Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidwestelijke omleidingsweg Diksmuide

Fasering

Fasering

Datum

Status

Gestart

Weg

N35f

De volledige aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg zal in meerdere fases gebeuren, gespreid over de jaren heen. Een precieze timing voor de volgende fases staat nu nog niet vast. Ook de fasering zelf kan eventueel nog wijzigen. 

Op 18 mei 2020 start fase 1 van de werken. Het einde van deze fase is voorzien tegen het najaar van 2021. 

 

Fase 1

Wat?

In de eerste fase worden volgende werken uitgevoerd:

  • Het eerste deel van de nieuwe omleidingsweg die wordt aangelegd is het deel tussen de spoorweg en de brug over de IJzer.
  • Tegelijk wordt ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd die de Kapellestraat verbindt met de IJzerdijk. Waar de omleidingsweg de Kapellestraat kruist, zal de Kapellestraat immers ‘geknipt’ worden. Er zal dus geen toegang zijn vanop de Kapellestraat naar de omleidingsweg. Daarom wordt er een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd waardoor de Kapellestraat kan aansluiten op de IJzerdijk. Op die manier blijft het centrum van Diksmuide bereikbaar voor de bewoners van Sint-Jacobskapelle.
  • Fase 1 omvat ook de voorbereidende werken voor fase 2: het gebruiksklaar maken van de zone tussen de Kaaskerkestraat en de spoorweg. Dat omvat het gebied munitievrij maken en het rooien van bomen waar nodig. (start na broedseizoen)
  • Tenslotte omvat fase 1 ook de voorbereidende grondwerken voor de aanleg van de nieuwe brug van de omleidingsweg over de IJzer. (start na bouwverlof 2020, einde bouwverlof 2021)
 Overzichtskaart fase 1 omleidingsweg Diksmuide
Hinder? 

De hinder tijdens deze fase zal zeer beperkt blijven. Iedereen blijft steeds bereikbaar tijdens de werken.

Er zal wel extra verkeer zijn omwille van grondtransporten, in het bijzonder aan het kruispunt N35 x IJzerdijk, de IJzerdijk zelf en het bedrijventerrein Heernisse. Er is eenrichtingsverkeer voorzien voor werfverkeer om de hinder te beperken.

Fietsers zullen tijdens fase 1 wel omleidingen moeten volgen.

  • Fietsers komende van Nieuwpoort op de Frontzate worden omgeleid via de N35 Kaaskerkestraat om vervolgens naar het centrum of Kaaskerke te rijden.
  • Fietsers komende van De Panne via het fietspad langs de spoorweg worden ter hoogte van de Vlavaart afgeleid via de Wagenmakerijstraat naar de N35 Kaaskerkestraat. 
  • Fietsers komende van Diksmuide op de Frontzate worden omgeleid via de N35 naar Kaaskerke om van daaruit verder de Frontzate te nemen richting Nieuwpoort.