Weg naar Meeuwen: verbetering doorstroming

Regio
Gemeente
Weg
Datum mei - najaar 2019

UPDATE:
De bypass langs de rotonde t.h.v. de Bedrijfsstraat is klaar tegen het bouwverlof. Van maandag 15 juli tot en met 5 augustus 2019 is de aannemer op bouwverlof en wordt er niet gewerkt.
Na het bouwverlof schuiven de werken op richting de rotonde aan de Wegnaar Zwartberg (fase 2 van de werken).

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt van mei tot het najaar op de N76 Weg naar Meeuwen. De kruispunten met de Bedrijfsstraat en de Weg naar Zwartberg krijgen een nieuwe inrichting om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Vlottere doorstroming op de N76 door aanpassing van twee kruispunten

De ingrepen situeren zich ter hoogte van de twee rotondes op de N76 Weg naar Meeuwen in de buurt van het bedrijventerrein in Opglabbeek.

Ter hoogte van de Bedrijfsstraat zal verkeer vanuit Meeuwen door de aanleg van een bypass langs de rotonde heen kunnen rijden. Hierdoor komt er meer capaciteit vrij op de rotonde, waardoor de andere rijbewegingen vlotter en veiliger kunnen verlopen. 

De rotonde ter hoogte van de Weg naar Zwartberg verdwijnt. In de plaats komt er een nieuw kruispunt dat met slimme verkeerslichten het verkeer vlotter en veiliger zal laten doorstromen. De verkeerslichten monitoren voortdurend de verkeerssituatie om alle verkeerstypes zo efficiënt mogelijk voorbij het kruispunt te sturen. Voor verkeer dat van Meeuwen richting Opglabbeek wilt, voorziet het agentschap een afslagstrook zodat doorgaand verkeer geen vertraging ondervindt.   

 

Een slimme fasering spreidt de hinder in tijd en ruimte

De voorbereidende nutswerken starten eind april 2019. De nutsmaatschappijen verplaatsen en doen aanpassingen aan hun leidingen ter hoogte van beide rotondes. Deze nutswerken duren ongeveer anderhalve maand en veroorzaken amper hinder voor het verkeer.

De ingrepen aan de weginfrastructuur gebeuren in twee afzonderlijke fasen. Als eerste realiseert het agentschap de bypass langs de rotonde met de Bedrijfsstraat (FASE 1).  Deze fase start halfweg mei en duurt tot midden augustus. Verkeer tussen Meeuwen en Genk kan deze werken steeds voorbijrijden. De doorgang tussen de rotonde en de Bedrijfsstraat is op bepaalde momenten echter wel verhinderd. Autoverkeer rijdt in dat geval via de rotonde op de Weg naar Zwartberg en de Industrieweg-Noord.

Vanaf midden augustus vormt het agentschap vervolgens de rotonde aan de Weg naar Zwartberg om tot een kruispunt met slimme verkeerslichten (FASE 2). Fase 2 duurt in totaal 3 maanden waarbij elke kruispunthelft ongeveer anderhalve maand in beslag neemt. Tegen midden november 2019 dienen de werken dus afgerond te zijn. Let wel: deze timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden, en kan dus mogelijk nog wijzigen.

  • Fase 2A: de aannemer breekt de bestaande rotonde op en legt er een tijdelijke asfaltverharding, zodat doorgaand verkeer hierover kan rijden tijdens de werken. De ingreep gebeurt ’s nachts, en neemt enkele nachten in beslag.
  • Fase 2B: de oostelijke zijde van het nieuwe kruispunt wordt aangelegd. De toegang tot de Weg naar Zwartberg richting Opglabbeek is afgesloten. Autoverkeer van en naar Opglabbeek volgt een omleiding via het bedrijventerrein (zie routeplan).
  • Fase 2C: de westzijde van het nieuwe kruispunt is aan de beurt. De doorgang vanaf de Weg naar Zwartberg blijft afgesloten voor verkeer uit Opglabbeek en Meeuwen. Vanuit Genk kan verkeer terug rechtsaf de Weg naar Zwartberg inrijden. Voor de andere richting blijft de omleiding gelden.

Omleiding voor verkeer van en naar Opglabbeek vanaf augustus 2019

Voetgangers en fietsers zullen de werken steeds op een veilige manier kunnen voorbijrijden. Tijdens fase 1 is een stuk van het fietspad ingenomen door de werfzone en rijden fietsers gedeeltelijk over een ventweg. In fase 2 rijden fietsers tussen de rotonde aan de Weg naar Zwartberg en het kruispunt Henri Forirstraat in Genk (weg naar vliegveld Zwartberg) in dubbelrichting op het oostelijke fietspad. Ter hoogte van de verkeerslichten kan men de N76 dan veilig oversteken.

 

Verkeerssituatie vanaf midden augustus 2019  (Fase 2B):

 

Meer informatie & digitale nieuwsbrief

Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via de knop bovenaan deze pagina inschrijven op de digitale nieuwsbrief over dit project.