Ring rond Brussel (R0) Tervuren - Sint-Stevens-Woluwe: onderhoud wegdek

Weg
Datum 01/07/2017 tot 01/08/2017

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert van 12 juni tot 31 juli 2017 een onderhoud uit aan het wegdek van de Ring rond Brussel (R0), meerbepaald het stuk tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe, in de beide rijrichtingen (zie plan hieronder voor de precieze locatie van de werf). De werken vinden plaats tussen de Vierarmentunnel en het knooppunt met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe. In beide rijrichtingen wordt de rijweg volledig vernieuwd vanaf de fundering. Ondanks de dynamische werfinrichting en de minderhinder-maatregelen van Wegen en Verkeer moeten pendelaars volgens het Vlaams Verkeerscentrum vanaf 12 juni rekening houden met ernstige verkeershinder tijdens de spitsuren. Weggebruikers kunnen voor hun verplaatsingen via dit deel van de R0 best de verkeersinformatie op www.verkeerscentrum.be raadplegen.

UPDATE: bij het begin van de werken stelde Wegen en Verkeer vast dat er ernstige hinder was op de lokale omleidingsroutes. Die omleidingen zijn bedoeld voor mensen die in (de omgeving van) Tervuren of Wezembeek-Oppem wonen en tijdens de werken de buitenring (richting Zaventem) willen nemen. Het verkeer op de Mechelsesteenweg en de omgeving van de Mechelsesteenweg raakte op sommige momenten volledig geblokkeerd doordat bestuurders de Ring in Tervuren verlieten in de hoop de file op de Ring te vermijden. Omdat die chauffeurs met zoveel waren, reden ze zich hopeloos vast op de secundaire wegen. Wegen en Verkeer raadt bestuurders dan ook aan om tijdens de werken op de ring niet te proberen om zich een weg te zoeken via de secundaire wegen. We verontschuldigen ons voor de hinder die bestuurders daarbij ondervinden, maar willen benadrukken dat er door het drukke verkeer op de ring en de omgeving van de ring geen alternatieve routes zijn voor de ring. Om die reden heeft Wegen en Verkeer ook niet gecommuniceerd over de lokale omleidingsroutes naar het brede publiek.   

Timing en verwachte hinder

 

18 juni: van 3 naar 2 rijstroken

In de nacht van 17 op 18 juni neemt Wegen en Verkeer op de binnenring twee rijstroken in als werfzone. Het verkeer beschikt vanaf zondagochtend zowel op de buiten- als de binnenring over twee rijstroken in plaats van drie. 

 

19 juni - 8 juli: onderhoud buitenring (opritten Wezembeek-Oppem en Tervuren afgesloten!)

Van maandag 19 juni tot zaterdag 8 juli werkt Wegen en Verkeer aan de buitenring (richting Sint-Stevens-Woluwe). De onderhoudswerken worden van maandag tot en met zaterdag tijdens de dag uitgevoerd. 

De opritten van Wezembeek-Oppem en Tervuren (van de buitenring, niet van de binnenring) worden tijdens deze werken afgesloten wanneer de aannemer op de pechstrook en de rechterrijstrook werkt. De afritten worden enkel kortstondig afgesloten als er ter hoogte van de afritten geasfalteerd wordt. 

Woont u in (de omgeving van) Tervuren of Wezembeek-Oppem en wil u de buitenring (richting Zaventem) nemen tijdens deze periode? Wegen en Verkeer heeft twee omleidingsroutes voorzien via de Mechelsesteenweg. Let wel: deze omleidingsroutes zijn bedoeld voor het lokale verkeer: mensen die in Wezembeek-Oppem, Tervuren of de onmiddellijke omgeving wonen of werken. Wegen en Verkeer communiceert bewust niet over deze omleidingsroutes via de pers, omdat ze niet voldoende capaciteit bieden om als route voor het doorgaande verkeer te dienen. 

Omleiding vanuit Wezembeek-Oppem naar buitenring

 

Omleiding vanuit Tervuren naar buitenring

8 - 9 juli: werfzone van buiten- naar binnenring

In de nacht van 8 op 9 juli verplaatst Wegen en Verkeer de werfzone van de buiten- naar de binnenring. De metalen blokken die de twee rijrichtingen van elkaar scheidt, worden vanaf zaterdagavond verplaatst. 

​ ​​

 

10 - 31 juli: onderhoud binnenring (oprit Wezembeek-Oppem afgesloten!) 

Van maandag 10 juli tot maandag 31 juli werkt Wegen en Verkeer aan de binnenring (richting Sint-Stevens-Woluwe). De onderhoudswerken worden van maandag tot en met zaterdag tijdens de dag uitgevoerd. 

De oprit van Wezembeek-Oppem (van de binnenring, niet van de buitenring) worden tijdens deze werken afgesloten terwijl er gewerkt wordt op de pechstrook en de rechterrijstrook. De afrit Wezembeek-Oppem van de binnenring zal enkel sporadisch (bij frees- en asfalteringswerken) afgesloten worden. 

Vierarmentunnel af en toe 's nachts afgesloten

Af en toe zal Wegen en Verkeer de Vierarmentunnel afsluiten omdat de werfzone zich juist voor de toegang van de tunnel bevindt. Het verkeer moet dan gebruikmaken van het bovengrondse kruispunt.​