Ter Heidelaan (R25): herinrichting “Duracell-rotonde”, structureel onderhoud wegdek en aanpassingen fietspaden

Weg
Datum Voorjaar 2020

UPDATE 06/06/19: Het openbaar onderzoek rond de bouwplannen start op vrijdag 7 juni. In de zijkolom van deze pagina kunnen de driedelige bouwplannen eerst gedownloaded worden en dan via een PDF-reader uitvergroot en geïnterpreteerd worden. Eerder werd aangekondigd dat de werken aan de Duracell-rotonde zouden starten in het najaar van 2019. Deze timing schuift op omwille van verschuivingen in de planning van de bouwheer, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De huidige planning is dat de werken zullen starten in het voorjaar van 2020. Zodra er een meer precieze timing is zullen we dat melden op deze webpagina. 

Situering van het project

In het voorjaar van 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met een structureel onderhoud van de Ter Heidelaan (R25) van aan de “Duracell-rotonde” in Begijnendijk tot de Liersesteenweg (N10) in Aarschot. Het agentschap zal bovenop het structureel onderhoud een aantal noodzakelijke ingrepen doorvoeren om de verkeerssituatie veiliger te maken voor fietsers. De werken duren ongeveer een jaar.

Structureel onderhoud wegdek en rotonde

Over een afstand van ongeveer 2 kilometer tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) is het wegdek op verschillende plaatsen verouderd en dringend aan vernieuwing toe. AWV legt daarom een nieuwe asfaltlaag om de rijweg terug in goede staat te brengen. Ook de huidige asfaltverharding op de Duracell-rotonde vertoont spoorvorming door het (zware) verkeer dat er dagelijks passeert en wordt grondig aangepakt en in de vernieuwde toestand aangelegd in doorlopend gewapend beton.

Herinrichting Duracell-rotonde

De Duracell-rotonde krijgt niet alleen een nieuwe betonlaag. Ze wordt ook heringericht om de verkeerssituatie voor fietsers veiliger te maken. Volgens de huidige verkeersregeling op de rotonde hebben fietsers er voorrang, maar bij rotondes in verkeersgebieden verkiest AWV om volgens de geldende richtlijnen fietspaden vrijliggend en uit de voorrang aan te leggen.

Concreet zal AWV daarom de huidige fietsoversteken op de rotonde afsluiten en het fietsverkeer fysiek volledig af te scheiden van het autoverkeer op de Ter Heidelaan, met hagen of groene zones. Op de lokale tak van de Aarschotsesteenweg (N21b) legt Wegen en Verkeer een dubbelrichtingsoversteek aan voor de fietsers die vanuit Betekom komen.

Aanpassing fietspaden langs R25

De huidige fietspaden tussen de Duracell-rotonde en de Liersesteenweg (N10) zijn deels vrijliggend en deels aanliggend (aangeduid met markeringen). Volgens het vademecum fietsvoorzieningen van het agentschap voldoen de fietspaden langs de R25 niet langer aan de vooropgestelde veiligheidsnormen. Tijdens het structureel onderhoud van het wegdek zullen daarom ook de fietspaden aangepakt en aangepast worden om de veiligheid te verbeteren.

Van aan de Duracell-rotonde tot de Kleine Mechelsebaan

Tussen de Duracell-rotonde en de Kleine Mechelsebaan legt AWV de fietspaden volledig vrijliggend van de rijweg aan. Een klein stuk van die vrijliggende fietspaden, tussen de rotonde en de Betekomsesteenweg (ten noorden van de R25), wordt bovendien dubbelrichtingsfietspad zodat fietsers volledig conflictvrij de rotonde kunnen passeren.  

Ter hoogte van de Betekomsesteenweg voorzien de plannen daarom in een dubbelrichtingsoversteek voor fietsers met verkeerslichten en met drukknop. Doorgaand verkeer op de R25 zal zo enkel moeten stoppen als er effectief op de knop geduwd wordt door fietser of voetgangers. Na de aanpassingen zal gemotoriseerd verkeer ook enkel nog ter hoogte van de Betekomsesteenweg met fietsers in contact kunnen komen of bij het indraaien naar de Aarschotsesteenweg (N21b) vanop de rotonde waar de dubbelrichtingsoversteek voor fietsers komt.

Tijdens de werken van AWV wordt de Betekomsesteenweg definitief afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De beslissing om de aansluiting van de Betekomsesteenweg op de Ter Heidelaan af te sluiten, werd enkele jaren geleden al genomen en maakt in principe geen deel uit van het project van de Duracellrotonde en de fietspaden langs de Ter Heidelaan. Echter, aangezien Wegen en Verkeer ingrijpende werken uitvoert op hetzelfde wegvak, zal de afsluiting nu al uitgevoerd worden. Dit betekent dat na afloop van de werken al het gemotoriseerde bestemmingsverkeer voor het bedrijventerrein via de Nijverheidslaan en de Nieuwlandlaan zal moeten rijden. Voor fietsers en voetgangers zal de Betekomsesteenweg in de toekomst en na alle werkzaamheden steeds toegankelijk blijven. 

Tussen de Kleine Mechelsebaan en de N10

Op het stuk tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg (N10) is er onvoldoende ruimte om de fietspaden gescheiden aan te leggen. Als extra veiligheidselement voor fietsers worden daarom de fietspaden in de bocht afgeschermd van het doorgaand verkeer door betonnen veiligheidsstootbanden. De laatste 200 meter fietspaden richting de Liersesteenweg blijven voorlopig aanliggend met markeringen. Om de laatste 300 meter tot aan de N10 vrijliggende fietspaden aan te leggen, zouden er onteigeningen nodig zijn. Dat betekent dat er een volledige herinrichting met een aanzienlijk hogere kostprijs aan te pas zou komen. In afwachting van deze grotere herinrichting, voorziet AWV op korte termijn enkel een onderhoud en belijning van de huidige fietspaden op dit laatste 300 meter lange stuk van de R25 tot aan de N10.