Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitbreiding carpoolparking aan E40, comfortabeler fietsen en nieuwe laag asfalt voor de Steenweg op Sint-Truiden

Uitbreiding carpoolparking aan E40, comfortabeler fietsen en nieuwe laag asfalt voor de Steenweg op Sint-Truiden

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Plaats

Weg

N80

Update 16/05/2023: Vanaf 5 juni start een aannemer in een eerste fase aan de fietspaden op de Steenweg op Sint-Truiden ter hoogte van het op- en afrittencomplex. De werken lopen tot 1 september in drie fasen. Inwoners van Landen ontvangen binnenkort deze bewonersbrief. Opgelet tijdens de maand juni zijn er gelijktijdig onderhoudswerken door Wegen en Verkeer op de snelweg E40. In het verlengde hiervan werken ook de Franstalige collega's op de E40 voorbij de grens met Landen. De Vlaamse en Waalse werkzaamheden werden op elkaar afgestemd om in een keer alle werken te combineren en de hinder te clusteren en beperken in tijd.

Wat en waarom?

Carpooling stimuleren en veiliger fietsen over complex E40

De beperkte capaciteit en ontsluiting van de carpoolparking aan het op-en afrittencomplex van de E40 met de kruising met de Steenweg op Sint-Truiden in Walshoutem wordt binnenkort aangepast. Ook de fietspaden aan beide zijden van de Steenweg op Sint-Truiden zijn te smal en voldoen niet meer aan de huidige veiligheidsnormen voor fietspaden op gewestwegen met snelheden aan 70 km/u.

Wat verandert er aan de carpoolparking en de fietspaden?

  • De bestaande carpoolparking in de zone tussen de afrit en de E40, krijgt een uitbreiding van 35 naar 90 parkeerplaatsen. Dat betekent 55 extra parkeerplaatsen waarvan er 2 ruime parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn.
  • De fietsenstalling aan de carpoolparking wordt mee vernieuwd.
  • De ontsluiting met de Steenweg op Sint-Truiden (N80) en de E40 vanuit de parking wordt ook aangepast, zodat iedereen vlotter in- en uit de carpoolparking kan rijden.
  • De middeneilanden en markeringen op de steenweg ter hoogte van het op- en afrittencomplex worden vernieuwd. De aanpassingen zorgen voor meer overzicht voor weggebruikers aan de verschillende kruisingen op het complex.
  • De fietspaden langs de N80 worden in beton breder en vrijliggend aangelegd vanaf de grens met het Waalse Gewest in het zuiden tot de eerste bebouwing in het noorden. De specifieke keuze voor betonnen fietspaden ligt aan het vele en zware vrachtverkeer dat het op- en afrittencomplex richting snelweg kruist en is op langere termijn duurzamer.
  • Over de volledige 850m van het project krijgt de Steenweg op Sint-Truiden een nieuwe bovenste laag asfalt.

Met deze aanpassingen wordt het in de toekomst veiliger fietsen er rijden op de Steenweg op Sint-Truiden. Ook het carpoolen wordt door de vergrote capaciteit en vlotte ontsluiting met de N80 en de E40 meer aangemoedigd.

Druk op de groene pijl om aanklikbare kaart te bekijken.

Timing en impact?

Werken in drie fasen vanaf 5 juni 2023

De aannemer werkt vanaf maandag 5 juni 2023 aan de uitbreiding van de carpoolparking en verbetering van de fietspaden langsheen de Steenweg op Sint-Truiden (N80) in Walshoutem, Landen. Na voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen in de bermen beginnen nu de eigenlijke aanpassingswerken aan de fietspaden en de carpoolparking. Om de impact op de omgeving te beperken, werkt de aannemer in drie fasen tot begin september 2023.

Algemene verkeersmaatregelen:

Hieronder zetten we een aantal algemene verkeersmaatregelen op een rij. De verkeerssituatie per fase vindt u via de knop actuele hinder fase 1, fase 2 en fase 3. 

CARPOOLPARKING VANAF 7 AUGUSTUS TOT 1 SEPTEMBER GESLOTEN

De carpoolparking is tijdens de derde fase van de werken na het bouwverlof vanaf 7 augustus tot 1 september gesloten voor gebruik. De carpoolparking van Hoegaarden is een mogelijk alternatief en heeft een grote capaciteit voor vrachtwagens en personenwagens.

OMLEIDING VOOR FIETSERS in beide richtingen tijdens de volledige duur van de werken:

Ter hoogte van de Stelhainstraat worden fietsers  via de ‘ravel’ en onder de brug met de E40 door gestuurd om richting Hannuit/Plopsaqua te kunnen fietsen. Vanuit Hannuit volgen ze dezelfde route, maar dan in omgekeerde richting.

OPENBAAR VERVOER 

Buslijn 127 op de Steenweg op Sint-Truiden blijft bediend door De Lijn en kan door de werken lokaal hinder en vertraging ondervinden. Alle informatie over de hinder voor het openbaar vervoer vindt u steeds op www.delijn.be/routeplanner of contacteer De Lijn via 070 220 200 (€0,30/minuut).

PLOPSAQUA blijft bereikbaar:

  • Voor al het verkeer op de snelweg E40 via afrit 27 Lincent/Huy – route de Huy (N64) en het rondpunt van Hannuit. 
  • Inwoners van Landen en Hannuit kunnen via de Steenweg op Sint-Truiden (N80) blijven rijden langs de werfzone. Tijdelijke verkeerslichten laten het verkeer beurtelings door.

AFRITTEN AFGESLOTEN:

  • Opgelet: Alle afritten richting Landen/Sint-Truiden en Hannuit zijn vanaf 26 juni tot en met 1 september (tijdens fase 2 en 3) afgesloten.

Werken in drie fasen vanaf 5 juni 2023 op de Steenweg op Sint-Truiden

Vragen? Contacteer ons:

Contact
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Contactformulier