Overslaan en naar de inhoud gaan

Timing en impact

Timing en impact

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N16
N16 Hoogkamerstraat - fasering

Start heraanleg kruispunt N16/Hoogkamerstraat: voorjaar 2022

De werken voor de heraanleg van het kruispunt van de N16/Hoogkamerstraat en de renovatie van de brug starten niet zoals voorzien in augustus maar worden opgeschoven naar volgend voorjaar. 

Eén reden hiervoor is dat de aannemer pas gegund kan worden in de loop van augustus, wat betekent dat de werken ten vroegste zouden kunnen starten in de loop van september. 

Voor de werken aan de brug zou dit inhouden dat we buiten de vakantieperiode zouden moeten werken, hetgeen gezien het belang van deze verbindingsas niet wenselijk is. 

Een tweede reden is dat de werken aan het kruispunt pas kunnen gestart worden nadat de Eurolaan terug opengesteld is voor het verkeer. 

Voor de heraanleg van het kruispunt zou kunnen starten eind oktober, impliceert dat een groot deel van de werken in de winterperiode zou vallen met alle mogelijke risico’s voor vertragingen en de kwaliteit van het werk vandien. 
Om die redenen is besloten om alle werken meteen over de winter te tillen en in het voorjaar van start te gaan met de wegen- en rioleringswerken. De renovatie van de brug wordt voorzien in de zomermaanden van volgend jaar. Na de heraanleg van de Hoogkamerstraat met dubbelrichtingsfietspad en in afwachting van de brugrenovatie zullen er tijdelijke maatregelen genomen worden om de fietsers veilig over de brug te sturen.

Eens de aannemer gegund is, zal er een gedetailleerde planning opgemaakt worden en dan kunnen we concretere timings communiceren. 

Wegen- en rioleringswerken: voorjaar 2022

Fase Brug: brug Hoogkamerstraat over E17 

Waarom moet de Brug Hoogkamerstraat volledig afgesloten worden?

De brug Hoogkamerstraat over de E17 wordt druk gebruikt door de vele fietsers tussen Temse en Sint-Niklaas. Gezien er in de nabije omgeving weinig alternatieven zijn zorgt het afsluiten van deze as voor heel wat ongemak bij de fietsers (en mindere mate voetgangers). De brug moet echter grondig gerenoveerd worden en tijdens deze werken is er geen andere mogelijkheid dan de brug volledig af te sluiten voor al het verkeer, ook voetgangers en fietsers.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de brug in de toekomst heel anders zal ingedeeld worden. Nu is de brug symmetrisch ingedeeld met twee rijstroken netjes aan weerszijden van de brug en dan een opstand met dienstpad. De as of middellijn van de weg valt dus samen met de as van de brug. Die as is ook meteen het hoogste punt in het wegdek zodat het water vandaar kan wegvloeien naar de zijkanten van de weg.

bestaande toestand
ontworpen toestand

In de nieuwe indeling van de brug zal er een volwaardig dubbelrichtingsfietspad voorzien worden aan één kant van de brug en schuift de weg op naar de andere zijde van de brug. Daardoor ligt de middellijn van de weg niet meer gelijk met de as (en dus het hoogste punt) van de brug.  Om te vermijden dat we  een ‘bult’ of ‘nok’ in één rijstrook van de nieuwe rijweg krijgen en om problemen met de afwatering te voorkomen moet dat hoogste punt dus mee verschuiven naar de nieuwe middellijn van de weg. Dat betekent dat we de brug over de volledige breedte anders moeten uitvlakken en dat uitvlakken moet in één beweging over de ganse breedte van de weg gebeuren. Bovendien worden ook de voegen vernieuwd en aan dit nieuwe dwarsprofiel aangepast.  

Waarom geen fietsbrug?

Het agentschap heeft onderzocht of een tijdelijke fietsbrug mogelijk was om de hinder tijdens de werken te milderen. Helaas omvat de E17 op deze locatie niet 6 maar 10 rijstroken (E17 + parallelwegen), waarbij de parallelwegen net uitvoegen/invoegen ter hoogte van de brug en er dus maar één pijler gebruikt kan worden om de brug op te doen steunen. Dat betekent dat de brug met zeer grote overspanningen van telkens 5 rijstroken zou moeten werken.  Dat maakt het plaatsen van zo’n fietsbrug erg complex en heel erg duur. Rekening houdend met het feit dat het om een tijdelijke brug gaat, dat de hinder in duur beperkt is, dat er omleidingen voorhanden zijn was het plaatsen van dergelijke tijdelijke brug een niet te verantwoorden kost. 

 

Verkeerssituatie 

  • Fietsers volgen, afhankelijk van hun bestemming, een omleiding via de Dendermondse Steenweg of de Doornstraat. 
  • Gemotoriseerd verkeer dat bedrijventerrein TTS wil in- en uitrijden doet dit via het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat.
N16 Hoogkamerrstraat - omleiding fase brug

Fase 1: Kapelanielaan en weefstrook N16

Tijdens fase 1 werken we in de Kapelanielaan. We leggen de nieuwe bypass richting de E17 aan en breiden de weefstrook op de N16 uit. Deze fase duurt ongeveer twee maanden.

De Kapelanielaan is in de werfzone volledig afgesloten. Fietsers bereiken de bedrijven in die zone via alternatieve toegangen.

Ook voor het gemotoriseerd verkeer is de Kapelanielaan afgesloten in de werfzone. De bedrijven in die zone blijven bereikbaar via alternatieve toegangen.

Op de N16 zelf is er vanaf het kruispunt met de Hoogkamerstraat in de richting van de E17 maar 1 rijstrook beschikbaar.

 

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 1

Fase 2: Hoogkamerstraat, kant bedrijventerrein TTS

De werken schuiven in deze fase op naar het kruispunt aan de kant van het bedrijventerrein. We doen ook een aantal aanpassingen aan de middeneilanden op de N16. Fase 2 van de  werken duurt ongeveer een maand.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 2 (zoom)

Fietsers zullen bij het oversteken van het kruispunt moeten afstappen en met de fiets aan de hand oversteken.  

Gemotoriseerd verkeer dat bedrijventerrein TTS wil bereiken doet dit via Sint-Niklaas Houten Schoen en de brug over de E17 ofwel via de Laagstraat. Uitrijden doet u via de nieuwe bypass.

Ook de linksafslagstrook op de N16 voor wie uit de richting van Bornem komt, is afgesloten. U moet er doorrijden tot het op- en afrittencomplex van de E17 om daar te keren. Zo rijdt u terug naar het kruispunt om er rechts af te slaan richting het centrum van Temse.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 2

Zwaar verkeer (+3,5 ton) naar industriezone De Zaat volgt een omleiding via de N41. Verkeer van -3,5 ton richting Temse kan de omleiding volgen via de Schoolstraat en de Gasthuisstraat.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding fase 2 richting Temse

Fase 3: Hoogkamerstraat, kant Temse centrum 

Tijdens deze fase situeren de werken zich op het kruispunt aan de kant van Temse-centrum. Deze werken duren ongeveer één maand.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen- en rioleringswerken fase 3 zoom

Fietsers moeten bij het oversteken van het kruispunt afstappen en met de fiets aan de hand oversteken.  

Op de N16 rijdt het verkeer in de richting van Bornem over 1 in plaats van 2 rijstroken. De linkafslagstrook op de N16 richting Temse centrum is afgesloten. 

Gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Schoolstraat en de Gasthuisstraat. Het zwaar vervoer (+3,5 ton) wordt omgeleid via de N41.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 3

Fase 4: Afsluiten Laagstraat en S.G. Boereboomstraat 

In de laatste fase sluiten we de aansluitingen van de Laagstraat en de S.G. Boereboomstraat op de N16 af.

Fietsers ondervinden geen hinder van deze werken. 

Gemotoriseerd verkeer moet ter hoogte van de werken tijdelijk over 1 rijstrook rijden.

N16 Hoogkamerstraat - omleiding wegen-en rioleringswerken fase 4