Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing van twee bruggen in de E40 in Erpe-Mere

Vernieuwing van twee bruggen in de E40 in Erpe-Mere

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

E40

De brug over spoorlijn 50A in de E40 en de brug Merestraat over de E40 in Erpe-Mere worden volledig vernieuwd. De nieuwe brug in de E40 zal breder worden zodat er ook op de brug een pechstrook en een geluidsscherm komt. Ook de brug van de Merestraat zal afgebroken en vervangen worden. Ook hier komt er een pechstrook langs de E40. De werken staan gepland om te starten in de zomer 2022

Wat en waarom?

Spoorwegbrug

De vervanging van de brug gaat in twee fasen gebeuren (per rijhelft E40), telkens met de afbraak tijdens een weekend waarbij spoorlijn 50A Gent - Brussel onderbroken wordt. Het spoorverkeer en het verkeer E40 zal tijdens die twee weekends worden omgeleid. Tijdens de bouw van de nieuwe brughelften wordt het verkeer op tijdelijke weg langs de werf geleid over drie versmalde rijstroken. Deze tijdelijke weg wordt aangelegd langs de E40 in de rijrichting van Gent. Er komt ook een tijdelijke overbrugging van het spoor om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Brug Merestraat

Aangezien deze brug ook aan renovatie toe is, zal deze tegelijk aangepakt worden met de brug over de spoorlijn. De afbraak van de brug van de Merestraat gebeurt in hetzelfde weekend als de afbraak van de spoorwegbrug.  Tijdens de volledige duur van de werken aan deze nieuwe brug, zal de Merestraat onderbroken zijn en het verkeer omgeleid worden.

Timing en impact?

De voorbereidende werken starten in de zomer van 2022. De afbraak van de bruggen is voorzien tijdens de winter 2022. De werken zullen tot midden 2024 duren. 

Verkeerssituatie

  • De hinder op de E40 wordt beperkt door de aanleg van tijdelijke weg naast de brug. Het verkeer op de E40 beschikt over 3 versmalde rijstroken in elke richting. De snelheid wordt beperkt tot 70km/u.
  • Tijdens de afbraak van de bruggen worden 2 weekends voorzien met omleiding van de E40.  
  • Tijdens de werken aan de brug van de Merestraat zal het verkeer van de Lange Ommegangstraat en Merestraat een omleiding moeten volgen.

Van zodra er meer info is over de planning en de fasering van deze werken komt het op deze webpagina.