Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidende werken aanleg geluidsberm Galgewegel

Voorbereidende werken aanleg geluidsberm Galgewegel

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E17

Wat en waarom?

Langs de westzijde van de E17 komt er ter hoogte van de Galgewegel een geluidswerende grondberm. Die zal een hoogte van 5 meter hebben (gemeten ten opzichte van de E17) en een lengte van ongeveer 600 meter. 
Zowel AWV  (€ 312.600 ) als de stad Waregem (€ 168.200) financieren deze geluidsberm. 

 

 

Timing en impact?

Op dit moment is een startdatum voor de aanleg van de geluidsberm nog niet gekend. Eerst moeten nog voorbereidende werken gebeuren. Pas wanneer alle voorbereidende fases afgerond zijn, kan de aanleg van de grondberm beginnen. Dat zal vermoedelijk na het bouwverlof zijn. 

Voorbereidende werken (vanaf 22 februari 2021)

Vermoedelijk start de aannemer in de loop van de week van 22 februari met het bouwrijp maken van het talud van de snelweg over de volledige lengte tussen de Galgestraat en de Wortegemseweg. Er worden bomen gerooid, die  in het najaar gecompenseerd zullen worden op diverse locaties. Nadat het talud vrijgemaakt is, zal de aannemer grondsonderingen uitvoeren en waterpeilbuizen installeren om de stabiliteitsstudie van de geluidsberm te kunnen aanvatten. 

Pas wanneer deze fases afgerond zijn, kan de aanleg van de eigenlijke geluidsberm starten. 
Na de aanleg van de geluidsberm zal de Galgewegel volledig heraangelegd worden (met nieuwe fundering, asfalt, een goot en waterslikkers).