Overslaan en naar de inhoud gaan

Renovatie viaduct Gentbrugge

Fasering en hinder

Fasering en hinder

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E17

Overlast voor omwonenden zo veel mogelijk beperken

Momenteel rijdt alle verkeer op één helft van het viaduct. Dit is de viaducthelft die volgend jaar pas aangepakt wordt. Door het extra verkeer krijgt het wegdek het zwaar te verduren. Door geregeld herstellingen uit te voeren, houden we het wegdek tot het einde van deze fase in een zo goed mogelijke staat. Dat is nodig voor de veiligheid van de weggebruikers, maar is ook nodig om de overlast voor de omwonenden tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken. 

Uiterste rijstrook richting Antwerpen ‘s nachts afgesloten

Om de trillingshinder en de belasting van het wegdek te verminderen zal ‘s nachts de rechterrijstrook in de richting van Antwerpen afgekruist (dus afgesloten) worden. Zo zal daar tussen 22u ‘s avonds en 5u ‘s morgens geen verkeer meer over rijden. Het is dat uiterste rijvak dat de meeste schade kent en de meeste trillingen veroorzaakt. De timing voor deze werken is uiteraard weersafhankelijk en zou nog kunnen veranderen.

Bijkomende signalisatie 

De nachtelijke omleidingen voor zwaar vrachtverkeer komende van Gent-Zeehaven en van Antwerpen moeten nog beter opgevolgd worden. Daarom wordt de signalisatie versterkt. Om de boodschap voor het vrachtvervoer extra duidelijk te maken, worden de boodschappen herhaald op tekstkarren en met vaste werfborden.

Uitzonderlijk werk ook op zondag

De betere weersomstandigheden (voor een herfst) laten ons toe om volop door te werken. Om de werken zo snel mogelijk af te ronden zal er nu ook uitzonderlijk op zondag gewerkt worden. Zo hopen we voor eind november klaar te zijn met de werken. Veranderde weersomstandigheden kunnen deze timing uiteraard nog beïnvloeden. Eenmaal de werken aan de ene helft van het viaduct zijn afgerond, kan het verkeer weer op beide rijhelften gebracht worden. Volgend jaar starten we met de renovatie van de andere helft.

Met deze extra maatregelen doen we er alles aan om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Deze maatregelen duren tot het eind van de werken. 

 

Eerste fase klaar: Einde hinder richting Antwerpen vanaf 1 december

De afgelopen weken is met man en macht doorgewerkt om de werken aan het viaduct in Gentbrugge in de rijrichting van Kortrijk volgens planning te kunnen afronden. Tegen 30 november zal de helft van het viaduct rijrichting Kortrijk volledig afgewerkt zijn. In de nacht van 30 november op 1 december wordt de weg in de rijrichting van Antwerpen volledig vrijgegeven. Het verkeer richting Antwerpen beschikt terug over 3 rijstroken tegen de oorspronkelijke snelheid over het viaduct. De oprit Gentbrugge richting Antwerpen blijft wel afgesloten.

Hinder richting Kortrijk

De werken aan het viaduct rijrichting Kortrijk zijn nog niet helemaal klaar. Na het openstellen van een gedeelte van de weghelft richting Kortrijk wordt er verder gewerkt aan het plaatsen van de nieuwe geluidsschermen, het plaatsen van vangrails en het inheien of inslaan van profielen voor de geluidsschermen buiten het viaduct. Om deze werken te kunnen uitvoeren blijft de verkeerssituatie richting Kortrijk behouden. Het verkeer blijft dus over twee versmalde rijstroken rijden met een snelheidsbeperking van 50 km/u. Ook de afrit Gentbrugge komende van Antwerpen blijft afgesloten. Deze situatie blijft behouden tot 31 januari 2020 wanneer de volgende fase van de renovatie van het viaduct start en de werken aan de rijrichting Antwerpen beginnen.

Omleiding zwaar vervoer blijft tot eind van de werken

Sinds begin oktober is er ’s nachts een omleiding van kracht voor het vrachtverkeer (+3,5ton) op de E17 komende uit de richting van Antwerpen. Het vrachtverkeer zal vanaf het complex Destelbergen via de R4 omgeleid worden naar de E40. De omleiding geldt enkel ’s nachts tussen 22u en 6u.

Op die manier zal een aanzienlijk deel van het vrachtverkeer ’s nachts van het viaduct gehouden worden. Dat moet  de overlast voor de omgeving sterk beperken. Bovendien betekent dit ook minder belasting en schade aan het wegdek, hetgeen ervoor zal zorgen dat er minder herstellingen (met bijhorende hinder) nodig zijn. Deze maatregel zal gelden tot het einde van de eerste fase van de werken (eind november-begin december). We zullen het effect van deze maatregel de komende weken nauw opvolgen en evalueren. Op basis daarvan zal beslist worden of bijsturingen of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Heraanleg viaduct richting Kortrijk: 

Op 23 april ging de aannemer van start met de saneringswerken. Zolang er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn omwille van het coronavirus zullen deze strikt toegepast worden op de werf. 

WERKEN AAN DE BOVENZIJDE VAN HET VIADUCT

  • In 2020 werkt de aannemer op de viaducthelft richting Kortrijk. Er zijn twee rijstroken in elke richting beschikbaar voor verkeer op de rijrichting Antwerpen. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. 
  • De afrit van de E17 vanuit Antwerpen naar de N9 (Brusselsesteenweg) is afgesloten. Er geldt een omleiding via de B401 (afrit Gent-Centrum) en de R41 (stadsring).
  • De oprit van de N9 naar de E17 richting Antwerpen is afgesloten. De omleiding loopt via de N9 richting Melle, de oprit naar de R4 in Melle, de R4 en het knooppunt Destelbergen. 

 

Zoom van verkeer 2020 viaduct Gentbrugge
Overzicht werken april tot en met november 2020 viaduct Gentbrugge

WERKEN AAN DE ONDERZIJDE VAN HET VIADUCT 

De impact van de werken aan de onderzijde van het viaduct zijn minder ingrijpend dan aan de bovenzijde. Alle straten die onder het viaduct door lopen zullen gedurende een korte periode afgesloten worden.

Heraanleg viaduct richting Antwerpen: april tot november 2021

De werken aan de viaducthelft richting Antwerpen zullen op een gelijkaardige manier uitgevoerd worden als de werken richting Kortrijk. Van zodra deze werken naderen, volgt detailinfo over de uitvoering. 

Winterstop: november 2020 tot april 2021

De werken aan het viaduct zijn weersgevoelig. Daarom onderbreken we de werken tijdens de winter. Alle rijstroken en op- en afritten zijn dan open voor het verkeer. De snelheid is beperkt tot 70 km/u.