Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N8

Doodlopende wegen (tweerichtingsverkeer) rond werfzone

 • In overleg met de stad en de politie is de bereikbaarheid van de handelszaken en woningen tussen de Aardeweg en de Tabakslaan herbekeken. Voor de veiligheid van de weggebruikers en het sluipverkeer door de werf te verhinderen wordt gewerkt met twee doodlopende werfwegen waar tweerichtingsverkeer mogelijk is. 
 • Enkel vanaf maandag 14 februari tot eind februari 2022 rijdt het verkeer in 1 rijrichting op de Brakelsesteenweg (N8) van Ninove naar Brakel. Tijdens deze fase zijn ook de opritten niet bereikbaar. De bewoners en handelszaken ontvangen hiervoor een een bewonersbrief van de aannemer. De opritten zijn terug bereikbaar vanaf maandag 28 februari 2022.

Bereikbaarheid handelszaken 

 • Van december 2021 tot april 2022 zijn de handelszaken bereikbaar langs een van beide kanten van de werf. Vanaf welke kant een handelszaak bereikbaar is, hangt af van de locatie van de werfzone op dat moment.
   
 • De Brakelsesteenweg (N8) loopt langs beide zijden dood op de werf. Bestuurders kunnen langs de twee zijden tot de grens van de werf rijden, maar doorgaand verkeer is niet mogelijk. Handelszaken die in de werfzone zitten zijn wel bereikbaar via een van de twee zijdes langs de werfzone.
   
 • We plaatsten ter hoogte van de kruispunten met de Aardeweg en Tabakslaan oranje borden en naamborden met daarop de aanduiding van de handelaars die bereikbaar zijn vanaf die richting. De andere handelaars zijn bereikbaar via de omleiding.
   
 • Tijdens de werken voorzien we tijdelijke toegangen tot de handelszaken in de werfzone. 

Omleidingen

Om het verkeer tijdens de werken vlot te laten verlopen, zijn er omleidingen en tijdelijke bijkomende maatregelen. 

Voetgangers

 • Voetgangers kunnen langs de werf passeren via de voetpaden en bermen.

Fietsers

 • Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via de Muylemstraat, Kerkhofstraat en Bovenhoekstraat. Ter hoogte van Den Dollar wordt het fietspad tijdelijk een enkelrichtingsfietspad in tegenwijzerzin. Zo zorgen we ervoor dat fietsers goed zichtbaar zijn voor automobilisten die de Outerstraat uitrijden.

Plaatselijk verkeer van minder dan 3,5 ton

 • richting Ninove volgt een omleiding via de JB van Langenhaeckestraat, Paardeveldstraat, Eichemstraat, Preekherenstraat, Perrestraat en Aardeweg. Om de hinder in de dorpskernen van Appelterre en Eichem te beperken worden enkele straten enkelrichting (ook voor fietsers).
 • richting Brakel of Geraardsbergen volgt een omleiding via de Bovenhoekstraat, Smid Lambrechtstraat, Nederhasseltstraat en Wildendries. Om de hinder in de dorpskern van Outer te beperken worden enkele straten enkelrichting.

Doorgaand verkeer en verkeer van meer dan 3,5 ton

 • volgen een omleiding via de N460, de Expresweg (N45) en de Koning Boudewijnlaan (N28).

Bijkomende maatregelen

We nemen bijkomende maatregelen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen in de omgeving van de werfzone. 

Eenrichtingsverkeer

 • Berrebroekstraat
 • Cauterdreef
 • Eichemstraat (van Cauterdreef tot Preekherenstraat)
 • Preekherenstraat
 • Perrestraat (van Preekherenstraat tot Aardeweg) 
 • Paardeveldstraat (van J.B. van Langenhaeckestraat tot Kapittelstraat)
 • Outerstraat (blijft dubbelrichting voor fietsers)
 • Kapittelstraat
 • Muylemstraat (tussen de kerkhofstraat en de Zevenkotenstraat)

Wegversmalling

 • In de Aardeweg komt ter hoogte van de wegversmallingen een voorrangsregeling.
 •  In de Nederhasseltstraat blijven de asverschuivingen behouden. 
 • In de Eichemstraat verwijderen we alle wegversmallingen.

Enkel voor fietsers en plaatselijk verkeer

De Muylemstraat is vanaf de Brakelsesteenweg verboden voor alle verkeer. Enkel plaatselijk verkeer en fietsers kunnen deze straat inrijden.

Tonnagebeperking op omleiding

Op de omleidingsroutes geldt een tonnagebeperking van -3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer.