Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegenwerken in Antwerps havengebied

Werven in uitvoering of gepland in 2020

Werven in uitvoering of gepland in 2020

Datum

Status

Gestart

Provincie

Weg

R2
A12
N101
N180
N450
N70

1. Heraanleg van Melseledijk/Dijkstraat (N450) in Beveren

Deze werken zijn uitgevoerd. 

2. Herinrichting van Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren

De Vesten/Grote Baan (N70) in Beveren wordt volledig heringericht vanaf de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat. De nutswerken zijn gestart in 2019 en intussen beëindigd, enkel de overkoppelingen moeten nog gebeuren (beperkte hinder). 

De hoofdwerken starten na de werken op de N450, in het voorjaar van 2021. De planning is in opmaak. De hoofdwerken zullen ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Tijdens deze werken blijft verkeer richting Beveren altijd mogelijk. Bij werken in smallere delen van de N70 wordt het verkeer in één richting omgeleid langs snelwegen. Fietsers behouden steeds doorgang.

Meer info

3. Boudewijnbrug Scheldelaan (N101)

De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) vervangt de bestaande Boudewijnbrug door een nieuwe brug. De Boudewijnbrug is de brug over de Boudewijnsluis aan de kant van de dokken. De voorbereidende werken zijn gestart in april 2019. Sinds 22 november 2019 is de brug buiten dienst. In 2020 en 2021 wordt de brug volledig vervangen. Verwacht wordt dat de werken zullen duren tot december 2021.

  • Vrachtverkeer vermijdt best het sluizencomplex Boudewijn-Van Cauwelaert.
  • Verkeer met een bestemming ten noorden van het sluizencomplex bereikt de Scheldelaan via de A12 en R2, afrit 12 Lillo.
  • Verkeer met een bestemming ten zuiden van het complex rijdt best via de A12, afrit 16 Ekeren en de Oosterweelsteenweg.
  • Autoverkeer met een maximale hoogte van 2.70m kan, indien de Meestoofbrug open staat voor scheepvaart, over de sluisdeur rijden.

4. Heraanleg van Dorpsstraat/Laageind (N111) in Stabroek

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de gemeente Stabroek voorzien een grondige herinrichting van de N111 in het centrum van Stabroek. Tussen de Grote Molenweg en de op- en afrit van de A12 wordt de gewestweg volledig vernieuwd. De nutswerken zijn in september 2019 gestart. De hoofdwerken zijn gestart op 20 april 2020 en duren tot de bouwvakantie van 2021. Tijdens de hoofdwerken blijft de N111 steeds in één richting open voor lokaal verkeer. Sinds 8 juni 2020 is er enkelrichtingsverkeer van kracht tussen A12 en Grote Molenweg (richting Putte) tot het einde der werken.

Meer info

5. Fietsingrepen Scheldelaan vanaf complex Lillo richting Zuiden

Op de Scheldelaan (N101) werken we aan een veiligere fietsinfrastructuur. Er komen veilige fietsoversteken aan bedrijfstoegangen en bijkomende fietspaden. Sommige van deze werken zoals het conflictvrij maken van de fietsoversteek aan het complex Lillo en het voorzien van een nieuw fietspad op Tijsmanstunnel West zijn al uitgevoerd. Andere zijn nog gepland in 2020 of 2021. De werken geven slechts beperkte hinder. 

Meer info

6. Beverentunnel (R2): plaatsing slagbomen

Ter hoogte van de tunnelingang worden er slagbomen en portieken geplaatst. Er zal voornamelijk 's nachts gewerkt worden. De voorbereidende werken voor het plaatsen van de slagbomen zijn gestart. Ze zullen geplaatst worden in september 2020. De verkeershinder is heel beperkt. Meer info volgt later.

7. Renovatiewerken Noordlandbrug 

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant renovatiewerken aan de onderkant van de Noordlandbrug. Dat is de brug van de Scheldelaan (N101) over het Schelde-Rijnkanaal in het noorden van de Antwerpse haven, ter hoogte van het complex Zandvliet (A12). De werken zullen ongeveer zes weken duren. De uitvoering start rond 15 juni 2020. De hinder voor het autoverkeer blijft beperkt: er is altijd doorgang mogelijk in beide richtingen. Het scheepvaartverkeer zal enige hinder ondervinden. De scheepvaart wordt hierover geïnformeerd via scheepvaartberichten.

8. Renovatie Muisbroekpasserelle A12 ter hoogte van Ekeren

De fiets- en voetgangersbrug over de A12 tussen het district Ekeren en het domein Muisbroek wordt gerenoveerd (nieuwe voegen, leuningen en een waterdichte toplaag i.p.v. rubberen tegels). De startdatum van de renovatiewerken is momenteel nog niet gekend. De werken zullen ongeveer een maand duren. Tijdens de werken is de brug afgesloten en worden fietsers en voetgangers omgeleid via de Transcontinentaalweg. Het verkeer op de A12 zal slechts beperkte hinder ondervinden van de werken. 

Meer info

9. Vernieuwing Noorderlaan (N180) en renovatie Fordbruggen

De Noorderlaan (N180) krijgt een structureel onderhoud tussen de Zomerweg en de Oosterweelsteenweg. De twee Fordbruggen van de Noorderlaan worden grondig gerenoveerd. De werken zullen vermoedelijk plaatsvinden in de periode augustus tot november 2020. Het verkeer van Antwerpen richting de R2 kan tijdens de volledige duur van deze werken via de N180 blijven rijden. Wie naar het zuiden (richting Antwerpen) moet, wordt omgeleid via de A12. Voor bestemmingsverkeer wordt een lokale omleiding voorzien.

Meer info

10. Verlenging afrit Waaslandhaven-Noord (11) op R2 richting Beveren

De afrit van het complex Waaslandhaven-Noord (11) op de R2 richting Beveren zal verlengd worden tot aan het tolplein om het aantal weefbewegingen te beperken. Verkeer komende van het tolplein zal niet meer eerst moeten invoegen op 2 rijstroken om daarna meteen weer uit te voegen naar de afrit Waaslandhaven-Noord. De uitvoering is voorzien in oktober 2020. Meer info volgt later.

overzicht haven