Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwde ring rond Retie voor betere doorstroming

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Binnenkort

Provincie

Plaats

Weg

R18

Nieuwe ring scheidt doorgaand en plaatselijk verkeer

De nieuwe ring (R18), Pijlstraat, Sint-Paulusstraat en Nieuwstraat, wordt heringericht met ventwegen. De centrale rijbaan krijgt aan beide kanten een groenzone met bomen of hagen en behoudt haar snelheidsregime van 50km/u. De ventwegen liggen tussen de groenzone en de woningen en krijgen een maximumsnelheid van 30km/u. Ze zijn bovendien enkel bestemd voor lokaal verkeer, fietsers en voetgangers. Dit zorgt ervoor dat het doorgaand en plaatselijk verkeer van elkaar wordt gescheiden.

R18 ring Retie nieuw dwarsprofiel

Vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen

Bij de uitwerking van het ontwerp van de R18 werd voldoende ruimte voorzien voor zowel voetgangers, fietsers als auto’s. Ter hoogte van de kruispunten krijgen fietsers vrijliggende fietspaden in asfalt. Bovendien komen er aan de kruispunten en zijstraten oversteekplaatsen met een middeneiland of een fietssluis, zodat fietsers de ring veilig kunnen kruisen.

R18 ring Retie render ventwegen

Nieuwe ring met ventwegen en rotondes

R18 ring Retie render fietssluis

Simulatie van een fietssluis

Herinrichten kruispunten en zijstraten

Gelijktijdig met het herinrichten van de R18 nemen we ook de kruispunten en zijstraten onder de loep.

Aanleg twee rotondes en vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden

Op de R18 wordt zowel het kruispunt met de Geelsebaan (N118) als het kruispunt met de Kasteelstraat (N123) omgevormd tot een rotonde. Rond beide rotondes komen vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden, waardoor fietsers geen voorrang hebben bij het oversteken.

Het kruispunt met de Turnhoutsebaan (N18) is al een rotonde. Dit blijft zo, maar ook hier komen er vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden buiten de rotonde.

R18 ring Retie ontwerpplan kruispunt Geelsebaan

Voorontwerpplan kruispunt R18 met Geelsebaan (N118)

R18 ring Retie rende rotonde Geelsebaan

Simulatie rotonde R18, Geelsebaan, Sint-Paulusstraat en Gildenstraat

R18 ring Retie ontwerpplan kruispunt Kasteelstraat

Voorontwerpplan kruispunt R18 met Kasteelstraat (N123)

R18 ring Retie ontwerpplan kruispunt Turnhoutsebaan

Voorontwerpplan rotonde Turnhoutsebaan (N18)

Kruispunt met de Molsebaan (N18)

Om het doorgaand verkeer de ring te laten nemen, wordt ook het kruispunt met de Molsebaan heringericht. De hoofdroute wordt de Molsebaan met de Nieuwstraat en de Sint-Martinusstraat en de Groenstraat worden dan ondergeschikt.

R18 ring Retie ontwerplan kruispunt Molsebaan

Voorontwerpplan kruispunt R18 met Molsebaan (N18)

Lokale wegen aan R18

Een aantal lokale wegen komen uit op de R18. Om de verkeersdoorstroming op de ring te verbeteren, worden de Akkerstraat en de Kapelstraat afgesloten van de R18. Voor de bewoners voorzien we een keerpunt op het einde van de straat om vlot in en uit te kunnen rijden.

R18 ring Retie Akkerstraat

Voorontwerpplan: Akkerstraat wordt afgesloten van R18

R18 ring Retie Kapelstraat

Voorontwerpplan: Kapelstraat wordt afgesloten van R18

Daarnaast worden enkele zijstraten ingericht als eenrichtingsstraten. In de nieuwe situatie kan u de Hobrugstraat vanop de ring ten zuiden inrijden en ten noorden weer uitrijden. De Donkerstraat kan u vanop de ring enkel inrijden.

R18 ring Retie ontwerpplan Hobrugstraat en Donkerstraat

Voorontwerpplan: eenrichtingsverkeer in Hobrugstraat en Donkerstraat