Rotselaar: Aanpassing verharding na monitoring en inspecties Dijlebrug (N229)

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

UPDATE 19/07/19: Na de uitgebreide inspectie van 8 januari werd bevestigd wat de metingen van AWV de afgelopen maanden al aantoonden, namelijk dat er geen probleem is met de stabiliteit van de brug. Er is dus ook geen enkel veiligheidsrisico en de brug kan openblijven. De "knik" die automobilisten voelen als ze over de brug rijden, is wel nog altijd voelbaar. AWV vermoedt dat dat niveauverschil veroorzaakt wordt door een lokaal probleem met de oplegging van de brug ter hoogte van de middenpijler (in het midden van de rijweg) - dat lokaal probleem veronderstelt geen probleem voor de stabiliteit van de brug. De knik zal in het najaar van 2019 weggewerkt worden door de verharding van de brug ter hoogte van die middenpijler dikker te maken. Op die manier zullen weggebruikers opnieuw in alle comfort over de brug kunnen rijden en zal er ook geen water blijven staan in het midden van de brug.  

Automobilisten die vaak over de Provinciebaan (N229) in Rotselaar rijden, maken al enige tijd melding van een “knik” in de rijweg waar de gewestweg over de Dijle gaat. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft al verschillende inspecties gedaan en monitort de staat van de brug door maandelijks de ligging van de brug op te meten. Er zijn geen indicaties die op een voortschrijdende verzakking wijzen, maar de knik blijft voelbaar. Om die reden zal AWV de brug op 8 januari 2019 opnieuw aan een uitvoerige inspectie onderwerpen. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal aanwezig zijn tijdens de inspectie als beheerder van de grootste onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen.

Na de inspectie zullen de experten van AWV de vaststellingen en meetresultaten grondig onderzoeken. Zodra de resultaten bekend zijn, zal AWV dat melden op deze webpagina.