Twee weken werken op N8 in Ninove

Regio
Gemeente
Weg
Datum 20 november tot 4 december 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 20 november twee weken lang sonderingen uit op de Brakelsesteenweg N8 in Ninove. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar zal slechts beurtelings door kunnen rijden. Om alles veilig te laten verlopen, komen er tijdelijke verkeerslichten. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. 
 

Achtergrond

Deze werken kaderen binnen de heraanleg van de Brakelsesteenweg van net voorbij de Aardeweg tot net voorbij de Ziekhuizenstraat. Deze zone wordt in de toekomst heringericht met twee keerpunten om de N8 veiliger te maken en het verkeer vlotter te laten rijden. Daarbij houdt het agentschap ook rekening met het toekomstige winkelpark. 
 

Sonderingen voor nutswerken 

Voor de heraanleg start, komen de nutsmaatschappijen langs om de leidingen voor gas, elektriciteit en telecommunicatie te verplaatsen. Sonderingen zijn nodig om te peilen welke nutsleidingen op welke locatie onder het wegdek liggen. De aannemer maakt hiervoor op verschillende plaatsen kleine sleuven in het wegdek. In de volgende fase zullen de nutsleidingen verplaatst  worden. 
 

Verkeerssituatie vanaf 20 november

De aannemer neemt één rijstrook in om de sleuven te maken. Alle verkeer rijdt beurtelings langs de werfzone over de andere rijstrook. Door tijdelijke verkeerslichten te plaatsen, kan iedereen veilig de werfzone passeren.