Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing wegdek, lokaal onderhoud en nieuwe markering fietspaden op de Tervuursesteenweg tussen Leuven en Bertem

Vernieuwing wegdek, lokaal onderhoud en nieuwe markering fietspaden op de Tervuursesteenweg tussen Leuven en Bertem

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Weg

N3

Wat en waarom?

Onderhoudswerken op Tervuursesteenweg

Vanaf 2 juni starten de werken op de Tervuursesteenweg (N3) tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat, een zijstraat van de N3 in Bertem. Over een afstand van ongeveer 3 kilometer wordt de rijweg in beide richtingen voorzien van nieuwe onderlagen met asfaltwapening en toplaag in asfalt. De asfaltwapening zorgt voor een steviger wegdek met minder scheurvorming. Naast de vernieuwing van het wegdek, krijgt ook het fietspad waar nodig een lokaal onderhoud. De werken zijn bedoeld om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de gewestweg te verhogen.

Inhoud van de werken

 • Over een afstand van ongeveer 3 kilometer, tussen de Berg Taborweg en de Weygenstraat, krijgt de rijweg in beide richtingen nieuwe onderlagen met asfaltwapening en een toplaag asfalt.
 • Het fietspad wordt vernieuwd op de plekken waar het er slecht aan toe is.
 • Het merendeel van de fietspaden op dit traject zijn aanliggend verhoogd aangelegd in beton. Een deel van de fietspaden tussen de Terbankstraat en de Groeneweg (op het grondgebied van Leuven) geven we een opvallende kleur en duidelijke markeringen ter hoogte van de kruispunten voor de zichtbaarheid en veiligheid van de fietsers. De ligging van de fietspaden verandert niet.
Situeringskaart onderhoudswerken Tervuursesteenweg N3 Bertem

Timing en impact?

Werken in twee fasen, start rijrichting Brussel

De aannemer werkt vanaf 2 juni tot 13 juli aan de start van het bouwverlof. Het traject loopt over drie kilometer en wordt in twee fasen verdeeld, waarbij telkens een rijstrook in 1 richting volledig wordt afgesloten. Op de andere rijweg kan het verkeer dan doorrijden. De aannemer start de werken in de eerste fase in de rijrichting van Brussel tot halfweg juni.  In de tweede fase vanaf half juni tot 13 juli (start bouwverlof) wordt de kant van de rijrichting Leuven aangepakt. Het kruispunt van de N3 met de Berg Taborweg, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Celestijnenlaan in Leuven blijft open voor verkeer.

Bij 'actuele hinder' in de zijkolom van deze webpagina vindt u alle verdere informatie over hinder en omleidingen in detail.

Algemene principes tijdens de werken

 • De werken gebeuren overdag tijdens de weekdagen en veroorzaken tijdelijk geluidshinder voor omwonenden. Ook is het mogelijk dat de toegang tot lokale uitritten van woningen tijdens de asfalteringswerken moeilijk bereikbaar zijn. Wegen en Verkeer excuseert zich voor de mogelijke overlast. De aannemer zal omwonenden hiervan tijdig verwittigen.
   
 • In de werfzone wordt een snelheidsbeperking van 30 km/u. en een parkeerverbod - waar nodig - ingesteld.
   
 • Om veilig te kunnen werken neemt de aannemer een rijstrook in en wordt het lokale verkeer via versmalde rijstroken naar handelaars en woningen geleid.
  Opgelet: Binnen de werfzone worden de aanpalende straten van de N3 in principe afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. Doodlopende straten krijgen een tijdelijke toegang met ‘minder hinder steenslag’.  Zie voor meer informatie in detail via 'actuele hinder'
   
 • Het fietspad in de werfzone is te smal om fietsers veilig in elke fase langsheen de werfzone te laten fietsen. Fietsers die vanuit Bertem richting Leuven fietsen, volgen tijdens de eerste fase van de werken een aangeduide fietsomleiding van 4 km in totaal, i.p.v. 3 km rechtstreeks over de Tervuursesteenweg. In overleg met de politie Leuven heeft Wegen en Verkeer uit veiligheidsoverweging een nieuwe fietsomleiding ingesteld voor fietsers vanuit Leuven naar Bertem. Tijdens de eerste fase van de werken worden fietsers nu in beide richtingen omgeleid.  Ook fietsers vanuit Leuven zullen de omleiding richting Bertem moeten volgen en kunnen niet meer langsheen de werfzone rijden zoals voordien.
   
 • In de eerste fase van de werken kunnen de bushaltes binnen de werfzone in de richting van Leuven nog bediend worden door De Lijn. Tijdens de tweede fase, wanneer er richting Leuven gewerkt wordt vanaf half juni tot aan het bouwverlof wordt er een omleiding voorzien. Meer info via de app of www.delijn.be