Overslaan en naar de inhoud gaan

Twee kruispunten Affligemsestraat veiliger voor fietsers

Twee kruispunten Affligemsestraat veiliger voor fietsers

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Binnenkort

Weg

N207

Wegen en Verkeer maakt in het voorjaar van 2021 twee kruispunten van de Affligemsestraat (N207), van de Muylemstraat en van de Kleemputtenstraat, veiliger, door de regeling van de verkeerslichten beter af te stemmen op fietsers en door de fietsers beter zichtbaar te maken (d.m.v. kleine, gerichte aanpassingen van de infrastructuur). 

 

Wat en waarom?

Geen conflict meer met linksafslaand verkeer en voorsprong op auto’s 

De regeling van de verkeerslichten op de kruispunten wordt aangepast, zodat automobilisten die vanuit de zijstraten de gewestweg linksaf willen indraaien apart groen licht krijgen. Zo komen ze niet in conflict met de fietsers die de gewestweg oversteken. De fietsers krijgen na de aanpassingen ook hun eigen groen licht en “voorsprong” op het autoverkeer bij het oversteken.  

Fietsers beter zichtbaar 

Wegen en Verkeer zal ook de ligging van de fietspaden op het kruispunt aanpassen. De fietspaden zullen iets dichter bij de rijweg van de gewestweg komen te liggen, wat de zichtbaarheid van de fietsers significant zal verbeteren. 

 

Timing en impact?

Zodra er een concrete planning is en we weten wat de impact zal zijn voor het verkeer en de omwonenden, zullen we dat melden op deze pagina.