Werken verbinding Vaartkom - Ring Leuven

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start werken: Vanaf 3 december 2018 tot en met 5 april 2019

Update 26/03/19: AWV plant vanaf woensdag 27 maart t.em. 5 april de laatste werkfases voor de verbinding Vaartkom - ring Leuven waarbij er in 3 (i.p.v. 4 zoals eerder vermeld) nachten asfalterings- en markeringswerken uitgevoerd worden (zie faseringen hieronder). Er wordt 1 nacht minder gewerkt dan normaal voorzien. De definitieve asfaltering die gepland was van vrijdagavond 29/3 op zaterdagochtend 30/3 wordt door de te koude temperaturen uitgesteld tot een later tijdstip in het voorjaar. De andere werken gaan  gewoon zoals hieronder aangegeven. Tussen 22u ‘s avonds en 6u ‘s ochtends wordt de Vaartkom (Aarschotsesteenweg N19, Zoutstraat en Redersstraat) dan ook volledig afgesloten voor verkeer en worden de nodige omleidingsroutes voorzien voor lokaal en doorgaand verkeer langs de Kolonel Begaultlaan, Engels Plein, Lüdenscheidsingel... Het Agentschap Wegen en Verkeer excuseert zich voor mogelijke geluidshinder die omwonenden door werfverkeer en vooral tijdens de eerste nacht bij het weghalen (affrezen) van asfalt kunnen ondervinden. In het weekend van zaterdag 30/3 tot en met maandagochtend 1 april wordt er niet gewerkt en kan het verkeer overdag alle bewegingen volgen. Overdag kan er dan steeds wel gereden worden via de Zoutstraat, de Redersstraat en op de Aarschotsesteenweg (N19). Let op: Rijden vanuit Havenkant richting N19 Aarschot is niet mogelijk tot aan het einde van de werken.

AWV beëindigt de werken rond 5 april. Nadien zal de stad Leuven de laatste ingrepen uitvoeren aan de kant van de Kolonel Begaultlaan en daarop zullen beide bruggen volledig in werking gesteld worden. Voetgangers en fietsers zullen wellicht vanaf begin april beide bruggen kunnen gebruiken. Het autoverkeer kan pas beide bruggen gebruiken wanneer Stad Leuven aan de kant van de Kolonel Begaultlaan haar werken afgerond heeft. AWV zal dat nog bevestigen op deze webpagina.

Vaartkom afgesloten tussen 22u en 6u tijdens: 

Asfalt wegfrezen > 27/3 > 28/3 > uitgesteld tot een later tijdstip door te koude temperaturen !!

Van woensdagavond 27/3 (22u.) tot donderdagochtend (6u.) 28/3

2 nachten asfaltherstellingen > 28/3 > 29/3

Van donderdagavond (22u.) 28/3 tot vrijdagochtend (6u.) 29/3

Nieuwe asfalt gieten > 29/3 > 30/3 > uitgesteld tot een later tijdstip door te koude temperaturen !!

Van vrijdagavond (22u.) 29/3 tot zaterdagochtend (6u.) 30/3

Aanbrengen van voorlopige markering > 01/4 > 02/4 >  afhankelijk van het weer kan de planning wijzigen

Vanaf 1 april (22u.) tot de ochtend van 2 april wordt alles opnieuw afgesloten tussen 22u en 06u om de nieuwe wegmarkering aan te brengen.

Nadien nog twee tot drie dagen voor het plaatsen van het portiek over de Redersstraat en afwerken/testen van verkeerslichten, bruggen en hun onderlinge communicatie

Vanaf 2 april 's ochtends kan er verder gewerkt worden aan de verkeerslichten en het testen van de onderlinge communicatie tussen de verkeerslichten en de bruggen..

Belangrijk: omdat stad Leuven dan nog moet werken aan het Engels plein zullen de bruggen dan nog niet in dienst genomen kunnen worden.

Omleidingsroutes die voorzien worden tijdens 3 nachten afsluiten van de Vaartkom

Let op: Tijdens die nachten zijn zowel de Zoutstraat als de Redersstraat afgesloten voor verkeer.  Overdag kan het verkeer in alle bewegingen door, behalve vanuit de Havenkant richting Aarschotsesteenweg (N19)  

 • Verkeer komende vanuit de richting Keizersberg;

Wie richting Diest wil rijden volgt de omleidingsroute via de Vaartkom (Havenkant) , Minckelersstraat en Van Monsstraat om de Diestsevest te bereiken.
Voor de richting Aarschot > volg de omleiding via de Kolonel Begaultlaan

 • Verkeer komende vanuit richting Artoisplein die richting Aarschot wil rijden;

Volg de omleidingsroute via de Lüdenscheidssingel, Nieuwe Mechelsesteenweg (N26), snelweg E314 op, afrit Vuntcomplex nemen(afrit n°20 Wilsele/Kessel-Lo) om de Aarschotsesteenweg te bereiken

 • Verkeer komende van de Aarschotsesteenweg;

Dit verkeer kan via de Kolonel Begaultlaan Leuven bereiken

 • Verkeer komende vanuit de Rennessingel dat richting Aarschot/centrum Leuven wil rijden;

Volg de Rennessingel die Den Boschsingel wordt tot aan de afrit Mechelsepoort om via de E314 Aarschot te bereiken. Het centrum van Leuven is dan bereikbaar via de Donkerstraat (langsheen school De Wijnpers).


De verkeerssituatie zal geregeld veranderen 

De verkeerssituatie zal geregeld veranderen. Voetgangers, fietsers en automobilisten zullen dus goed moeten opletten op de wijzigingen in de omleidingen en de signalisatie. Op deze webpagina vindt u de verkeerssituatie in grote lijnen, zodat weggebruikers en omwonenden weten waar ze zich de komende weken aan kunnen verwachten. Als er belangrijk nieuws is i.v.m. de verkeerssituatie, zullen we dat delen op deze webpagina.   

Let op: hinder verwacht ondanks gefaseerde uitvoering 

AWV heeft samen met de politie en de stad een fasering uitgewerkt (de werken in stukjes opgedeeld), zodat tijdens de werken het verkeer nog alle kanten uit kan en zodat de hinder zo beperkt mogelijk blijft. De grootste verandering zal zich voordoen voor het verkeer dat vanuit de Havenkant (bijv. vanuit de Vaartstraat) komt en normaal gezien via de Aarschotsesteenweg (N19) in de rijrichting van Wilsele of de opritten van het Vuntcomplex (E314) rijdt. Dat verkeer zal tijdens de gehele duur van de werken moeten omrijden via het Engels Plein en de Kolonel Begaultlaan (groene pijlen op het plan hieronder). 

Ook het verkeer dat normaal gezien van het Joanna-Maria Artoisplein (bijv. van de Bondgenotenlaan of de Diestsesteenweg) komt en vervolgens de Redersstraat neemt om rechtsaf te draaien naar de Aarschotsesteenweg, zal tijdens bepaalde fasen van de werken moeten omrijden via het Engels Plein en de Kolonel Begaultlaan (groene pijlen). 

In de bewonersbrief die eind november bij de omwonenden van de Vaartkom in de bus viel, stond te lezen dat de bestuurders die vanuit de Havenkant/Vaartstraat komen, een kortere omleiding zouden kunnen volgen via de lus Zoutstraat / Joanna-Maria Artoisplein / Redersstraat. Ondertussen is beslist dat deze kortere omleiding niet gesignaleerd zal worden en dat (zoals hierboven gezegd) die bestuurders de gehele duur van de werken zullen moeten omrijden via het Engels Plein en de Kolonel Begaultlaan. 

Tussen 20 december en 15 januari heeft de aannemer opleidingsverlof en vakantie. Tijdens die periode zal het verkeer alle richtingen uit kunnen zonder omleidingen, behalve het verkeer dat vanuit de Havenkant / Vaartstraat komt en via de Aarschotsesteenweg (N19) in de richting van Wilsele en het Vuntcomplex rijdt. Dat verkeer zal, zoals hierboven gezegd, ook in die vakantieperiode moeten omrijden via het Engels Plein en de Kolonel Begaultlaan. 

omleidingen vaartkom

Fietsers omgeleid via Joanna-Maria Artoisplein 

De fietsers zullen tijdens de gehele duur van de werken ofwel de Vaartkombrug, ofwel de nieuwe klapbrug kunnen gebruiken. Zij zullen tijdens het grootste deel van de werken ook omgeleid worden via de lus Zoutstraat / Joanna-Maria Artoisplein / Redersstraat. 

Aansluiting (ver)nieuw(d)e bruggen over kanaal Leuven-Dijle, aanleg twee kruispunten

Op 3 december start een aannemer van Wegen en Verkeer met de realisatie van de aansluiting van de Vaartkom op de Aarschotsesteenweg (N19) en de ring van Leuven (R23) via de Zoutstraat en de Redersstraat. Concreet betekent dit dat auto's en fietsers gemakkelijker over beide bruggen van en naar de Vaartkom (Engels Plein) en het centrum van Leuven kunnen rijden.

Voor de voetgangers, fietsers en automobilisten In het voorjaar van 2019 de nieuwe brug in gebruik kunnen nemen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de kruispunten van dit drukke knooppunt inrichten. AWV is hier verantwoordelijk voor, omdat het als agentschap van de Vlaamse overheid de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen beheert (de Aarschotsesteenweg is een gewestweg).

De volgende werken worden in verschillende fases en volgorde uitgevoerd:

 • Bestaande verkeerslichten worden afgekoppeld en vervangen door werflichten waar nodig en volgens de fase waarin we werken.
 • Nieuwe verkeerslichten worden geplaatst en het geheel van verkeerslichten en openbare verlichting wordt samen met de brug getest.
 • Beide kruispunten worden aangesloten in de richting van de bruggen
 • Klinkerwerken en nieuwe asfaltering en toplaag kruispunt N19, Zoutstraat en Redersstraat, markeringswerken (‘s nachts)
 • Detectielussen worden in het nieuwe wegdek aangebracht
 • Hele indienstname van de verkeerslichten en de werking van de bruggen gecontroleerd en getest tijdens én na asfalteringswerken.

Volgens de huidige planning zullen de werken dan in totaal 11 tot 12 weken in beslag nemen en als het weer meezit kan eind maart de weg terug open.

Nieuwe verkeerslichten: mogelijk nog vertragingen in testperiode

Op het einde van de werkperiode zal de aannemer op twee avonden en nachten de laatste asfaltwerken uitvoeren. Tijdens die werken zullen de eerste avond/nacht de Redersstraat en de Zoutstraat volledig afgesloten worden, en de tweede avond/nacht de Aarschotsesteenweg. Op die momenten zullen ook de nodige omleidingen voorzien worden, zodat het avond-/nachtverkeer toch nog alle richtingen uit kan.

Tijdens én na de asfalteringswerken worden de nieuwe verkeerslichten uitgetest. Het knooppunt wordt er heel wat ingewikkelder op door de nieuwe tak (de nieuwe brug) die erbij gekomen is en door de veranderingen van de circulatie. Daardoor kan de testfase tijdens en na de asfalteringswerken nog enige dagen duren, en is de kans ook groot dat er na het beëindigen van de werken nog aanpassingen moeten gebeuren aan de regeling van de verkeerslichten. AWV hoopt dan ook op het geduld van weggebruikers te kunnen rekenen tijdens deze periode.

Merkt u problemen met werflichten?

Als omwonende of weggebruiker kan u problemen met werflichten of signalisatie rechtstreeks melden aan de verantwoordelijke werfsignalisatie van Fero via: 0474-42 74 04

Omleidingsnieuwsbrief De Lijn

De klanten van De Lijn worden in de buurt van de Vaartkom op de hoogte gehouden via een omleidingsnieuwsbrief.  Schrijf je in via www.delijn.be/omleidingsnieuwsbrief

Situering van het project

Eind vorig jaar heeft de Vlaamse Waterweg nv, de beheerder van de Vlaamse waterwegen, een nieuwe klapbrug aangelegd over het kanaal Leuven-Dijle ter hoogte van de Zoutstraat.

Vanaf 3 december wordt het project afgewerkt met de aansluiting van de Vaartkom op de Aarschotsesteenweg (N19) en de ring van Leuven (R23) via de Zoutstraat en de Redersstraat.

Deze werken zullen volgens de huidige planning 11 à 12 weken in beslag nemen, met inbegrip van het plaatsen van de verkeerslichten. Het auto- en fietsverkeer komende van het Engels Plein richting de Zoutstraat en Diestsevest zal na afloop van de werken niet langer moeten omrijden langs de Havenkant, maar gebruik kunnen maken van de nieuw aangesloten bruggen. Eerder werd ook al de Vaartkombrug gerenoveerd en opengesteld voor fietsverkeer. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 2,7 miljoen euro. Dit project maakt deel uit van de ontwikkelingen in en rond de Vaartkom van Leuven.

In een latere fase zal die fietsverbinding nog versterkt worden door de verlenging van het fietspad onder de Lüdenscheidsingel tot aan de nieuwe Mechelsesteenweg (N26).

Toekomstige werven Leuven

AWV overlegt regelmatig met de stad Leuven om de lopende werven en de werven die de komende maanden starten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en zo de hinder in Leuven door de verschillende werven (werven van Stad Leuven, AWV en andere bouwheren) te beperken.

Na de werken aan de Vaartkom zal AWV de volgende werven opstarten:  

 • Tiensepoort/Tiensevest: aanleg van meer opstelruimte voor fietsers en aanpassing van een bushalte zodat de bussen vlotter kunnen stoppen en vertrekken en de reizigers comfortabeler kunnen op- en afstappen
 • Lüdenscheidsingel: de aanleg van een nieuw fietspad dat het Engels Plein zal verbinden met de nieuwe Mechelsesteenweg (N26)
 • Lokale ingrepen op de Tiensesteenweg, Brusselsesteenweg en Naamsesteenweg voor vlotter busverkeer

Tot alle werven succesvol afgerond zijn, evalueren we de planning samen met Stad Leuven om de hinder maximaal te beperken. Voor sommige AWV werven is er daarom nog geen gedetailleerde timing gegeven.  Omwonenden worden steeds verder op de hoogte gehouden via bewonersbrieven en deze webpagina.