Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstbeeld

Toekomstbeeld

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N16

Vlottere verkeersdoorstroming

De heraanleg moet ervoor zorgen dat het verkeer op en rond het kruispunt veel vlotter verloopt. De Kapelanielaan in bedrijventerrein TTS wordt een éénrichtingsstraat. Voortaan zal u via deze weg in een lus door het bedrijventerrein rijden. 

 

N16 Hoogkamerstraat

Voor wie de Kapelanielaan uitrijdt komen er 2 rijstroken richting de Hoogkamerstraat. Via een derde rijstrook rijdt u naar de N16 en de opritten van de E17 en Sint-Niklaas. Langs die N16 verlengen we de invoegstrook tot aan de E17-oprit richting Antwerpen. Zo zorgen we ervoor dat het verkeer naar die oprit geen invoegbewegingen moet maken maar rechtstreeks kan doorrijden. 

De bussen van de Lijn krijgen vanuit de Hoogkamerstraat een eigen doorsteek richting het kruispunt met de N16. Een verkeerslicht zal ervoor zorgen dat ze altijd voorrang krijgen op het andere verkeer. 

Ten slotte sluiten we langs de N16 de rechtstreekse toegangen van de S.G. Boereboomstraat en de Laagstraat af. Zo wordt het verkeer niet langer gehinderd door automobilisten die vanuit deze zijstraten de gewestweg oprijden. Dit zorgt bovendien voor meer verkeersveiligheid. 

N16 Hoogkamerstraat - ontwerpplan

Veiliger fietsverkeer

Het dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat zal rechtstreeks aansluiten op een oversteekplaats waarop fietsers in de twee richtingen de N16 kunnen dwarsen. Naast de fietsoversteek komt een voetgangersoversteek. Het oversteken gebeurt conflictvrij. De verkeerslichten worden met andere woorden zo ingesteld dat fietsers en voetgangers niet gehinderd worden door afslaand verkeer. 

Op het punt waar we de Kapelanielaan verbreden, leggen we een stuk dubbelrichtingsfietspad aan. We scheiden het fietspad met een groenstrook van de weg. Zo vermijden we dat fietsers de weg op dit drukkere punt moeten delen met gemotoriseerd verkeer. 

Renovatie brug over E17

Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad in de Hoogkamerstraat dat de stad Sint-Niklaas en de gemeente Temse zullen aanleggen, loopt via de brug over de E17. Het profiel van de brug moet hierop aangepast worden. We grijpen deze werken aan om de brug een grondige opknapbeurt te geven. Zo zullen we onder andere het wegdek en de voegen van de brug te vernieuwen.