Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N417
N416

Veilige fietspaden

Goed nieuws voor fietsers! Vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N9) tot het kruispunt met de Bloemluststraat bouwen we over een traject van 3 kilometer brede en vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijbaan. Binnen de bebouwde kom zijn die fietspaden verhoogd aanliggend. Buiten de bebouwde kom gaat het om vrijliggende fietspaden. 

Voor de aanleg van die fietspaden moeten we op verschillende plaatsen de bestaande parkeerstroken innemen. Waar mogelijk proberen we de parkeerplaatsen te behouden. Zo blijven er voldoende plaatsen beschikbaar om aan de parkeerbehoefte te voldoen.

dwarsprofiel
dwarsprofiel

De aanleg van de fietspaden kadert in het relanceplan waarbij de Vlaamse Regering heel wat middelen vrijmaakt om in heel Vlaanderen de fietsinfrastructuur langs gewestwegen te verbeteren. De Zuidlaan is één van de vele wegen die het Agentschap Wegen en Verkeer aanpakt.

Groene boulevard klaar voor de klimaatuitdagingen van morgen

We maken van de Zuidlaan een groene centrumboulevard. Over de hele weg leggen we groene middenbermen aan. Door die middenbermen vermijden we niet enkel de verschillende afslag- en keermogelijkheden voor auto’s en vrachtwagens. Ze zorgen ook voor de opvang van hemelwater. 

 

toekomstbeeld 3

Nieuw rondpunt

Langs de Zuidlaan bevinden zich heel wat winkels. Automobilisten maken nu soms gevaarlijke afslag- en keerbewegingen als ze van en naar die winkels willen. Door middenbermen zullen die bewegingen in de toekomst nog maar beperkt mogelijk zijn. Om het verkeer toch vlot van en naar zijn bestemming te krijgen, bouwen we een nieuw rondpunt.

De nieuwe rotonde bouwen we aan het kruispunt van de Zuidlaan met de Acaciastraat. Fietsers en voetgangers steken niet over op de rotonde maar gebruiken de oversteekplaatsen iets verderop. We leggen ze iets verder van het rondpunt aan. Zo is het duidelijk voor iedere weggebruiker waar deze rijdt. Fietsers, voetgangers en auto’s rijden hierdoor ook verder van elkaar. Dit maakt de situatie voor iedereen veiliger en overzichtelijker.

Twee keerpunten

Om te vermijden dat te veel verkeer wil keren op het nieuwe rondpunt bouwen we twee bijkomende veilige keerpunten aan de Oude Aardeweg en aan de Bloemluststraat. Auto’s kunnen op beide punten keren, vrachtwagens kunnen enkel keren aan de Bloemluststraat.

uitsnede

Bushaltes op de rijweg

Aan de bushaltes Wetteren Oordegemsesteenweg en Wetteren Buyssestraat zal de bus niet langer naast maar wel op de rijweg stoppen. Fietsers fietsen achter het perron zodat ze niet kruisen met de busreizigers. Wel kunnen we de perrons niet verhogen omdat deze route open moet zijn voor uitzonderlijk vervoer.

toekomstbeeld 4

Bekijk hier het ontwerpplan in detail.