Structureel onderhoud R0 in Drogenbos (ter hoogte van op- en afrittencomplex Ruisbroek)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2019 - 10 dagen (nachtwerk)

Update 24/01/'19: Zodra het dossier gegund is, start AWV met de nodige voorbereidingen in aanloop naar de werken. Volgens de huidige planning voorziet het agentschap om de werken eind april af te ronden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in het voorjaar van 2019 een structureel onderhoud uit op de ring rond Brussel (R0) in Drogenbos ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ruisbroek. Over een afstand van één kilometer, tussen kilometerpunten 58,5 en 59,5 wordt over de volledige breedte van de rijbaan de onder- en toplaag asfalt vervangen. De onderhoudswerken zullen in totaal 10 nachten duren.

Zodra AWV meer nieuws heeft over de precieze planning van de werken, leest u daar meer over op deze webpagina.

 

 

Binnen- en buitenring

Op zowel de binnen- als de buitenring ter hoogte van het op- en afrittencomplex Ruisbroek (R0) zijn er op verschillende plaatsen opstuwingen van het wegdek. De onderliggende oorzaak van die opstuwingen zijn kalkbrokken in de ondergrond. Om dit probleem op korte termijn aan te pakken, vervangt AWV in het voorjaar van 2019 de onder- en toplaag van het asfalt.

Uitfrezen van het wegdek en plaatsen nieuwe asfaltverharding

Om de nieuwe onder- en toplaag te kunnen aanbrengen, freest het Agentschap de huidige asfaltverharding eerst uit tot op een diepte van 12 centimeter. Het uitfrezen en vernieuwen van de asfaltverharding verloopt gefaseerd (en enkel ‘s nachts). Dat betekent dat verkeer overdag vaak over een gefreesd wegdek met tijdelijke markeringen zal moeten rijden.

Hinder tijdens werken

Er wordt enkel ‘s nachts gewerkt van 22u tot 6u. Doorgaand verkeer op de R0 zal tijdens de werken steeds gebruik kunnen maken van één (tussen 22u en 5u) of twee (tussen 5u en 6u) rijstroken. Enkel tijdens de laatste twee nachten van de werken, wanneer het brugdek ter hoogte van kilometerpunt 59,2 wordt aangepakt, zal verkeer op de R0 over de afrit gestuurd worden om vervolgens weer de oprit te nemen. Verkeer dat gebruik maakt van de op- of afrit ‘Ruisbroek’ zal enkele nachten (op dit moment ligt nog niet vast wanneer precies) via de R0 omgeleid worden naar het volgende op- en afrittencomplex.

Plaatsing nieuwe geluidsschermen in Drogenbos (en Beersel)

In het voorjaar van 2019, min of meer gelijktijdig met het structureel onderhoud van de R0 in Drogenbos, start AWV met het plaatsen van nieuwe geluidsschermen, veiligheidsstootbanden en verlichting op de R0 tussen Beersel en Drogenbos. Om de hinder van beide projecten te beperken, besliste AWV om ze deels gelijktijdig uit te voeren. Interferentie van de werven wordt vermeden door het plaatsen van de geluidsschermen, de veiligheidsstootbanden en de verlichting te laten starten aan de grens met Wallonië.