Vernieuwing wegdek E34 tussen Lille en Turnhout

Regio
Gemeente
Weg
Datum 13 maart - midden juli 2017

Update 17/03/17: Om de veiligheid van de weggebruikers tijdens de werken aan de E34 tussen Lille en Turnhout te garanderen zal de oprit van het complex Beerse in de richting van Nederland afgesloten worden van 18 tot en met 27 maart. Meer info kan u hieronder terugvinden onder 'hinder tijdens de voorbereidende fase'.

Vanaf maandag 13 maart zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beginnen aan de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34. Dan wordt het wegdek over een afstand van 9 km volledig vernieuwd tussen Lille en Turnhout. De voorbereidende werken starten op 13 maart. Vanaf 11 april start de eigenlijke heraanleg. De E34 blijft tijdens de werken steeds open (behalve 1 weekend richting Antwerpen), maar het verkeer houdt best rekening met hinder. In beide richtingen moet het verkeer over twee versmalde rijstroken rijden. De op- en afrittencomplexen van Beerse (22) en Turnhout-West (23) zijn afwisselend gedeeltelijk afgesloten. In totaal zullen de werken ongeveer vier maanden duren.

Meer comfort en veiligheid

De vernieuwing van de E34 snelweg is een meerjarenproject waarbij het agentschap op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. De voorbije jaren werd het wegdek al vernieuwd tussen Ranst en Lille. Nu volgt dus het stuk tussen Lille en Turnhout, goed voor zo’n 9 km aan nieuwe snelweg en daarmee ook de langste etappe tot nu toe. De oude betonnen wegdekplaten worden volledig opgebroken en maken plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. Dit jaar investeert de Vlaamse overheid ongeveer 20,5 miljoen euro om het rijcomfort en de verkeersveiligheid op de E34 te verbeteren.

Fasering en hinder

Op 13 maart starten de voorbereidende werken. Dan worden de nodige maatregelen getroffen om het opbreken en vernieuwen van de snelweg vlot en veilig te kunnen laten verlopen. De eigenlijke werken starten op 11 april en duren ongeveer vier maanden. Tegen de start van het bouwverlof (midden juli) moeten de werken klaar zijn. De werken zijn opgedeeld in 3 fases: eerst wordt er gewerkt richting Antwerpen (fase 1), daarna in de richting van Nederland (fase 2). Het aanbrengen van de toplaag in de richting van Antwerpen gebeurt in een aparte fase van één weekend tegen het einde van de werken (fase 3).

Voorbereidende werken (13 maart tot 11 april)

Vanaf midden maart voert de aannemer voorbereidende werken uit om de werf en de bijhorende tijdelijke verkeersafwikkeling voor te bereiden. De aannemer zal dan tijdelijke wegsignalisatie plaatsen, doorsteken maken door de middenberm en tijdelijke pechhavens aanleggen.

Hinder tijdens de voorbereidende fase?

 • Het verkeer rijdt in de richting van Nederland over twee versmalde rijstroken, richting Antwerpen geen hinder.
 • Afsluiting oprit Beerse richting Nederland: van 18 t.e.m. 27 maart
  Tijdens de voorbereidende werken zijn de op- en afritten ingekort. Aan de oprit aan het complex Beerse geeft dit bestuurders echter te weinig tijd en ruimte om tegen een voldoende hoge snelheid in te voegen. Om onveilige situaties te vermijden heeft AWV in overleg met de federale politie dan ook beslist deze oprit tijdelijk af te sluiten. De afsluiting start op zaterdag 18 maart en duurt zolang de voorbereidende werken ter hoogte van de oprit plaatsvinden. Op dinsdag 28 maart moet de oprit terug opengaan. Verkeer dat normaal gezien in Beerse de E34 richting Nederland op rijdt zal omgeleid worden richting Antwerpen om aan complex Lille te keren richting Nederland.

FASE 1: richting Antwerpen (11 april tot eind mei)

De eerste fase van de eigenlijke onderhoudswerken start op 11 april en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Antwerpen.

Hinder tijdens fase 1?

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Antwerpen moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Nederland nemen en keren op het complex Turnhout-centrum. Verkeer op de E34 richting Antwerpen dat de snelweg wil verlaten kan dat niet in Beerse en Turnhout-West,  en moet afrijden op de complexen Lille of Turnhout-centrum.  
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Antwerpen.
 • Tijdens de fasewissel naar fase 2 is er gedurende één weekend slechts 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat is nodig om de tijdelijke betonnen elementen te kunnen verplaatsen die de rijrichtingen van elkaar scheiden.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

FASE 2: richting Nederland (eind mei tot midden juli)

De tweede fase van de werken start rond eind mei en duurt ongeveer anderhalve maand. Dan wordt er gewerkt in de richting van Nederland.

Hinder tijdens fase 2?

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Nederland moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Antwerpen nemen en keren op het complex Lille. Verkeer op de E34 richting Nederland dat de snelweg wil verlaten kan dat enkel via Lille of Turnhout-centrum.
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Nederland.

FASE 3: richting Antwerpen (1 weekend in juli)

In de derde en laatste fase wordt de toplaag richting Antwerpen aangelegd. De snelweg is dan volledig dicht voor verkeer richting Antwerpen. Deze fase duurt één weekend, van vrijdagavond tot maandagochtend.

Hinder tijdens fase 3?

 • In de richting van Antwerpen is de E34 tijdens dit weekend volledig afgesloten. Er kan dan géén verkeer over de E34 naar Antwerpen rijden. Het verkeer verlaat de snelweg in Turnhout-Centrum (24) en wordt dan via de Noord-Zuidverbinding (N19g) naar de E313 geleid om zo naar Antwerpen te rijden.
 • Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder meer.
   

Snelheidsbeperking

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langsheen de hele werfzone tussen Lille en Turnhout. Een mobiele flitscamera zal de naleving van deze snelheidsbeperking controleren.

Goed om te weten

Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit.

De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken op de E34. Telkens als er nieuws te melden valt over de werf (bijvoorbeeld bij een fasewissel of een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie) ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.