Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing brug Vaartstraat over E313/E34

Vernieuwing brug Vaartstraat over E313/E34

Algemeen Overzicht

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313
E34

Het project in een notendop

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant al enige tijd de bouw van een nieuwe brug over de E313/E34 aan de Vaartstraat in Ranst. De start van de bouwwerken was oorspronkelijk voorzien in 2018, maar die timing moest worden bijgesteld. Het ontwerp zoals het voorlag moest immers nog aangepast worden. Uit nieuwe berekeningen en overleg met constructeurs bleek dat het ontwerp technisch zeer moeilijk realiseerbaar is. Door de vele slanke en gekromde elementen van de brug is de hoeveelheid wapeningsstaal in verhouding tot de hoeveelheid beton in de brugconstructie te hoog, waardoor de stevigheid in het gedrang kwam. Het ontwerp van de brug zal daarom aangepast en vereenvoudigd worden.

Projectverloop

Volgende stappen

De Vlaamse overheid laat als opdrachtgever een bijkomende studie uitvoeren om tot een volmaakt ontwerp voor de nieuwe brug te komen. Omwille van het extra studiewerk verschuift de datum van uitvoering van werken aan de brug naar ten vroegste najaar 2022. Wanneer de nieuwe studie is afgerond, volgt er meer informatie over het definitieve ontwerp. Omdat het ontwerp gewijzigd zal worden, volgt er later ook een nieuw openbaar onderzoek bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. AWV en de gemeente zullen u hier te gepasten tijde over informeren. 

Voorlopige timing:

  • najaar 2021: aanvraag omgevingsvergunning
  • voorjaar 2022: afronding studiewerk door aannemer
  • uitvoering ten vroegste vanaf najaar 2022