Vernieuwing liften en roltrappen Sint-Annatunnel en Kennedytunnel

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020

Op zoek naar de actuele status van de liften/roltrappen in de Sint-Annatunnel of de Kennedytunnel? Kijk dan hier: fietsersliften.wegenenverkeer.be 
Zoek je de uren van de veerdienst? Meer info: www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta

Praktische info

Sint-Annatunnel

 • Voor voetgangers en fietsers. Fietsen wordt enkel stapvoets (5 km/u) toegelaten. Bromfietsen dienen aan de hand gehouden te worden.
 • Toegankelijk via liften en roltrappen
 • Werkingsuren roltrappen: - ma-vrij: 06u-20u (bij drukke passage tot 22u)
                                       - zo-za: 09u-21u 
  • bij defect liften draaien de corresponderende roltrappen 24/24u

Veer Sint-Anna

 • Gratis veerdienst tussen linker- en rechteroever voor voetgangers, fietsers en begeleide rolstoelgebruikers.
 • Werkingsuren: - weekdagen: LO 7u-18u / RO 7u15-18u15
                       - weekends/feestdagen: LO 10u-21u / RO 10u15-21u15
 • Om de 30 minuten een afvaart per oever (kwartier heen en kwartier terug).
 • Het aantal overvaarten per dag kan variëren en kan in functie van de noden en wachttijden worden bijgestuurd. Hinder door ander scheepvaartverkeer op de Schelde is mogelijk. 

Kennedytunnel

 • Vluchtkoker van de Kennedytunnel, alternatieve Scheldekruising voor fietsers.
 • Toegankelijk via liften en trappen
   


Sint-Annatunnel

Historiek

De Sint-Annatunnel werd destijds gebouwd als een voetgangerstunnel onder de Schelde die het stadscentrum van Antwerpen (rechteroever) verbindt met Linkeroever. De tunnel werd tussen 1931 en 1933 gebouwd in opdracht van de Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever c.v. (IMALSO). Langs beide ingangen beschikt de Sint-Annatunnel over een lift (max. 40 personen/3.000kg) en authentieke houten roltrappen (2x2). In 1992 en 1993 werden restauratiewerken uitgevoerd. De tunnel met inbegrip van beide toegangsgebouwen en de volledige oorspronkelijk technische uitrusting werd in 1997 als monument beschermd.

Onderhoud

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert, net zoals in alle tunnels in haar beheer, regelmatig onderhoudswerken uit in de Sint-Annatunnel. De liften en de roltrappen worden regelmatig nagekeken. Voor de liften is dat maandelijks op de eerste dinsdag van de maand, het onderhoud van de roltrappen gebeurt in eigen beheer op variabele momenten. Het beschermde karakter maakt het onderhoud van de liften en de roltrappen steeds een grote uitdaging. De tunnel werd als monument beschermd in 1997, het waardevol onroerend erfgoed moet dus behouden blijven. Dat geldt ook voor het binnenwerk en de aandrijfmechanismen van de liften en de roltrappen. Zo is het bijvoorbeeld niet altijd evident om wisselstukken te vinden voor het binnenwerk. Ze worden meestal op maat gemaakt en zijn vaak enkel in het buitenland te verkrijgen (VS, Duitsland, ...). 

Daarnaast worden de liften en de roltrappen van de Sint-Annatunnel zeer intensief gebruikt. Tijdens zomerperiodes piekt het aantal bewegingen van de liften tot meer dan 25.000 per maand. Op een goede weekenddag gaan de liften gemiddeld 1200 keer per dag op en neer. Bij de roltrappen tellen we op piekmomenten gemiddeld 55 mensen om de 5 minuten die gebruik maken van de roltrap. Van 2005 tot 2014 maakten op jaarbasis gemiddeld 3300 personen per dag gebruik van de roltrappen. Deze hoge en continue belasting heeft uiteraard ook impact op de werkingsmechanismen van de liften en roltrappen (slijtagestoringen aan kabels, aandrijving, motorcomponenten, ...). 

Vernieuwing liften in 2020

Om de storingen en defecten aan de liften en de roltrappen grondig en duurzaam aan te pakken, bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer een groot renovatieproject voor. Zo zullen de liften van de Sint-Annatunnel volledig vernieuwd worden. Dit gebeurt in nauw overleg met het Agentschap Erfgoed Vlaanderen omwille van het beschermd karakter van de installaties. De vernieuwing van de liften moet vooral meer gebruikszekerheid bieden.

Oorspronkelijk werd gemikt op het tweede kwartaal van 2019 om te kunnen starten met de werken. De aanbestedingsprocedure heeft echter geen geschikte aannemer opgeleverd, waardoor de markt opnieuw zal moeten bevraagd worden. Het agentschap zal de opdracht herzien en een nieuwe procedure opstarten om zo snel mogelijk een nieuwe aannemer te vinden. Door deze vertraging schuiven de werken wel op naar volgend jaar (2020).

Nachtelijk toezicht vanaf 13 juli 2019

Om veiligheidsredenen kunnen de historische roltrappen van de Sint-Annatunnel enkel geactiveerd worden wanneer er technisch toezicht is ter plaatse. De laatste jaren lagen de roltrappen noodgedwongen stil omdat er geen nachtdiensten meer voorzien konden worden. Dat leidde bij defecte liften vaak tot vervelende situaties waarbij fietsers genoodzaakt waren een stilstaande roltrap te beklimmen. Daar komt op vraag van minister Weyts nu terug verandering in.

Vanaf zaterdag 13 juli 2019 zal het Agentschap Wegen en Verkeer de klok rond toezicht voorzien. Het agentschap gaat hiervoor samenwerken met een externe bewakingsfirma. Het personeel van deze firma zal dan in geval van defecte liften, de roltrappen kunnen inschakelen. Fietsers en voetgangers zullen voortaan dus ook ’s nachts steeds via de Sint-Annatunnel de Schelde kunnen oversteken.

Kennedytunnel

Historiek

De fietserstunnel van de Kennedytunnel is eigenlijk de vluchtkoker van de Kennedytunnel die door fietsers gebruikt kan worden als alternatief voor de Sint-Annatunnel. De Kennedytunnel heeft een lengte van 590 meter en bestaat uit vier kokers die 15 meter diep onder de Schelde liggen. De vluchtkoker ligt in het midden en is 4 meter breed. Toegang tot de Kennedyfietstunnel is mogelijk via liften en vaste trappen. Van 1968 tot 2004 was de koker enkel toegankelijk via roltrappen. De toegang voor speciale fietsen of rolstoelen was tot op dat ogenblik niet mogelijk. Door de roltrappen te vervangen door schuine liften, werd de koker wel toegankelijk gemaakt voor deze gebruikers.

Onderhoud

De liften van de Kennedyfietstunnel werden de voorbije jaren geregeld geplaagd door pannes en storingen. De voornaamste reden hiervan waren de deuren van de liften. AWV werkte daarom aan een oplossing op lange termijn om de problemen met de liften structureel aan te pakken. Intussen werden de liften grondig vernieuwd (zie hieronder). 

Vernieuwing

In het voorjaar van 2017 werden de liften van de Kennedyfietstunnel gedurende drie maanden grondig gerenoveerd en gemoderniseerd. De werken begonnen op 6 maart en waren tegen 1 juni 2017 afgerond. De vernieuwing gebeurde zowel ‘achter de schermen’ aan voor de gebruiker onzichtbare delen zoals de sturing en de kabels als aan de zichtbare delen zoals liftdeuren, en de binnenkant van de liftkooi. Die laatste kreeg een volledig nieuw jasje met onder meer nieuwe binnenbekleding, een nieuwe parlofoon en nieuwe deuren. De aanpassingen zullen de levensduur van de liften verlengen en de gebruikszekerheid ervan verhogen. AWV verwacht dat de grondige vernieuwing van de liften het aantal storingen gevoelig zal doen afnemen.