Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N417
N416

Fasen

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, werken we in verschillende fasen. Dat betekent dat de werfzone opschuift. Per fase is er een andere verkeerssituatie. Onderaan de pagina leest u meer over de bereikbaarheid van woningen en bedrijven.

Alle timings zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden en een vlot verloop van de werken.

Verkeerssituatie 21 augustus - eind 2023

Onderstaande kaart toont waar we deze periode aan het werk zijn. Daaronder vindt u meer info over de verkeersaanpassingen. 

Voetgangers & fietsers

 • Voetgangers kunnen langs de werfzone wandelen.
 • Voor fietsers voorzien we drie omleidingen:
  • Richting Wetteren Centrum: via de Korte Massemsesteenweg, Oordegemsesteenweg en Victor van Sandelaan. 
  • Van/naar Serskamp: via de Victor van Sandelaan, Serskampstraat en Serskampsteenweg. 
  • Van/naar Smetlede: via de Victor van Sandelaan, Serskampstraat, Molenweg, Serskampsteenweg en de Smetledesteenweg. 
 • De fietspaden langs de Zuidlaan/Acaciastraat (N417) richting Massemen zijn klaar en kunnen gebruikt worden. 
 • Er zijn oversteekplaatsen om de Zuidlaan/Acaciastraat (N417) veilig over te steken (met de fiets aan de hand). Volg hiervoor de aanwijzingen rondom de werfzone.

OPENBAAR VERVOER

LOKAAL GEMOTORISEERD VERKEER

 • Toegankelijkheid Zuidlaan/Acaciastraat (N417) 
  • Tussen Brusselsesteenweg (N9) en de Massemsesteenweg (N462): toegankelijk in beide richtingen. Ook het kruispunt met de Massemsesteenweg is volledig toegankelijk. 
  • Tussen de Massemsesteenweg (N462) en het kruispunt IJzeren Brug: éénrichtingsverkeer richting Wetteren. 
  • De aansluitingen met de Oordegemsesteenweg (onderkant Zuidlaan - kant Massemen), Serskampsteenweg en Smetledesteenweg zijn volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 
 • Er zijn verschillende omleidingen van kracht. 
  • Richting E40 vanuit Wetteren Centrum rijdt u via de Noordlaan (N400) en de Brusselsesteenweg (N9).
  • Richting Smetlede en Serskamp rijdt u via de Brusselsesteenweg (N9).
  • Richting Wetteren Centrum vanuit Smetlede en Serskamp rijdt u via de Smetledesteenweg, Kleine Smetledestraat, Oordegemsesteenweg, Maelbroeckstraat en Massemsesteenweg (N462). 
 • In de werfzone geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
 • Om sluipverkeer te vermijden, kiest de gemeente Wetteren ervoor om, in functie van verkeersveiligheid en doorstroming, tijdelijk ook enkele andere straten eenrichtingsverkeer te maken (uitgezonderd fietsers): 
  • Spoorweglaan (tussen Herdershoekstraat en Wetterstraat)
  • Gentsesteenweg (tussen Neerstraat en Wetterstraat)
  • Neerstraat (tussen Gentsesteenweg en Spoorweglaan)
  • Victor van Sandelaan (tussen Acaciastraat (N417) en Serskampstraat) 
  • Kleine Smetledestraat (richting Oordegemsesteenweg) 
  • Maelbroekstraat (richting Massemsesteenweg (N462))
  • Langeveldstraat (richting Smetledesteenweg). 
 • De woonwijk Diepenbroek (Lindenlaan – Olmenlaan – Diepenbroekstraat – Esdoornlaan - Roosbroeklaan) is verboden voor doorgaand verkeer, enkel bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers) is toegelaten.

De handelszaken aan de zuidkant van de Zuidlaan (N417) (kant Massemen) zijn bereikbaar via de Zuidlaan.

Verkeerssituatie volgende fase

Onder voorbehoud van een vlot verloop van de werken en goede weersomstandigheden, zijn fasen 4 en 5 tegen eind 2023 afgerond. Vanaf dan is er dubbelrichtingsverkeer op de Zuidlaan (N417) mogelijk tussen de Massemsesteenweg (N462) en de nieuwe rotonde. Meer details over deze volgende verkeerssituatie communiceren we zodra deze bekend zijn. 

Bereikbaarheid 

TOEGANKELIJKHEID WERFZONE

 • Handelaars zijn steeds bereikbaar tijdens de werken. Hiervoor plaatsen we ter hoogte van de handelaars rijplaten en tijdelijke toegangen. Bij uitzonderingen neemt de werfleider contact op met de eigenaar.
 • Woningen en opritten blijven maximaal toegankelijk voor buurtbewoners. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht door de werfleider. Wanneer de weg voor een oprit wordt opengebroken, brengen we steenslag aan zodat er over gereden kan worden.

PARKEERVERBOD

 • Tijdens de werken geldt er in de werfzone een parkeerverbod. Na de werkuren vormt parkeren geen probleem, maar wagens dienen zeker weg te zijn voor de start van de werken de volgende dag. Er wordt gewerkt tussen 7.00 uur en 17.00 uur.
 • Woont u in de werfzone en kan u door de werken tijdelijk niet bij uw woning parkeren? Dan kan u een tijdelijke parkeerkaart aanvragen waarmee u gratis en onbeperkt kunt parkeren in de wijk ten noorden van de Zuidlaan. Info over de aanvraagprocedure staat op https://www.wetteren.be/bewonerskaart.

AFVALOPHALING

 • In de werfzone op de Zuidlaan en Acaciastraat voorziet de aannemer verzamelpunten ter hoogte van elke zijstraat. Bewoners bieden hun afvalzakken en containers op deze centrale plaats aan. Na de ophaling kunnen de eigenaars hun containers er terug ophalen.

TOEGANKELIJKHEID OMLIGGENDE WIJKEN

 • Wie vanuit de Leon De Smet, bovenkant Oordegemsesteenweg (kant Spoorweg), Rozenstraat, Boomkwekerijstraat en Fortstraat de Zuidlaan/Acaciastraat (N417) wil oprijden, moet verplicht linksaf slaan. Vanuit Halven Akker moet u verplicht rechtsaf slaan. Omgekeerd zijn al deze straten wel toegankelijk vanop de Zuidlaan/Acaciastraat (N417).
 • Vanop de Acaciastraat (N417) is het niet mogelijk om af te slaan naar de Victor van Sandelaan en een deel van de Fortstraat (het tweede deel blijft wel open).
 • De aansluitingen met de Oordegemsesteenweg (onderkant Zuidlaan - kant Massemen), Serskampsteenweg en Smetledesteenweg zijn volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer richting Massemen. 
 • De woonwijk Diepenbroek (Lindenlaan – Olmenlaan – Diepenbroekstraat – Esdoornlaan - Roosbroeklaan) is verboden voor doorgaand verkeer, enkel bestemmingsverkeer (bewoners en bezoekers) is toegelaten.