Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger en vlotter verkeer op het kruispunt N16 - Hoogkamerstraat

Timing en impact

Timing en impact

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N16

In de zomer van 2021 start het agentschap met de heraanleg van het kruispunt N16-Hoogkamerstraat. We hopen in het voorjaar van 2022 klaar te zijn met de werken. Samen met de heraanleg zullen we ook de brug over de E17 in de Hoogkamerstraat renoveren. Die werken voeren we al in de zomer van 2021 uit.

Om de hinder voor het verkeer te beperken pakken we de werken aan in 3 fases. De werken aan het kruispunt starten in het najaar van 2021 en zullen wellicht eind dit jaar of begin 2022 klaar zijn.

  • Juli tot eind september - Fase brug: start werken brug Hoogkamerstraat over E17
  • Augustus tot begin oktober - Fase 1: start werken Kapelanielaan
  • Begin oktober tot begin november - Fase 2: start werken Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS
  • Begin oktober tot half december - Fase 3: start werken Hoogkamerstraat, kant Temse centrum

Na deze werken, sluiten we, wellicht in december, de aansluitingen van de S.G. Boereboomstraat en de Laagstraat op de N16 af. Deze werken nemen 1 week in beslag.

 

N16 Hoogkamerstraat - fasering

Voor de wegen- en rioleringswerken van start gaan, vernieuwen de nutsmaatschappijen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Die nutswerken beginnen op 12 april en eindigen wellicht in juli 2021. Ook hier wordt in fases gewerkt om de hinder voor de omliggende bedrijven, buurtbewoners en het verkeer zoveel mogelijk te beperken.

Nutswerken: 12 april - juli 2021

Op 12 april startten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Ook zij pakken de werken in verschillende fases aan.

Fase 1: week van 12 april

De werken situeren zich in de berm naast het fietspad van de Hoogkamerstraat tussen de Eurolaan en de N16. Net voor de Eurolaan moet een doorsteek gemaakt worden in de Hoogkamerstraat.

Fietsers rijden tijdens deze werken in 2 richtingen op de rijweg. 

Voor gemotoriseerd verkeer wordt de Hoogkamerstraat (van Kapelanielaan tot Kapelanielaan) en de volledige Kapelanielaan tijdelijk eenrichtingsverkeer. 

N16 Hoogkamerstraat - omleiding nuts fase 1

Fase 2: 19 april tot en met 7 mei

De werken verplaatsen zich naar de Kapelanielaan.

Fietsers ondervinden geen hinder van deze werken.

Het gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met eenrichtingsverkeer in de Kapelanielaan. 

N16 Hoogkamerstraat - omleiding nuts fase 2

Fase 3: half mei

Na fase 2 zullen de nutsmaatschappijen 1 dag werken uitvoeren ter hoogte van de huisnummers 274 en 276 in de Hoogkamerstraat.

Fietsers kunnen de werken met de fiets aan de hand passeren.

Voor autoverkeer is er tijdelijk beurtelings verkeer. 

N16 Hoogkamerstraat - omleiding nuts fase 3

Fase 4: eind juni / begin juli

Ten slotte volgen eind juni of begin juli nog 2 weken van werken op het kruispunt met de Eurolaan.

Fietsers kunnen de werfzone passeren.

Het kruispunt van de Hoogkamerstraat met de Eurolaan is afgesloten voor het autoverkeer. U wordt in beide richtingen omgeleid via de Walgoedstraat en de Kapelanielaan.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding nuts fase 4

Wegen- en rioleringswerken: juli 2021 - voorjaar 2022

Fase Brug: brug Hoogkamerstraat over E17 - juli tot eind september 2021

Hier gaan we aan de slag in de zomermaanden. De brug wordt tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer. 

Fietsers volgen, afhankelijk van hun bestemming, een omleiding via de Dendermondse Steenweg of de Doornstraat. 

Gemotoriseerd verkeer dat bedrijventerrein TTS wil in- en uitrijden doet dit via het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat.

N16 Hoogkamerrstraat - omleiding fase brug

Fase 1: Kapelanielaan en weefstrook N16, augustus - begin oktober 2021

Tijdens fase 1 werken we in de Kapelanielaan. We leggen de nieuwe bypass richting de E17 aan en breiden de weefstrook op de N16 uit. Deze fase duurt ongeveer twee maanden.

De Kapelanielaan is in de werfzone volledig afgesloten. Fietsers bereiken de bedrijven in die zone via alternatieve toegangen.

Ook voor het gemotoriseerd verkeer is de Kapelanielaan afgesloten in de werfzone. De bedrijven in die zone blijven bereikbaar via alternatieve toegangen.

Op de N16 zelf is er vanaf het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van de E17 maar 1 rijstrook beschikbaar.

 

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 1

Fase 2: Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS: begin oktober - begin november 2021

De werken schuiven in deze fase op naar het kruispunt aan de kant van het bedrijventerrein. We doen ook een aantal aanpassingen aan de middeneilanden op de N16. Fase 2 van de  werken duurt ongeveer een maand.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 2 (zoom)

Fietsers zullen bij het oversteken van het kruispunt moeten afstappen en met de fiets aan de hand oversteken.  

Gemotoriseerd verkeer dat bedrijventerrein TTS wil bereiken doet dit via Sint-Niklaas Houten Schoen en de brug over de E17 ofwel via de Laagstraat. Uitrijden doet u via de nieuwe bypass.

Ook de linksafslagstrook op de N16 voor wie uit de richting van Bornem komt, is afgesloten. U moet er doorrijden tot het op- en afrittencomplex van de E17 om daar te keren. Zo rijdt u terug naar het kruispunt om er rechts af te slaan richting het centrum van Temse.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 2

Zwaar verkeer (+3,5 ton) naar industriezone De Zaat volgt een omleiding via de N41. Verkeer van -3,5 ton richting Temse kan de omleiding volgen via de Schoolstraat en de Gasthuisstraat.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding fase 2 richting Temse

Fase 3: Hoogkamerstraat, kant Temse centrum - begin oktober tot half december 2021

Tijdens deze fase situeren de werken zich op het kruispunt aan de kant van Temse-centrum. Deze werken duren ongeveer één maand.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 3 zoom

Fietsers moeten bij het oversteken van het kruispunt afstappen en met de fiets aan de hand oversteken.  

Op de N16 rijdt het verkeer in de richting van Bornem over 1 in plaats van 2 rijstroken. De linkafslagstrook op de N16 richting Temse centrum is afgesloten. 

Gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Schoolstraat en de Gasthuisstraat. Het zwaar vervoer (+3,5 ton) wordt omgeleid via de N41.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 3

Fase 4: Afsluiten Laagstraat en S.G. Boereboomstraat - december 2021

In de laatste fase sluiten we de aansluitingen van de Laagstraat en de S.G. Boereboomstraat op de N16 af.

Fietsers ondervinden geen hinder van deze werken. 

Gemotoriseerd verkeer moet ter hoogte van de werken tijdelijk over 1 rijstrook rijden.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 4