Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos

Vernieuwen fietspaden en rijweg van de Naamsesteenweg in Heverleebos

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N251

UPDATE 19/11/2020: dit najaar dient Wegen en Verkeer een nieuwe omgevingsvergunning in voor de aanpak van de fietspaden op de Naamsesteenweg langs Heverleebos. De correct projectzone ligt op grondgebied van Leuven tussen de E40 en de gemeentegrens van Leuven/Oud-Heverlee. Het onderstaande plan geeft de gecorrigeerde grenzen aan. Als de omgevingsvergunning goedgekeurd wordt, kan het project volgens de huidige planning uitgevoerd worden in het najaar 2021. Zodra er meer nieuws is over een startdatum, zal Wegen en Verkeer dat op deze pagina melden. 

 

Wat en waarom?

Vlaamse overheid werkt aan fietspaden

De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid verschillende werken uitgevoerd aan fietspaden in de omgeving van het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee en Leuven. Ook werd er een tweede ecoduct ‘Konijnenpijp’ over de Expresweg (N25) aangelegd. Wegen en Verkeer investeerde reeds in een fiets- en voetgangersbrug, een 500m verwijderd van het nieuwe tweede ecoduct. Wegen en Verkeer neemt de fietspaden en de rijweg op de Naamsesteenweg in Heverleebos van aan de brug aan de E40 (grondgebied Leuven) tot aan de grens van Oud-Heverlee onder handen. In totaal is dat tweeënhalve kilometer aan vernieuwde fietspaden (1,25 km aan beide zijden) en tweeënhalve kilometer aan structureel onderhoud van de rijweg.

Werfzone aanpak fietspad en rijweg Naamsesteenweg langs Heverleebos, Leuven

De werfzone voor de fietspaden in Heverlee werd gecorrigeerd tot aan de gemeentegrens van Leuven/Oud-Heverlee. De afbeelding toont ook de reeds aangelegde fietsverbindingen in en rond het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee en Heverlee (Leuven).

Vernieuwen fietspaden en rijweg van Naamsesteenweg op grondgebied van Leuven

  • In het najaar van 2021 worden de fietspaden opnieuw aangelegd en comfortabeler gemaakt voor fietsers. Ook komt er in beide richtingen een haagje tussen de rijweg en de fietspaden.
  • Daarnaast wordt ook de bovenste asfaltlaag van de rijweg vernieuwd en worden er nieuwe boordstenen geplaatst.
  • Samen met de werken aan de Naamsesteenweg zal Wegen en Verkeer ook een gedeelte van de Parnassusdreef (tussen de Naamsesteenweg en het kruispunt met de Banhagestraat) vernieuwen. 

 

Timing en impact?

Startdatum te bepalen in het najaar 2021

Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden aan de Naamsesteenweg ongeveer een half jaar duren. Zodra er meer bekend is over de fasering en hinder voor het verkeer tijdens de werkzaamheden, zullen we hierover communiceren via deze webpagina en met brieven aan de omwonenden.