Renovatie viaduct Gentbrugge (E17)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020-2021

UPDATE 18/03: Deze werf is stopgezet/uitgesteld tot nader order. Zodra er een nieuwe startdatum is zal deze gecommuniceerd worden.

Wat houden de werken in?

Zowel de bovenzijde als de onderzijde van het 1.6 km lange viaduct worden grondig aangepakt. Bovenaan vernieuwen we het wegdek inclusief alle voegen, de waterdichting, de geluidschermen en de vangrails. Ook de onderzijde van het viaduct wordt grondig hersteld: eerst zal de aannemer alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Daarna krijgen beide een beschermende coating. Ook de snelwegparking Gentbrugge wordt heraangelegd. Tot slot wordt de brug over de Schelde ook grondig gerenoveerd, zowel bovenkant als onderkant.  

Geluidshinder beperken

Tijdens de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. We werken op 3 manieren om de geluidshinder te beperken:

  • Alle voegen in het wegdek worden vervangen. We maken gebruik van een ander type voeg, en we overlagen telkens één van de twee opeenvolgende voegen met asfalt. 
  • Daarnaast vervangen we alle verouderde geluidsschermen door nieuwe schermen. Deze zullen 4m hoog zijn, 1m hoger dan de huidige. We investeren ook samen met de stad Gent in nieuwe schermen  aan de op- en afritten, aan de snelwegparking langs de E17 richting Antwerpen en in de zone tussen sporthal Driebeek en de Boswatchterstraat.  

 

  • Tenslotte wordt het viaduct afgewerkt met geluidsarm asfalt.

Hiernaast vind je het document (PDF) met de afbeelding van de twee geluidskaarten voor en na de werken.

Uitvoering van de werken

De sanering van het viaduct zal in twee grote fasen gebeuren. Van 13 april tot november 2020 wordt het viaduct hersteld in de richting van Kortrijk. In dezelfde periode van 2021 wordt het viaduct richting Antwerpen aangepakt. Het gros van de werken kan niet in de wintermaanden uitgevoerd worden, omdat voldoende droog en warm weer nodig is. Tijdens de werken zal het verkeer op de E17 twee rijstroken in elke richting hebben op de weghelft waar niet gewerkt wordt. In 2020 gaat de afrit van de E17 vanuit Antwerpen en de oprit naar de E17 richting Antwerpen dicht. In 2021 is enkel de oprit naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Onder het viaduct kunnen we, op een aantal dagen of nachten per onderdoorgang na, alle wegen, fiets- en voetpaden open houden. Ook de jaagpaden onder de Scheldebrug blijven open. 

Voorbereidende werken

Definitief wegnemen van enkele geluidspanelen 

Op 10 maart heeft de aannemer al enkele geluidspanelen en de sierpanelen (panelen aan zijkant van viaduct) weggenomen. Zo kon hij de juiste vaststellingen en opmetingen doen vooraleer de werken starten. De geluidspanelen die nu weggenomen zijn, komen niet terug voor de start van de werken. Het wegnemen van alle andere oude geluidsschermen langs de 17 richting Kortrijk gebeurt bij start van de effectieve renovatiewerken vanaf midden april.

Doorsteken middenberm: uitgesteld

De volgende stap is het maken van doorsteken door de middenberm van de E17 om al het verkeer op eenzelfde rijhelft te kunnen brengen tijdens de werken. De startdatum van deze werken is  uitgesteld.

Ze duren  een tweetal weken, telkens van 20u tot 6u ‘s ochtends. Het verkeer op het viaduct behoudt twee rijstroken in elke richting. Er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u.

 

Heraanleg viaduct richting Kortrijk: 

Van zodra de exacte startdatum gekend is, communiceren we er hier over. 

Werken aan de bovenzijde van het viaduct

  • De aannemer start de werken op de viaducthelft richting Kortrijk. Er zijn twee rijstroken in elke richting beschikbaar voor verkeer op de rijrichting Antwerpen. Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. 
  • De afrit van de E17 vanuit Antwerpen naar de N9 (Brusselsesteenweg) is afgesloten. Er geldt een omleiding via de B401 (afrit Gent-Centrum) en de R41 (stadsring)
  • De oprit van de N9 naar de E17 richting Antwerpen is afgesloten. De omleiding loopt via de N9 richting Melle, de oprit naar de R4 in Melle, de R4 en het knooppunt Destelbergen. 

 

Werken aan de onderzijde van het viaduct 

De impact van de werken aan de onderzijde van het viaduct zijn minder ingrijpend dan aan de bovenzijde. Alle straten die onder het viaduct door lopen zullen gedurende een korte periode (max. 5 opeenvolgende dagen) afgesloten worden. Voor de belangrijkste verkeersassen beperken we ons tot twee weekends.

 

 

winterstop: november 2020 tot april 2021

omwille van de weersomstandigheden onderbreken we de werekn tijdens de winter. Alle rijstroken en op- en afritten zijn dan open voor het verkeer. De snelheid is beperkt tot 70km/u

Heraanleg viaduct richting Antwerpen: april tot november 2021

De werken aan de viaducthelft richting Antwerpen zullen op een gelijkaardige manier uitgevoerd worden als de werken richting Kortrijk. Van zodra deze werken naderen, volgt detailinfo over de uitvoering. 

Communicatie

Infomoment op 16 december 2019

Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseerden we een infomarkt op 16 december 2019. Aan de hand van een presentatie en infopanelen informeerden we je over alle facetten van de heraanleg. Hoe pakken we die aan, welke hinder kun je verwachten, hoe lang zullen de werken duren? Daarnaast zullen we uitleggen hoe we omgaan met de geluidshinder. Welke geluidswerende maatregelen komen er? Hoe zien de geluidsschermen eruit en waar komen nieuwe schermen?

Kon je er niet bij zijn? Hieronder vind je de film en klik hier voor de panelen (PDF) met alle info over de renovatiewerken.  

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte via mail, abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief over dit project. 

Vragen?

Vragen over dit project? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur! Hij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren en zorgt zo voor een snel antwoord op je vraag. 

Wat met de toekomst?

De Vlaamse overheid zet niet enkel in op een veilig viaduct voor de komende jaren, ook het proces om tot een toekomstscenario voor het viaduct te komen gaat van start. Onder de procedure van de ‘Complexe Projecten’ gaat De Werkvennootschap de eerste fase opstarten. In die verkenningsfase wordt vanuit een multidisciplinaire aanpak gezocht naar een duidelijke projectdoelstelling. Participatie met alle belanghebbenden staat daarbij centraal. De Werkvennootschap zal je in de komende maanden verder informeren. Hier kan je ook de panelen van de infomarkt op 16 december 2019 (PDF) bekijken.

Veiligheidsmaatregelen tot renovatie

Eind 2018 en begin 2019 gingen een aantal veiligheidsmaatregelen in voege om risicozones door betonschade aan de onderzijde van het viaduct van de E17 in Gentbrugge te beveiligen. Alle zones waar voetgangers, fietsers en auto's onder het viaduct door wandelen, fietsen of rijden, zijn beveiligd met netten.  Dat betekent dat er aan de onderzijde van het viaduct netten zijn gespannen om te vermijden dat beton dat loskomt, naar beneden kan vallen. Alle andere zones zijn afgezet met hekkens. Op twee fietspaden in de Gentbrugse Meersen na, zijn alle wegen onder het viaduct open.