Tienen: aanpassingen bushalte en aanleg fietsoversteekplaats langsheen de Diestsesteenweg (N29)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Werken nutsmaatschappijen vanaf juli 2019 - Werken Wegen en Verkeer vanaf voorjaar 2020

UPDATE: 23/09/2019: In juli 2019 is Fluvius gestart met werkzaamheden aan de Diestsesteenweg (N29) in Tienen. Deze werkzaamheden zullen volgens de huidige planning duren tot eind oktober 2019. In november van dit jaar starten werkzaamheden van De Watergroep. De werkzaamheden van Wegen en Verkeer die hieronder beschreven staan, starten aansluitend op de werken van de nutsmaatschappijen. Volgens de huidige planning zal dit in het voorjaar van 2020 zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2020 met werken op de Dieststesteenweg (N29) in Tienen ter hoogte van de brandweerkazerne, aan het kruispunt met Deelberg en de Houtemveldweg. Wegen en Verkeer voert aanpassingen uit aan de bushaltes en legt een veilige oversteekplaats voor fietsers aan. De werken starten aansluitend op de werken van de nutsmaatschappijen, die van start gaan op 1 juli 2019. Volgens de huidige planning starten de werken van Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2020. 

Aanpassingen aan bushalte ‘Tienen Brandweer’

Wegen en Verkeer gaat aanpassingen doorvoeren aan de bushalte ‘Tienen Brandweer’ aan beide kanten van de rijweg, zowel in de richting van Tienen als de richting van Diest. Na de werken zullen de bussen halte houden op de rijweg in plaats van op een halte naast de rijweg, zoals nu het geval is. Er wordt een verhoogd perron voor de busgebruikers aangelegd en een fietspad dat achter het perron doorloopt. 

Ruimte langs rijweg wordt ingenomen

Om de aanpassingen mogelijk te maken, moet er ruimte langs de rijweg worden ingenomen. Daarom zal de parkeerstrook langs de rijweg verdwijnen, van aan het kruispunt met Deelberg en Houtemveldweg tot voorbij de huidige bushaltes. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de heraangelegde bushaltes en het fietspad. 

Verhoogde veiligheid voor fietsers 

De oversteekplaats op de Diestsesteenweg ter hoogte van Deelberg wordt veel gebruikt door fietsers. Op dit kruispunt kruist het fietsroutenetwerk de Diestsesteenweg. Om de veiligheid te verhogen zijn enkele aanpassingen nodig.  

Veilige oversteekplaats voor fietsers

Op dit moment kunnen fietsers de rijweg niet op een veilige manier oversteken. Daarom zal Wegen en Verkeer een veilige oversteekplaats in het midden van de rijweg aanleggen. Zo kunnen fietsers de weg in twee keer oversteken. 

Timing en hinder

Op maandag 1 juli starten de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van de gas-, elektriciteits- en waterleidingen langs de rijweg. Wanneer deze werken afgerond zijn, kan Wegen en Verkeer starten met de wegenwerken. Volgens de huidige planning zal dit in het voorjaar van 2020 zijn. Tijdens de werken zal het verkeer beurtelings langs de werfzone worden geleid. Daarvoor worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Zodra we meer weten over de exacte timing en duur van de werken, zullen we dat via deze webpagina communiceren.