Vernieuwing bushalte Hoevenzavel richting Zwartberg

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit najaar in Genk de bushalte “Waterschei Hoevenzavel” langs de Hoevenzavellaan (N76) richting Zwartberg. Begin 2018 werd ook de bushalte aan de overkant van de gewestweg vernieuwd.

De nieuwe bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. De bushalte krijgt een verhoogd perron, nieuw bushokje en fietsenrekken.  Door het gebruik van hellingen en geleidingstegels zal de halte ook afgestemd zijn op minder mobiele en slechtziende reizigers. Het fietspad wordt in asfalt voorzien. 

Deze werkzaamheden gebeuren in samenspraak met De Lijn en de stad Genk. 

 

De werken starten op maandag 7 oktober 2019 en zullen een drietal weken in beslag nemen. 

Opgelet: infrastructuurwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus steeds nog schuiven.

 

Minderhinder-maatregelen: werken vanop ventweg, parkeerplaatsen tijdelijk onbeschikbaar

Om de verkeershinder op de drukke gewestweg te beperken, zal de aannemer zoveel mogelijk te werk gaan vanop de ventweg en de achterliggende parkeerplaatsen.

De ventweg blijft veelal bereikbaar met de wagen via de gebruikelijke in- en uitritten. 

Enkele parkeerplaatsen voor, achter en ter hoogte van de bushalte zijn niet beschikbaar tijdens de werken. Deze ruimte doet dienst als tijdelijke rijstrook van de ventweg en veiligheidszone, zodat de doorgaande beweging behouden kan blijven.
De aannemer doet al het mogelijk om zo veel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar te houden, een veilige en vlotte uitvoering van de werken indachtig. 

De handelszaken en woningen in de omgeving van de werfzone blijven bereikbaar. 

Wanneer de aannemer toch vanop de gewestweg dient te werken, zal dit enkel buiten de spitsuren gebeuren. Er zal te allen tijde minimaal één rijstrook beschikbaar zijn op de Hoevenzavellaan.

 

 

Contacteer ons?

Voor vragen en suggesties over dit project, kan je ons steeds contacteren via het digitaal contactformulier, of via tel. 011 74 23 00.

​ ​