Vervanging en plaatsing nieuwe geluidsschermen en LED-verlichting langs de ring (R0) in Beersel en Drogenbos

Weg
Datum Voorjaar/zomer/najaar 2019

UPDATE 30/09/2019: Volgens de huidige planning start de aannemer eind november/begin december met de voorbereidende werken voor het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen in Beersel en Drogenbos. Deze voorbereidende werken zijn een combinatie van het noodzakelijke groenbeheer langs de projectzone en het plaatsen van de profielen (fundering en palen) waarin de toekomstige geluidsschermen worden geschoven. Wegen en Verkeer verspreidt voor aanvang van de werken een bewonersbrief in de omgeving met meer informatie over de inhoud van de werken. Zodra er meer nieuws is over de impact van deze werken op het verkeer en de omgeving, verneemt u dat ook via deze webpagina. 

Eerste fase werken afgerond  

Van 15 mei tot begin juli voerde een aannemer werkzaamheden uit in de middenberm op de R0, van aan de provinciegrens met Wallonië tot in Vorst. Over een afstand van ongeveer 13 kilometer werden de stalen vangrails vervangen door betonnen vangrails en plaatste een aannemer energiezuinige LED-verlichting. Wegen en Verkeer verspreidde in de week van 13 mei deze bewonersbrief om de omwonenden in de onmiddellijke omgeving van de werfzone te informeren.   

Op deze pagina zullen we de komende maanden updates plaatsen in verband met de volgende fase van de werken: het plaatsen van nieuwe geluidsschermen in Beersel en Drogenbos.

3,5 km nieuwe geluidssschermen 

Vanaf eind november/begin december starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Beersel en Drogenbos. Er worden ook schermen geplaatst op locaties waar er nu nog geen schermen staan (voor een klein stuk ook op het grondgebied van de gemeente Drogenbos). In totaal zullen er over een afstand van 3500 meter schermen komen - waarvan een kilometer op locaties waar vandaag geen schermen staan. 

Huidige geluidsschermen aan vervanging toe

De huidige geluidsschermen in Beersel zijn meer dan dertig jaar oud en toe aan vervanging. Op verschillende plaatsen op de binnen- en buitenring ontbreken panelen waardoor het geluid van langsrijdend verkeer amper of zelfs bijna niet meer wordt gedempt. Wegen en Verkeer besliste daarom om de verouderde schermen te vervangen. Ook komen er over een afstand van 300 meter (in Drogenbos) nieuwe schermen op locaties waar er vandaag nog geen staan. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het omgevingslawaai en de leefbaarheid van de omgeving verbeteren.

Nieuw type van geluidsschermen langs R0 in Beersel en Drogenbos

Wegen en Verkeer zal bij de uitvoering van dit project gebruik maken van een nieuw type van geluidsschermen dat recent pas werd gekeurd. Beersel en Drogenbos zullen na afloop van de werken dan ook de eerste locaties zijn waar dit nieuwe type van geluidsschermen langs de Vlaame snelwegen te vinden is. Op vraag van de gemeenten Beersel en Drogenbos worden de schermen voorzien van een bruine kleur, om zo mooi in de omgeving te passen. 


Voorbeeldfoto type geluidsscherm (in Beersel en Drogenbos worden de schermen in bruintinten voorzien)  

LED-verlichting van aan provinciegrens met Wallonië tot in Vorst

Voorafgaand aan de werken voor de nieuwe geluidsschermen vervangt het agentschap de snelwegverlichting op de R0. Over een afstand van ongeveer 13 kilometer, van aan het viaduct in Woutersbrakel tot aan de bocht van Vorst, wordt de bestaande verlichting vervangen door energiezuinige LED-lampen.  

Betonnen vangrails ter vervanging van de stalen vangrails

Zowel bij het vervangen van de verlichting in de middenbermen als bij het plaatsen van de geluidsschermen in de zijbermen legt Wegen en Verkeer nieuwe betonnen vangrails aan die de bestaande stalen vangrails vervangen. 

Fasering van de werken

De werken worden onderverdeeld in verschillende fases. Om de hinder voor weggebruikers tot een minimum te beperken en om de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk te houden, worden verschillende fases gecombineerd uitgevoerd (fase 1 in combinatie met fase 3, fase 2 in combinatie met fase 4). 

  • Fase 1: verwijderen oude verlichtingskabel in middenberm + ingraven nieuwe verlichtingskabel & aanleg betonnen vangrails in middenberm (binnen- en buitenring)
  • Fase 2: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen vangrails op binnenring in Beersel
  • Fase 3: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen vangrails op buitenring in Beersel
  • Fase 4: voorbereidingen plaatsing geluidsschermen en aanleg betonnen vangrails op binnenring in Drogenbos
  • Fase 5: groenwerken en plaatsing nieuwe geluidsschermen (werken uit te voeren vanaf 1 november 2019)

Om de werken binnen de voorziene termijnen af te ronden, wordt er op bepaalde tijdstippen ook ‘s nachts en tijdens het weekend gewerkt

Hinder vanaf 15 mei: doorgaand verkeer op R0 richting Brussel over versmalde rijstroken tijdens werkzaamheden

Tijdens de werken in de middenberm worden de brede middenberm en de linkerrijstrook (gedeeltelijk) van de binnenring als werfzone ingenomen. Het doorgaand verkeer op binnenring richting Brussel zal dan ook meestal over drie versmalde rijstroken moeten rijden. Wanneer de aannemer na het bouwverlof in de zijberm werkt, en ook sporadisch tijdens de werkzaamheden in de middenberm vanaf mei, wordt er bepaalde periodes (tijdens verkeersluwe momenten) een rijstrook ingenomen. Wegen en Verkeer zal in zulke gevallen telkens de nodige wegsignalisatie voorzien. Omdat de werfactiviteit zich binnen de werfzone in de middenberm op verschillende plaatsen zal afspelen, geldt er over een afstand van 13 kilometer, van aan de provinciegrens met Wallonië tot aan de bocht van Vorst een permanente snelheidsverlaging van 70 km/u op de binnenring. Ook op de buitenring wordt er een snelheidsverlaging ingesteld. Daardoor kan de aannemer de werken efficiënter uitvoeren, maar blijft vooral de veiligheid van de aanwezige arbeiders op de werfzone verzekerd.

Groenwerken en plaatsing nieuwe geluidsschermen vanaf november 2019

Het plaatsen van de geluidsschermen zelf staat gepland vanaf eind november/begin december 2019. Die werken vinden pas in het najaar plaats omdat ze gecombineerd worden met het onderhoud van een aantal groenzones langs de R0 in Beersel en Drogenbos waar de geluidsschermen komen te staan. Om in november, bij de start van het hakhoutseizoen, nog tot bij die groenzones te kunnen geraken, is er voldoende ruimte nodig die er niet zou zijn als Wegen en Verkeer de geluidsschermen al eerder plaatst.

Actieplan tegen omgevingslawaai

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.   

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen, maar uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op geen enkele van de locaties in Beersel de geluidsniveaus de grens van 80 decibel halen - pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Daarom betaalt het gemeentebestuur van Beersel 10% (€300.000) van het volledige investeringsbedrag voor de nieuwe geluidsschermen (ook het gemeentebestuur van Drogenbos betaalt voor een stuk, €20.000, mee aan de schermen op hun grondgebied).

Geluidsmetingen volgens geijkte procedures

De geluidsspecialisten van Wegen en Verkeer volgen bij hun metingen geijkte procedures, zodat er gemeten wordt in omstandigheden waarin de kans op geluidshinder door verkeer het grootst is. De metingen in Beersel gebeurden op de meest verkeersdrukke momenten (ochtend- of avondspits) en in ‘ideale’ omstandigheden qua windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.