Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing van de Aalststraat/Wijnendale (N46) in Oudenaarde

Vernieuwing van de Aalststraat/Wijnendale (N46) in Oudenaarde

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N46

Op maandag 23 augustus is het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Aalststraat/Wijnendale (N46) in Oudenaarde. Van het kruispunt met de Edelareberg/Leupegemstraat (N8) tot ongeveer ter hoogte van het KBC kantoor vernieuwt de aannemer het wegdek en de fietspaden. De bushaltes worden heraangelegd en de fietspaden krijgen een overlaging in asfalt. De werken duren ongeveer 3 maanden. 
 

Wat en waarom?

Op maandag 23 augustus gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Aalststraat/Wijnendale (N46) in Oudenaarde. Van het kruispunt met de Edelareberg/Leupegemstraat (N8) tot het KBC kantoor vernieuwt de aannemer het wegdek en de fietspaden. De bushaltes worden heraangelegd en de fietspaden krijgen een overlaging in asfalt. De werken duren ongeveer 3 maanden. 
 

Meer comfort, veiligheid en groen

De Martijn van Torhoutstraat is eerder al vernieuwd. Nu is het sluitstuk tot aan de N8 aan de beurt. Voor de veiligheid en een beter wegcomfort wordt het wegdek van de gewestweg grondig vernieuwd over een afstand van 2,4 km. 

Ook de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag. Zo verhogen we niet alleen het rijcomfort maar kunnen we de fietspaden ook verbreden tot 1,75 m. Verder komt er aan het wandelpad tussen de Riedekenswijk en de Schelde ook een middengeleider op de rijbaan. Fietsers en voetgangers kunnen zo veiliger oversteken. 

Verder verhogen we het comfort voor gebruikers van het openbaar vervoer door de  bushaltes binnen de werkzone toegankelijker te maken en vernieuwen. De bushalte aan KBC wordt verplaatst richting dierenarts. De stad investeert mee in nieuwe fietsenstallingen aan deze bushalte. Tot slot voorzien we op verschillende plaatsen grotere groenvakken. Deze vakken zullen het wegbeeld versmallen wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

 

Timing en impact?

Fasering

De aannemer werkt in 2 fases. Per fase wordt er nog eens afwisselend per weghelft gewerkt. In een eerste fase werken we tussen de Smissestraat (excl. kruispunt) en het KBC-kantoor. Eerst pakken we de westelijke weghelft kant dierenarts aan. Na enkele weken wisselen we naar de andere weghelft. 

Aanvankelijk was voorzien fase 1  begin oktober afgerond te hebben. Door bijkomende werken en een vertraging in de uitvoering zal enkel de noordelijke weghelft tegen dan klaar zijn. De zuidelijke weghelft werken we af tegen eind oktober.

De tweede fase van de werken start aansluitend met de oostelijke weghelft (rijrichting Zwalm). Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt in de 3de of 4de week van november overgestapt naar de westelijke weghelft (rijrichting Leupegem). De werken worden afgerond begin december. Om veiligheidsredenen worden per fase alle zijstraten afgesloten van de N46. Ongeacht in welke weghelft ze aansluiten

Verkeerssituatie en -maatregelen tijdens de werken

Fietsers worden afhankelijk van de fase van de werken ofwel plaatselijk omgeleid of langs de werfzone gestuurd.  In fase 1 worden de fietsers in beide richtingen omgeleid d.m.v. een alternatieve route via de Sint-Salvatorstraat langs de Schelde (via trekweg Voor Eine) en de fietsverbinding tussen de rugbyvelden en Brouwerij Liefmans naar de Aalststraat en Smissestraat. Voor fietsend schoolverkeer voorzien we ook tijdelijk een plaatselijke corridor tussen de Rekkemstraat en de Aalststraat. In fase 2 worden de fietsers langs de werfzone geleid via het fietspad van de andere rijrichting (aan de overkant van de werfzone) dat tijdelijk wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad. Hiertoe worden tijdelijke oversteekplaatsen ingericht.

De bussen van De Lijn volgen een omleiding. Enkele bushaltes zijn hierdoor tijdelijk afgeschaft. Meer info op www.delijn.be

Gemotoriseerd verkeer kan gedurende de ganse duur van de werken steeds richting Zwalm langs de werfzone rijden. Het verkeer richting N8 Leupegem rijdt om via de N441 Oudstrijdersstraat, de Ohiostraat, de Graaf Van Landaststraat en N60 Westerring waar het aan rotonde Leupegem haar weg kan vervolgen.

Tijdens de eerste fase  is de Rekkemstraat afgesloten van de N46. Volkegem en de Riedekenswijk blijven ontsloten via lokale wegen zoals de Wallestraat. De Aalststraat en het centrum Oudenaarde blijft ontsloten via de zuidelijke wegaansluiting. 

Tijdens de tweede fase  blijven de Aalststraat en het centrum Oudenaarde bereikbaar via de noordelijke wegaansluiting. 

In samenspraak met de stad wordt om de hinder in omliggende straten te beperken ook een aantal flankerende maatregelen genomen. Op het einde van de Aalstraat zal er tijdens de eerste fase een parkeerverbod gelden om keren mogelijk te maken. Daarnaast wordt om veiligheidsredenen in de Wallestraat een wegversmalling met beurtelings verkeer voorzien tijdens fase 1. Verder wordt tijdens de tweede fase in de Winkelstraat een aantal blokken geplaatst om sluipverkeer van N8 via de Lucien Vande Fonteynelaan en Mijttestraat te ontraden. Om diezelfde reden blijft ook éénrichtingsverkeer in de Lucien Vande Fonteynelaan behouden.