Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Zuidlaan (N417) en fietspadenproject Wetteren

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N417

Bij de herinrichting van de Zuidlaan nemen we de weg volledig onder handen tussen de Bloemluststraat en de Victor Van Sandelaan. We maken van de weg een aangename en veilige boulevard. Bij uitbreiding nemen we niet enkel in de zone die we herinrichten maar wel in de volledige Zuidlaan de fietspaden onder handen.

Groene boulevard klaar voor de klimaatuitdagingen van morgen

We maken van de Zuidlaan een groene boulevard. Over de hele weg leggen we groene middenbermen aan. Door die middenbermen vermijden we enerzijds gevaarlijke afslag- en keerbewegingen door het gemotoriseerd verkeer. Anderzijds doen de bermen ook dienst als wadi’s. 

Zo’n wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een dieper gelegen berm die regenwater opvangt en geleidelijk afvoert. Het opgevangen water infiltreert in de bodem en gaat zo de verdroging van de bodem tegen.

toekomstbeeld 2

Nieuwe rotonde en 2 keerpunten

Langs de Zuidlaan bevinden zich heel wat winkels. Automobilisten maken nu soms gevaarlijke afslag- en keerbewegingen als ze van en naar die winkels willen. Door de grotendeels gesloten middenbermen zullen die bewegingen in de toekomst nog maar beperkt mogelijk zijn. 

Om het verkeer toch vlot van en naar zijn bestemming te krijgen, leggen we een nieuwe rotonde en 2 keerpunten aan. 

toekomstbeeld 3

De nieuwe rotonde situeert zich  ter hoogte van het kruispunt van de Zuidlaan met de Acaciastraat. Fietsers en voetgangers steken niet over op de rotonde maar gebruiken de oversteekplaatsen iets verderop. Dat is veiliger dan hen te mengen met het gemotoriseerd verkeer op de rotonde.

Om te vermijden dat te veel verkeer wil keren op de nieuwe rotonde leggen we twee bijkomende veilige keerpunten aan, één ter hoogte van de Oude Aardeweg en één ter hoogte van de Bloemluststraat.  Waar personenwagens op beide punten kunnen keren, zal dit voor vrachtwagens enkel mogelijk zijn aan de Bloemluststraat.

 

uitsnede

Bushaltes op de rijweg

Aan de bushaltes Wetteren Oordegemsesteenweg en Wetteren Buyssestraat zal de bus niet langer naast maar wel op de rijweg stoppen. Fietsers fietsen achter het perron zodat ze niet kruisen met de busreizigers. De perrons zelf worden niet verhoogd aangelegd omwille van het feit dat deze route door uitzonderlijk vervoer moet gebruikt kunnen worden.  

 

toekomstbeeld 4

Veiliger voor fietsers en voetgangers

Goed nieuws voor fietsers. Want naast de herinrichting van een deel van de Zuidlaan, leggen we langs die volledige laan nieuwe fietspaden aan. Die aanleg kadert in het relanceplan waarbij de Vlaamse Regering heel wat middelen vrijmaakt om in heel Vlaanderen de fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren. De Zuidlaan is één van de vele wegen die het Agentschap Wegen en Verkeer in dat kader aanpakt.

Van het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N9) tot het kruispunt met de Jan Broeckaertlaan leggen we nieuwe fietspaden aan. Binnen de bebouwde kom zijn die fietspaden verhoogd aanliggend. Buiten de bebouwde kom gaat het om vrijliggende fietspaden. 

Voor de aanleg van die fietspaden moeten we op verschillende plaatsen de bestaande parkeerstroken innemen. Waar mogelijk proberen we de parkeerplaatsen te behouden. Zo blijven er voldoende plaatsen beschikbaar om aan de parkeerbehoefte te voldoen.

 

dwarsprofiel
dwarsprofiel

Bekijk het ontwerpplan

Benieuwd naar het ontwerpplan voor de herinrichting van de Zuidlaan? 

 

ontwerpplan