Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en impact

Timing en impact

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N8

Fasering en timing

OKTOBER 2021 TOT ZOMER 2022: WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN

Op 11 oktober 2021 starten de werken op de Brakelsesteenweg. 

Om de hinder voor het verkeer te beperken pakken we die werken aan in 3 fases.

  • fase 1: 11 oktober - eind november: aanleg riolering van Aardeweg tot zone nieuw winkelcentrum
  • fase 2: 11 oktober - januari 2022: aanleg riolering van zone nieuw winkelcentrum tot Feestzalen De Vos
  • fase 3: januari 2022 - zomer 2022: aanleg nieuwe weg van Aardeweg tot Tabakslaan

Om de werken binnen de voorziene timing rond te krijgen zullen de werken van fase 1 en 2 gelijktijdig starten. Tijdens de periode dat de werken gelijk lopen zal er in fase 2 enkel in de bermen en het fietspad gewerkt worden. De rijweg blijft daar vrij. 

Faseringskaart N8 Brakelsesteenweg

Hinder tijdens de werken

Om het verkeer tijdens de werken vlot te laten verlopen, voeren we een aantal omleidingen en tijdelijke bijkomende maatregelen in. 

Omleidingen

Voetgangers kunnen langs de werf passeren.

Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Ter hoogte van Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk een enkelrichtingsfietspad in tegenwijzerzin. Zo zorgen we ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn voor automobilisten die de Outerstraat uitrijden.

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de dorpskernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers). 

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting. 

Handelszaken Vanaf 1 december zijn handelszaken bereikbaar langs 1 van beide kanten van de werf, afhankelijjk van de locatie van de werfzone. De N8 loopt dus dood op de werf en men kan langs twee kanten tot de grens van de werf rijden, maar doorgaand verkeer is niet mogelijk. Handelszaken die in de werfzone zitten zijn wel bereikbaar via de tijdelijke werfweg.

Tijdens de werken zal er voorzien worden in tijdelijke toegangen tot de opritten van woningen en handelszaken in de werfzone. 

Bijkomend voeren de nutsmaatschappijen bij de start van de werken ook in de zone van Feestzalen De Vos tot de Muylemstraat nog een aantal werken uit. Deze zullen ongeveer 1 maand duren. 

Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton volgen een omleiding via de N460, de N45 en de N28.

Hieronder ziet u de omleidingen tijdens de werken. Deze blijven, behalve de regeling rond de werfweg, van toepassing gedurende de drie fases. 

Omleiding +3,5 ton - N8 Brakelsesteenweg

Bijkomende maatregelen

Om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen nemen we heel wat bijkomende maatregelen. Zo voeren we eenrichtingsverkeer in op heel wat lokale wegen en dit voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer:

  • Berrebroekstraat
  • Cauterdreef
  • Eichemstraat (van Cauterdreef tot Preekherenstraat)
  • Preekherenstraat
  • Perrestraat (van Preekherenstraat tot Aardeweg) 
  • Paardeveldstraat (van J.B. van Langenhaeckestraat tot Kapittelstraat)
  • Outerstraat (blijft dubbelrichting voor fietsers)

Ook de Kapittelstraat en de Muylemstraat (tussen de kerkhofstraat en de Zevenkotenstraat) worden enkelrichting.

In de Aardeweg komt ter hoogte van de wegversmallingen een voorrangsregeling. In de Nederhasseltstraat blijven de  asverschuivingen behouden. In de Eichemstraat verwijderen we alle wegversmallingen.

De Muylemstraat is vanaf de Brakelsesteenweg verboden voor alle verkeer. Enkel plaatselijk verkeer en fietsers kunnen deze straat inrijden.

Op de omleidingsroutes geldt een tonnagebeperking van -3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer.