Vervanging en plaatsing nieuwe geluidsschermen R0 in Beersel en Drogenbos

Weg
Datum Voorjaar/zomer 2019

Update 13/02/'19: Volgens de huidige planning start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in mei met het verwijderen van de bestaande geluidschermen, het vernieuwen van de snelwegverlichting en het plaatsen van nieuwe betonnen veiligheidsconstructies op de R0 in Beersel en Drogenbos. Dit onderdeel van de werken zal ongeveer twee maanden duren. In het najaar, vanaf 1 november, wordt deel twee van de werken uitgevoerd: de noodzakelijke groenwerken in het kader van het hakhoutbeheer en het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen. Ook deze werken zullen ongeveer 2 maanden in beslag nemen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vervangt en vernieuwt vanaf mei 2019 de geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Beersel. Er worden ook schermen geplaatst op locaties waar er nu nog geen schermen staan (voor een klein stuk ook op het grondgebied van de gemeente Drogenbos). In totaal zullen er over een afstand van 3500 meter schermen geplaatst worden - waarvan een kilometer op locaties waar vandaag geen schermen staan. Het agentschap maakt van de gelegenheid gebruik om ook de snelwegverlichting in de middenberm en de betonnen veiligheidsconstructies op de R0 te vernieuwen. 

Zodra bekend is wanneer de werken precies starten, communiceert AWV daarover op deze webpagina

De werken in Beersel volgen op een ander project van AWV op de Ring rond Brussel (R0).  In Drogenbos wordt vanaf midden maart 2019 de huidige asfaltverharding vervangen door een nieuwe onder- en toplaag. Door de verschillende uitvoeringstermijnen (de werken aan de geluidsschermen starten vanaf mei) wordt interferentie met de werf van het structureel onderhoud in Drogenbos vermeden. 

Huidige geluidsschermen aan vervanging toe

De huidige geluidsschermen in Beersel zijn meer dan dertig jaar oud en toe aan vervanging. Op verschillende plaatsen op de binnen- en buitenring ontbreken panelen waardoor het geluid van langsrijdend verkeer amper of zelfs bijna niet meer wordt gedempt. AWV besliste daarom om de verouderde schermen te vervangen. Ook komen er over een afstand van 1 kilometer (in Drogenbos) nieuwe schermen op locaties waar er vandaag nog geen staan. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het omgevingslawaai en de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Nieuwe LED-verlichting van aan provinciegrens met Wallonië tot in Vorst

In combinatie met de werken aan de geluidsschermen vervangt het Agentschap ook de snelwegverlichting op de R0. Over een afstand van ongeveer 12 kilometer, van aan het viaduct in Woutersbrakel tot aan de bocht van Vorst, wordt de bestaande verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen.  

Betonnen veiligheidsstootbanden ter vervanging van vangrails

Zowel bij het vervangen van de verlichting in de middenbermen als bij het plaatsen van de geluidsschermen in de zijbermen legt AWV nieuwe betonnen veiligheidsstootbanden, zogenaamde new jerseys, aan.

Fasering van de werken

De werken worden onderverdeeld in verschillende fases. Om de hinder voor weggebruikers tot een minimum te beperken en om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, worden verschillende fases gecombineerd uitgevoerd (fase 1 in combinatie met fase 3 & fase 2 in combinatie met fase 4). 

  • Fase 1: verwijderen oude verlichtingskabel in middenberm + ingraven nieuwe verlichtingskabel & aanleg betonnen veiligheidsstootbanden in middenberm (binnen- en buitenring)
  • Fase 2: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen veiligheidsstootbanden op binnenring in Beersel
  • Fase 3: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen veiligheidsstootbanden op buitenring in Beersel
  • Fase 4: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen veiligheidsstootbanden op binnenring in Drogenbos
  • Fase 5: groenwerken en plaatsing nieuwe geluidsschermen (werken uit te voeren vanaf 1 november 2019)

Om de werken binnen de voorziene termijnen af te ronden, wordt er op bepaalde tijdstippen ook ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt

Hinder tijdens werken: 3 versmalde rijstroken en algemene snelheidsverlaging

Tijdens de werken zal het verkeer steeds over 3 versmalde rijstroken kunnen blijven rijden en geldt er over een afstand van 14 kilometer een algemene snelheidsverlaging. Enkel de brede middenberm en de linkerrijstrook (gedeeltelijk) worden als werfzone ingenomen. Omdat de werfactiviteit zich vaak zal verplaatsen en zich op verschillende locaties afspeelt (zie fasering hierboven), kiest AWV er omwille van efficiëntieredenen voor om de werfzone volledig af te sluiten (dat wil zeggen van in Vorst tot aan de provinciegrens met Wallonië) in plaats van met verschillende kleine deelwerven te werken en om een permanente snelheidsverlaging tijdens de werken in te voeren. Een bijkomend positieve gevolg daarvan is dat de uitvoeringstermijn van de werken veel korter is. 

Groenwerken en plaatsing nieuwe geluidsschermen vanaf november 2019

In eerste instantie wilde AWV het plaatsen van de geluidsschermen combineren met het noodzakelijke hakhoutbeheer van een aantal zones langs de R0 in Beersel. Omdat de voorbereidende werken voor het plaatsen van de geluidsschermen starten vanaf mei en niet samenvallen met het huidige hakhoutseizoen (november tot 15 maart) staan de groenwerken gepland om tijdens het volgende hakhoutseizoen, vanaf november 2019, te worden uitgevoerd.  

Actieplan tegen omgevingslawaai

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.   

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen, maar uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op geen enkele van de locaties in Beersel de geluidsniveaus de grens van 80 decibel halen - pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Daarom betaalt het gemeentebestuur van Beersel 10% (€100.000) van het volledige investeringsbedrag voor de nieuwe geluidsschermen (ook het gemeentebestuur van Drogenbos betaalt voor een stuk, €17.000, mee aan de schermen op hun grondgebied).

Geluidsmetingen volgens geijkte procedures

De geluidsspecialisten van AWV volgen bij hun metingen geijkte procedures, zodat er gemeten wordt in omstandigheden waarin de kans op geluidshinder door verkeer het grootst is. De metingen in Beersel gebeurden op de meest verkeersdrukke momenten (ochtend- of avondspits) en in ‘ideale’ omstandigheden qua windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.