteenweg (N3e)
 5. N80 x Hasseltsesteenweg (N722) 

Afstemmen slimme verkeerslichten
Nadat de aannemer alle kruispunten heeft gerenoveerd, zal het agentschap de verkeerslichten op elkaar afstemmen. Doordat deze met elkaar zullen communiceren zal de doorstroming verbeteren. 

Minderhinder-maatregelen: nachtwerk en  lokale omleidingen 

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden zal het agentschap het betrokken kruispunt telkens volledig afsluiten en een lokale omleiding voorzien. Overdag zijn de kruispunten gewoon open, maar zullen de verkeerslichten niet optimaal kunnen functioneren. Tijdens de indienstname van de verkeerslichten zal er ook enige verkeershinder zijn.

Blijf op de hoogte

Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via deze webpagina inschrijven op de digitale nieuwsbrief.