Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwen fietspaden en heraanleg Zuidlaan (N417) en Acaciastraat (N416)

Vernieuwen fietspaden en heraanleg Zuidlaan (N417) en Acaciastraat (N416)

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N417
N416

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant de heraanleg van de Zuidlaan (N417) en de Acaciastraat (N416) in Wetteren. Tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N9) en het kruispunt met de Bloemluststraat bouwen we over een traject van 3 kilometer brede en vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de rijbaan. Vanaf de rotonde met de Warandelaan tot het kruispunt met de Bloemluststraat maken we van de Zuidlaan en de Acaciastraat een groene stadslaan met verhoogde fietspaden, vernieuwde perrons aan de bushaltes, nieuwe groene middenbermen, een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek in asfalt.

Wat en waarom?

Waarom zijn de werken nodig?

 • De Zuidlaan (N417) en de Acaciastraat (N416) voldoen vandaag niet aan de normen van een veilige en moderne weg. Fietsers rijden via fietsstroken op de rijbaan en worden verhinderd door de vele in- en uitritten naar handelszaken en bedrijven. 
 • Bovendien zijn er weinig mogelijkheden voor fietsers en voetgangers om veilig en vlot over te steken.
 • Tussen het kruispunt met de Bloemluststraat en de rotonde met de Warandelaan is er weinig groen en aandacht voor de opvang van regenwater.
 • Betonplaten in de Zuidlaan (N417) zorgen voor geluid- en trillingshinder.
 • De weg is nog niet uitgerust met een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater. 

Wat gaan we doen?

We streven ernaar om de verkeersveiligheid en het comfort van alle weggebruikers te verbeteren.

Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Op verschillende plaatsen op de Zuidlaan en Acaciastraat bouwen we oversteekplaatsen via een doorsteek in de middenberm. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers even rusten en maken we de oversteek veiliger doordat ze niet in een keer de rijbaan moeten oversteken.

Vernieuwde busperrons

Aan de bushaltes Wetteren Oordegemsesteenweg en Wetteren Buyssestraat zal de bus niet langer naast maar wel op de rijweg stoppen. Het fietspad loopt er achter de bushaltes door. Zo kruisen fietsers niet met busreizigers die de bus op- en afstappen. En zijn de bushaltes veiliger bereikbaar voor voetgangers.

Vrijliggende en verhoogde fiets- en voetpaden

We leggen verhoogde fietspaden aan met een breedte van 1,75 meter en zorgen steeds voor een afscheiding in groen tussen het fietspad, voetpad en de rijbaan. Binnen de bebouwde kom zijn de fietspaden aanliggend en buiten de bebouwde kom zijn ze vrijliggend. Om ruimte te creëren voor de fiets- en voetpaden nemen we enkele bestaande parkeerstroken in. We proberen zo veel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.

Meer groen

We hebben ook aandacht voor de omgeving. De bedoeling is van de Zuidlaan een veilige, aangename en groene toegangslaan naar het centrum te maken.

Om die weg aan te leggen is meer ruimte nodig, want we voorzien groene middenbermen, keerpunten en een verhoogd fietspad. Die ingrepen komen de veiligheid van fietsers en automobilisten ten goede (vrijliggende fietspaden, niet overrijdbare middenberm), ze verbeteren ook de waterhuishouding (groene middenberm) en houden de doorstroming van het verkeer op peil (keerpunt). De nieuwe infrastructuur overlapt jammer genoeg deels met een plek waar nu bomen staan.

Enkele bomen weg, nieuwe in de plaats

Bij het uittekenen van het ontwerp hebben we geprobeerd zoveel mogelijk bomen te sparen, maar helaas kunnen we niet anders 60 van de bestaande bomen te rooien, waarvan 35 ter hoogte van de Bloemluststraat.

Daar staat tegenover dat er 92 nieuwe bomen bijkomen tussen de Bloemluststraat en de Acaciastraat. Langs de volledige Zuidlaan staan ongeveer 310 eiken die mee het decor en aanzicht van de groene Zuidlaan blijven bepalen. Toekomstgericht trekken we dat ook door tot aan de Ijzeren brug. De nieuwe bomen en de groene middenbermen zullen het groene karakter versterken. De nieuwe bomen die geplant worden zijn: eik, els, sierkers en valse christusdoorn. Ze komen er aan een plantmaat van 14/16, wat wil zeggen dat ze meteen vier meter hoog zijn als ze geplant worden.

De Zuidlaan krijgt tijdens de werken een kaler uiterlijk om er uiteindelijk net veel groener en aangenamer uit te zien. De start van de rooiwerken is op dit moment voorzien op 27 juni. 

Aandacht voor de opvang van hemelwater

We zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van water. Over de hele weg leggen we groene middenbermen aan. Door die middenbermen vermijden we niet enkel gevaarlijke afslag- en keerbewegingen van auto’s en vrachtwagens, maar zorgen we ook voor de opvang van hemelwater.

Een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een dieper gelegen berm die regenwater opvangt en geleidelijk afvoert. Het opgevangen water infiltreert in de bodem en gaat zo de verdroging van de bodem tegen.

Twee keerpunten

We verminderen het aantal in- en uitritten voor auto’s en maken twee keerpunten waar auto’s en vrachtwagens kunnen keren. We maken het zo veiliger voor fietsers en voetgangers en zorgen voor een betere doorstroming van verkeer.

Rondpunt aan de Zuidlaan

Een rondpunt in de bocht tussen de Zuidlaan en de Acaciastraat zorgt voor een veilige en snelle uitwisseling van het verkeer.

Lees hier meer over het ontwerp.

Een nieuw wegdek in asfalt

De Zuidlaan (N417) en de Acaciastraat (N416) krijgen een nieuw en comfortabel wegdek in asfalt. Na de werken blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. De snelheid wordt wel beter afgedwongen door de nieuwe weg dan voorheen.

Aanleg gescheiden riolering

Met de herinrichting van de gewestweg vernieuwen we ook de riolering. In de toekomst wordt afval- en regenwater gescheiden afgevoerd, wat beter is voor de waterhuishouding en wat ook positiever is voor het milieu. 

Bekijk in de video hieronder waarom een gescheiden riolering nodig is.

De vernieuwing van de fietspaden maakt deel uit van het fietsrelanceplan van de Vlaamse Regering. Dat plan wil de economie een boost geven na COVID-19, én wil meer Vlamingen op de fiets krijgen. Het Agentschap Wegen en Verkeer verbetert daarom de fietsinfrastructuur langs een reeks gewestwegen. Op bepaalde plaatsen worden nieuwe of bredere fietspaden aangelegd, op andere locaties worden bestaande fietspaden comfortabeler gemaakt.

Timing en impact?

Timing

 • Tussen februari 2022 en september 2022 voeren de nutsbedrijven, onder leiding van Fluvius, de voorbereidende nutswerken uit. Daarbij werden de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie vernieuwd.
 • De vernieuwing van de fietspaden en de heraanleg van de vernieuwde Zuidlaan (N417) en Acaciastraat (N416) loopt vanaf de zomer 2022 tot mei 2024.

Lees hier meer over de timing van deze werken.

Impact

 • Woningen en handelszaken blijven maximaal toegankelijk.
 • Fietsers volgen een lokale omleiding.
 • Lokaal gemotoriseerd verkeer kan steeds in 1 richting langs de werfzone passeren. In de andere richting is er een omleiding.
 • Vrachtverkeer op grote afstand richting Wetteren leiden we om.

Lees hier meer over de actuele hinder.