Overslaan en naar de inhoud gaan

Actuele hinder

Actuele hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

N16

Werken fietspad Hoogkamerstraat lopen verder na bouwverlof

De werken aan het fietspad van de Hoogkamerstraat zijn nog volop lopende. Tussen 10 juli en 2 augustus neemt de aannemer bouwverlof. Het kruispunt Kapelanielaan met de Hoogkamerstraat is niet afgewerkt voor het bouwverlof. Na het bouwverlof moeten nog de onderlaag en toplaag asfalt van de rijweg aangelegd worden. Het kruispunt kan normaal gezien opengesteld worden eind augustus.   

Aansluitend kan de Eurolaan afgesloten worden voor de aanleg van de nutsleidingen en de heraanleg van het kruispunt. Eind oktober moeten de werken aan de Hoogkamerstraat en het kruispunt Eurolaan volledig afgerond zijn.

Tijdens de werken aan het kruispunt met de Eurolaan is de verkeerssituatie als volgt:

N16 Hoogkamerstraat - omleiding nuts fase 4

FASE BRUG: BRUG HOOGKAMERSTRAAT OVER E17 - AUGUSTUS TOT EIND SEPTEMBER 2021

Waarom moet de Brug Hoogkamerstraat volledig afgesloten worden?

De brug Hoogkamerstraat over de E17 wordt druk gebruikt door de vele fietsers tussen Temse en Sint-Niklaas. Gezien er in de nabije omgeving weinig alternatieven zijn zorgt het afsluiten van deze as voor heel wat ongemak bij de fietsers (en mindere mate voetgangers). De brug moet echter grondig gerenoveerd worden en tijdens deze werken is er geen andere mogelijkheid dan de brug volledig af te sluiten voor al het verkeer, ook voetgangers en fietsers.

Dat heeft alles te maken met het feit dat de brug in de toekomst heel anders zal ingedeeld worden. Nu is de brug symmetrisch ingedeeld met twee rijstroken netjes aan weerszijden van de brug en dan een opstand met dienstpad. De as of middellijn van de weg valt dus samen met de as van de brug. Die as is ook meteen het hoogste punt in het wegdek zodat het water vandaar kan wegvloeien naar de zijkanten van de weg.

 

bestaande toestand
ontworpen toestand

In de nieuwe indeling van de brug zal er een volwaardig dubbelrichtingsfietspad voorzien worden aan één kant van de brug en schuift de weg op naar de andere zijde van de brug. Daardoor ligt de middellijn van de weg niet meer gelijk met de as (en dus het hoogste punt) van de brug.  Om te vermijden dat we  een ‘bult’ of ‘nok’ in één rijstrook van de nieuwe rijweg krijgen en om problemen met de afwatering te voorkomen moet dat hoogste punt dus mee verschuiven naar de nieuwe middellijn van de weg. Dat betekent dat we de brug over de volledige breedte anders moeten uitvlakken en dat uitvlakken moet in één beweging over de ganse breedte van de weg gebeuren. Bovendien worden ook de voegen vernieuwd en aan dit nieuwe dwarsprofiel aangepast.  

Waarom geen fietsbrug?

Het agentschap heeft onderzocht of een tijdelijke fietsbrug mogelijk was om de hinder tijdens de werken te milderen. Helaas omvat de E17 op deze locatie niet 6 maar 10 rijstroken (E17 + parallelwegen), waarbij de parallelwegen net uitvoegen/invoegen ter hoogte van de brug en er dus maar één pijler gebruikt kan worden om de brug op te doen steunen. Dat betekent dat de brug met zeer grote overspanningen van telkens 5 rijstroken zou moeten werken.  Dat maakt het plaatsen van zo’n fietsbrug erg complex en heel erg duur. Rekening houdend met het feit dat het om een tijdelijke brug gaat, dat de hinder in duur beperkt is, dat er omleidingen voorhanden zijn was het plaatsen van dergelijke tijdelijke brug een niet te verantwoorden kost. 

 

VERKEERSSITUATIE AUGUSTUS TOT EIND SEPTEMBER 2021

  • Fietsers volgen, afhankelijk van hun bestemming, een omleiding via de Dendermondse Steenweg of de Doornstraat. 
  • Gemotoriseerd verkeer dat bedrijventerrein TTS wil in- en uitrijden doet dit via het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat.
N16 Hoogkamerrstraat - omleiding fase brug