Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en veilige kruispunten op Rijksweg in Lanklaar

Timing en impact

Timing en impact

Datum

Status

In Studie

Provincie

Weg

N78

Projectnota met voorontwerpplannen

In 2015 werd het ontwerp streefbeeld voor de N78 vanaf de grens Maasmechelen-Lanaken tot aan het kruispunt met de N78b en de Ringlaan in Maaseik vastgelegd. Het projectgebied in Lanklaar maakt hier deel van uit.

In 2021 heeft studiebureau Sweco de startnota uitgewerkt tot een projectnota, met daarin ook al de eerste technische plannen in voorontwerp voor het stuk van de N78 vanaf de bushalte voor het kruispunt Rachels tot aan de rotonde met de Boslaan (N75).

In 2022 werden de ontwerpplannen opgemaakt voor het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. In september zijn de grondwervingen gestart en werd de omgevingsvergunning ingediend. Hierna volgt het openbaar onderzoek.

Voorjaar 2023 start werken 

In het voorjaar van 2023 starten de werken op de Rijksweg, maar deze startdatum hangt ook vooral af van de voorgaande stappen, waaronder de grondverwervingen.

De eerste stappen zijn:

  • het bouwrijp maken van de bermen
  • de nutswerken voor de leidingen en kabels
  • de infrastructuurwerken voor de fietspaden

De uitvoeringstermijn bedraagt ongeveer 24 maanden in gefaseerde uitvoering (onder voorbehoud). 

Grondverwerving noodzakelijk

Voor de nieuwe weginrichting, met vrijliggende enkelrichtingsfietspaden en asverschuivingen, moet plaatselijk het openbaar domein worden verbreed. Dat betekent concreet dat stukken privédomein moeten worden verworven door het Vlaams Gewest.

AWV heeft de eigenaars persoonlijk gecontacteerd en geïnformeerd over de voorontwerpplannen die momenteel op tafel liggen.