Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende fietspaden langs Kiezel Kleine Brogel en betere ontsluiting industriezone Bokt

Vrijliggende fietspaden langs Kiezel Kleine Brogel en betere ontsluiting industriezone Bokt

Algemeen Overzicht

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

N748

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft plannen om de Kiezel Kleine Brogel (N748) in Peer te vernieuwen, tussen de N73 Noordweg en de ingang met het industrieterrein Bokt. Er komen vrijliggende fietspaden en de toegang tot de industriezone wordt heringericht. Fluvius legt ondergronds een gescheiden riolering. Dit najaar en in 2021 zet AWV de nodige administratieve stappen. Ten vroegste in 2022 starten de effectieve werkzaamheden.

Wat en waarom?

Situering

De N748 Kiezel Kleine Brogel verbindt als gewestweg het centrum van de stad Peer met haar deelgemeente Kleine-Brogel, en verderop richting het noorden de gemeente Pelt. Het is bovendien een belangrijke ontsluitingweg voor de industriezone Bokt. 

Het concrete projectgebied op de N748 strekt zich uit tussen de N73 Noordweg, vanaf de ‘Starfighter’ rotonde, tot net voorbij het kruispunt met Industrieweg, waarlangs het bedrijventerrein ontsloten is. 
 

N748 Bokt Peer - situering

Doelstellingen

De herinrichtingsplannen voor de N748 beogen drie duidelijke doelstellingen:
1.    Meer fietsveiligheid door de aanleg van vrijliggende en comfortabele fietspaden.
2.    Betere onsluiting en bereikbaarheid van de industriezone Bokt door een herinrichting van het kruispunt met de Industrieweg. 
3.    Duurzaam waterbeheer dankzij een gescheiden rioleringsstelsel. 

Vrijliggende fietspaden met groenstrook

De fietspaden langs de N748 zijn onderdeel van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk. Echter voldoen ze niet aan de vooropgestelde normen: ze zijn te smal, aanliggend en niet verhoogd. Fietsers kunnen hier onvoldoende veilig fietsen, zeker in combinatie met het drukke vrachtverkeer.

AWV wil daarom de fietspaden aan weerskanten van de rijweg vernieuwen over een afstand van ongeveer 450 meter. De fietspaden worden verbreed en vrijliggend aangelegd in asfalt. Tussen de rijweg en het fietspad komt aan beide kanten een groenstrook

Middenberm met afslagstrook en fietsoversteek naar industriezone Bokt

Naast de vernieuwing van de fietspaden, is ook de ontsluiting en de bereikbaarheid van het industrieterrein Bokt een belangrijk aandachtspunt. AWV wil de verkeerssituatie er veiliger en leesbaarder maken voor alle weggebruikers.

Er komt een middengeleider met een aparte afslagstrook richting het bedrijventerrein voor verkeer komende van de N73. Dat biedt mogelijkheden voor de aanleg van een fiets- en voetgangersoversteekplaats waar de actieve weggebruiker de rijweg in twee tijden kan oversteken. Aan de noordkant van het kruispunt (richting Kleine-Brogel), komen moderne toegankelijke bushaltes met schuilhuisje en fietsenstalling. 

Op die manier wordt de industriezone vlotter, veiliger en beter bereikbaar, zowel met de fiets, de (vracht)wagen als het openbaar vervoer. 

Gescheiden rioleringsstelsel

Rioolbeheerder Fluvius zal gelijktijdig de riolering vernieuwen. De huidige riolering vangt het regen- en afvalwater samen op. Met het oog op duurzaam waterbeheer zal Fluvius een gescheiden stelsel aanleggen dat beide waterstromen apart opvangt en afvoert. De nieuwe riolering komt langs de N748 te liggen. De rijweg hoeft daardoor niet volledig opgebroken te worden, enkel de toplaag wordt afgefreesd en vervangen.

Timing en impact?

Grondverwervingen noodzakelijk

Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden moet het openbaar domein verbreed worden. Bijgevolg moeten op bepaalde stukken privé-eigendommen verworven worden. De gesprekken en onderhandelingen met de betrokken eigenaars starten in het voorjaar van 2021.

De onderhandelingen over de grondverwervingen zullen in grote mate de verdere timing bepalen. Pas wanneer de grondverwervingen rond zijn, kan ook het definitief ontwerpplan worden opgemaakt en de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Er zal bovendien ook nog een aanbestedingsprocedure moeten lopen om de opdracht aan een aannemer te gunnen. Deze verschillende stappen vinden verspreid plaats in 2021.

Uitvoering ten vroegste 2022

De start van de werkzaamheden is zoals gezegd sterk afhankelijk van de voorgaande stappen, en hoe vlot dit verloopt. AWV vermoedt dat de werken in het voorjaar van 2022 zullen starten. De precieze werkuitvoering en minderhinder-maatregelen zijn vandaag nog niet gekend. Er zal in ieder geval voldoende aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de industriezone Bokt. 

Contacteer ons

Contact
Bereikbaarheidsadviseur Limburg
Telefoon
011 433 855
E-mail