Vernieuwing wegdek E34 tussen Lille en Turnhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart - midden juli 2017

Update 04/04/17: Vanaf maandag 10 april start de eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken en wordt er gedurende anderhalve maand gewerkt in de richting van Antwerpen. De verkeershinder zal dan groter worden omdat het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken moet rijden. Daarnaast zijn ook de op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen afgesloten. Meer informatie kan u hieronder terugvinden.

 

Maandag 10 april is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begonnen aan de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34 (de foto hierboven toont de opbraak van het oude wegdek op de eerste dag). Het wegdek wordt over een afstand van 9 km volledig vernieuwd tussen Lille en Turnhout. De E34 blijft tijdens de werken steeds open (behalve 1 weekend richting Antwerpen), maar het verkeer houdt best rekening met hinder. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden. De op- en afrittencomplexen van Beerse (22) en Turnhout-West (23) zijn afwisselend gedeeltelijk afgesloten. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren.

Meer comfort en veiligheid

De vernieuwing van de E34 snelweg is een meerjarenproject waarbij het agentschap op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. De voorbije jaren werd het wegdek al vernieuwd tussen Ranst en Lille. Nu volgt dus het stuk tussen Lille en Turnhout, goed voor zo’n 9 km aan nieuwe snelweg en daarmee ook de langste etappe tot nu toe. De oude betonnen wegdekplaten worden volledig opgebroken en maken plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. Dit jaar investeert de Vlaamse overheid ongeveer 20,5 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de E34 te verbeteren.

Fasering en hinder

Op 13 maart gingen de voorbereidende werken van start. Tijdens deze fase werden de nodige maatregelen getroffen om het opbreken en vernieuwen van de snelweg vlot en veilig te kunnen laten verlopen. De eigenlijke werken startten op 10 april en duren ongeveer vier maanden. Tegen de start van het bouwverlof (midden juli) moeten de werken klaar zijn. De werken zijn opgedeeld in 3 fases: eerst wordt er gewerkt richting Antwerpen (fase 1), daarna in de richting van Nederland (fase 2). Het aanbrengen van de toplaag in de richting van Antwerpen gebeurt in een aparte fase van één weekend tegen het einde van de werken (fase 3).

Voorbereidende werken (13 maart tot 10 april)

Deze fase is afgerond.

FASE 1: richting Antwerpen (10 april tot eind mei)

De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken is gestart op 10 april en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen. 

Hinder tijdens fase 1?

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Antwerpen moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Nederland nemen en keren op het complex Turnhout-centrum. Verkeer op de E34 richting Antwerpen dat de snelweg wil verlaten kan dat niet in Beerse en Turnhout-West,  en moet afrijden op de complexen Lille of Turnhout-centrum.  
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Antwerpen.
 • Tijdens de fasewissel naar fase 2 is er gedurende één weekend slechts 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat is nodig om de tijdelijke betonnen elementen te kunnen verplaatsen die de rijrichtingen van elkaar scheiden.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

FASE 2: richting Nederland (eind mei tot midden juli)

De tweede fase van de werken start rond eind mei en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Nederland.

Hinder tijdens fase 2?

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Nederland moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Antwerpen nemen en keren op het complex Lille. Verkeer op de E34 richting Nederland dat de snelweg wil verlaten kan dat enkel via Lille of Turnhout-centrum.
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Nederland.

FASE 3: richting Antwerpen (1 weekend in juli)

In de derde en laatste fase wordt de toplaag richting Antwerpen aangelegd. De snelweg is dan volledig dicht voor verkeer richting Antwerpen. Deze fase duurt één weekend, van vrijdagavond tot maandagochtend.

Hinder tijdens fase 3?

 • In de richting van Antwerpen is de E34 tijdens dit weekend volledig afgesloten. Er kan dan géén verkeer over de E34 naar Antwerpen rijden. Het verkeer verlaat de snelweg in Turnhout-Centrum (24) en wordt dan via de Noord-Zuidverbinding (N19g) naar de E313 geleid om zo naar Antwerpen te rijden.
 • Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder meer.
   

Snelheidsbeperking

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langsheen de hele werfzone tussen Lille en Turnhout. Een mobiele flitscamera zal de naleving van deze snelheidsbeperking controleren.

Voor motorrijders geldt er tijdens de werken ter hoogte van de werfzone een inhaalverbod. 

Goed om te weten

Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken op de E34. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.