Tienen: aanpassingen aan kruispunt Diestsesteenweg met Deelberg/Houtemveldweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 18/03/20: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is, zal deze gecommuniceerd worden.

UPDATE 12/03/2020: Door het slechte weer van de afgelopen dagen, start de aannemer vanaf donderdag 19 of vrijdag 20 maart 2020 in opdracht van Wegen en Verkeer met werkzaamheden op de Diestsesteenweg (N29) in Tienen. De werken duren volgens de huidige planning tot begin juli 2020. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg - Deelberg in beide richtingen toegankelijk.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start in het voorjaar van 2020 met werken op de Dieststesteenweg (N29) in Tienen ter hoogte van de brandweerkazerne, aan het kruispunt met Deelberg en de Houtemveldweg. 

Aanpassingen aan kruispunt ter hoogte van brandweerkazerne

Wegen en Verkeer voert verschillende aanpassingen door ter hoogte van het kruispunt van de Diestsesteenweg met de Houtemveldweg/Deelberg. 

 • De bushaltes ‘Tienen Brandweer’ in beide richtingen worden heraangelegd en verhoogd. In de toekomst houden de bussen halt op de rijweg zelf en niet naast de rijweg, zoals nu het geval is. Het fietspad loopt na de werken achter de bushalte door.
 • De fietspaden ten noorden van het kruispunt worden vernieuwd. Ten zuiden van het kruispunt worden aan beide kanten van de rijweg nieuwe fietspaden aangelegd. 
 • Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, legt Wegen en Verkeer ten slotte ook een fietsoversteekplaats aan ter hoogte van het kruispunt. Zo kunnen fietsers in de toekomst op een veilige manier de Diestsesteenweg oversteken in twee bewegingen. 

Om de aanpassingen mogelijk te maken, moet er ruimte langs de rijweg worden ingenomen. Daarom zal de parkeerstrook langs de rijweg verdwijnen, van aan het kruispunt met Deelberg en Houtemveldweg tot voorbij de huidige bushaltes. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor de heraangelegde bushaltes en het fietspad. 

Hinder en fasering

Verkeershinder tijdens de werken

De werken starten midden maart en duren tot begin juli 2020. Deze planning kan nog wijzigen door onvoorziene weersomstandigheden. Er wordt gewerkt over een afstand van zo’n 200 meter. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, worden de werken gefaseerd aangepakt. Er wordt telkens gewerkt op één weghelft. 

 • Er komen tijdelijke verkeerslichten, zodat het autoverkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden.
 • Voor fietsers en voetgangers is er altijd doorgang. 
 • Tijdens de werken zullen opritten van bepaalde woningen langs de Diestsesteenweg tijdelijk niet toegankelijk zijn. Wanneer dit het geval is, zal u hier persoonlijk van op de hoogte worden gebracht. 
 • Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanop de Deelberg de Diestsesteenweg op te rijden. De zijstraat inrijden vanop de Diestsesteenweg blijft wel altijd mogelijk. Voor fietsers en voetgangers blijft de oversteek Houtemveldweg - Deelberg in beide richtingen toegankelijk.

Fasering

De werken aan het kruispunt gebeuren in verschillende fasen. Wanneer elke fase juist van start gaat, kunnen we nu onmogelijk zeggen. Bij de start van elke nieuwe fase worden omwonenden die specifieke hinder gaan ondervinden hier steeds van op de hoogte gebracht.

 

 • Fase 1 & 2: werken ten zuiden van het kruispunt (richting Tienen)
  • Eerst werken we ten zuiden van het kruispunt, aan de kant waar het verkeer richting Tienen rijdt. We werken in twee fasen van telkens zo'n 100 meter.
 • Fase 3 & 4: werken ten zuiden van het kruispunt (richting Diest)
  • Daarna werken we, opnieuw in twee fasen van telkens 100 meter, aan de andere kant van de Diestsesteenweg, waar het verkeer richting Diest rijdt. 
 • Fase 5 & 6: werken ten noorden van het kruispunt
  • Daarna werken we aan de fietspaden ten noorden van het kruispunt. Eerst aan de kant richting Diest, daarna aan de overkant. 
 • Fase 7 & 8: asfaltering en putdeksels
  • In een laatste fase passen we ook de putdeksels aan en plaatsen we een nieuwe asfaltlaag. Wanneer dit juist zal gebeuren, is momenteel nog niet bekend. 

 

De exacte timing van al deze fases is afhankelijk van de voortgang van de werken en de weersomstandigheden. We zullen geregeld deze webpagina updaten met de laatste beschikbare informatie.