Stationsstraat x Grootstraat: herinrichting kruispunt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 19/03/2018 tot 15/04/2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het kruispunt van de Stationsstraat (N754) en de Grootstraat opnieuw inrichten. Nieuwe fietspaden en de installatie van verkeerslichten moeten ervoor zorgen dat de veiligheid voor de actieve weggebruiker verhoogt en verkeer op het kruispunt vlotter verloopt. Infrax maakt van de gelegenheid gebruik om tijdens deze werken de riolering onder het kruispunt aan te passen.

Veiliger fietsen door nieuwe fietspaden

De fietspaden van de Stationsstraat en de Grootstraat worden doorgetrokken over het kruispunt tot voorbij de aansluiting met de Ridderstraat, zodat fietsers een volwaardige plaats krijgen op het kruispunt, gescheiden van het autoverkeer. In de zone 30 richting het centrum voegen de nieuwe fietspaden in op de rijweg en is er gemengd verkeer, zoals dat vandaag ook is. Op het kruispunt zelf komen duidelijk zichtbare oversteekplaatsen en kunnen fietsers en voetgangers straks veilig de weg over dankzij nieuwe verkeerslichten.

Verkeerslichten voor veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Stationsstraat en de Grootstraat is een belangrijk knooppunt in Alken. Vandaag loopt het verkeer er vaak vast door de beperkte zichtbaarheid op het kruispunt. Auto’s uit de Grootstraat moeten bijna tot op het kruispunt rijden om te zien of ze kunnen invoegen op de Stationsstraat. Daardoor blokkeren ze vaak de doorgang voor vrachtwagens of bussen die vanuit de Stationsstraat de Grootstraat willen inrijden. 
Door verkeerslichten te installeren en de stopstreep in de Grootstraat wat verder weg van het kruispunt te plaatsen, wordt dit probleem opgelost.

PLANNING EN VERKEERSMAATREGELEN

De herinrichting van het kruispunt start op maandag 19 maart 2018. De werken nemen in totaal ongeveer een maand in beslag. Zonder onvoorziene omstandigheden is het vernieuwde kruispunt na de paasvakantie klaar en open voor verkeer. De uitvoeringsperiode is bewust tijdens de paasvakantie gepland, omdat het dan rustiger is op de weg door verminderd woon-werk en woon-school verkeer.

Tijdens de volledige duur van de werken zal het kruispunt afgesloten zijn voor alle verkeer. We voorzien de nodige omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer. Alken centrum en de handelaars blijven bereikbaar.

Gemotoriseerd verkeer

Verkeer van en naar Wimmertingen rijdt om via de Meerdegatstraat en Jardinstraat.
Verkeer op de noord-zuidas (tussen Herk-de-Stad en Wellen) volgt in beide richtingen een omleiding via de Langveldstraat, Laagsimsestraat, Hoogsimsestraat en Klameerstraat.

Fietsomleiding

Fietsers op de Grootstraat kunnen naar het centrum rijden via het fiets- en wandelpad tussen Grootstraat en Koutermanstraat. Men rijdt dan langs De Molen naar het Laagdorp en komt via het Laagdorp toe aan de Motstraat / Dorpsstraat. Dit traject geldt uiteraard ook in de andere richting.

Fietsers die via de Stationsstraat richting het centrum willen, volgen de omleiding via de Langveldstraat, Stasveldstraat, Ridderstraat, Lambrechtsplein, Hoogdorpstraat en Sint-Aldegondislaan. Dit traject geldt in beide richtingen.