Renovatie viaduct Gentbrugge (E17)

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2020-2021

De infomarkt van 16/12 kon op veel bezoekers rekenen. Kon je er niet bij zijn of bekijk je de panelen en de presentatie graag nog eens opnieuw? Dat kan hier

Wat houden de werken in?

Zowel de bovenzijde als de onderzijde van het 1.6 km lange viaduct worden grondig aangepakt. Bovenaan vernieuwen we het wegdek inclusief alle voegen, de waterdichting, de geluidschermen en de vangrails. Ook de onderzijde van het viaduct wordt grondig hersteld: eerst zal de aannemer alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Daarna krijgen beide een beschermende coating. Ook de snelwegparking Gentbrugge wordt heraangelegd. Tot slot wordt de brug over de Schelde ook grondig gerenoveerd, zowel bovenkant als onderkant.  

Geluidshinder beperken

Tijdens de renovatie gaat extra aandacht naar geluidswerende maatregelen. We werken op 3 manieren om de geluidshinder te beperken:

  • Alle voegen in het wegdek worden vervangen. We maken gebruik van een ander type voeg, en we overlagen telkens één van de twee opeenvolgende voegen met asfalt. 
  • Daarnaast vervangen we alle verouderde geluidsschermen door nieuwe schermen. Deze zullen 4m hoog zijn, 1m hoger dan de huidige. We investeren ook samen met de stad Gent in nieuwe schermen  aan de op- en afritten, aan de snelwegparking langs de E17 richting Antwerpen en in de zone tussen sporthal Driebeek en de Boswatchterstraat.  

 

  • Tenslotte wordt het viaduct afgewerkt met geluidsarm asfalt.

Hiernaast vind je het document (PDF) met de afbeelding van de twee geluidskaarten voor en na de werken.

Aanpak van de werken

De sanering van het viaduct zal in twee grote fasen gebeuren. Van april tot november 2020 wordt het viaduct hersteld in de richting van Kortrijk. In dezelfde periode van 2021 wordt het viaduct richting Antwerpen aangepakt. Het gros van de werken kan niet in de wintermaanden uitgevoerd worden, omdat voldoende droog en warm weer nodig is. Tijdens de werken zal het verkeer op de E17 twee rijstroken in elke richting hebben op de weghelft waar niet gewerkt wordt. In 2020 gaat de afrit van de E17 vanuit Antwerpen en de oprit naar de E17 richting Antwerpen dicht. In 2021 is enkel de oprit naar de E17 richting Antwerpen afgesloten. Onder het viaduct kunnen we, op een aantal dagen of nachten per onderdoorgang na, alle wegen, fiets- en voetpaden open houden. Ook de jaagpaden onder de Scheldebrug blijven open. 

Veiligheidsmaatregelen tot renovatie

Eind 2018 en begin 2019 gingen een aantal veiligheidsmaatregelen in voege om risicozones door betonschade aan de onderzijde van het viaduct van de E17 in Gentbrugge te beveiligen. Alle zones waar voetgangers, fietsers en auto's onder het viaduct door wandelen, fietsen of rijden, zijn beveiligd met netten.  Dat betekent dat er aan de onderzijde van het viaduct netten zijn gespannen om te vermijden dat beton dat loskomt, naar beneden kan vallen. Alle andere zones zijn afgezet met hekkens. Op twee fietspaden in de Gentbrugse Meersen na, zijn alle wegen onder het viaduct open.  

 

 

Wat met de toekomst?

De Vlaamse overheid zet niet enkel in op een veilig viaduct voor de komende jaren, ook het proces om tot een toekomstscenario voor het viaduct te komen gaat van start. Onder de procedure van de ‘Complexe Projecten’ gaat De Werkvennootschap de eerste fase opstarten. In die verkenningsfase wordt vanuit een multidisciplinaire aanpak gezocht naar een duidelijke projectdoelstelling. Participatie met alle belanghebbenden staat daarbij centraal. De Werkvennootschap zal je in de komende maanden verder informeren. Hier kan je ook de panelen van de infomarkt op 16 december 2019 (PDF) bekijken.

Communicatie

Infomoment op 16 december 

Om alle omwonenden en geïnteresseerden goed te informeren over de geplande werken, organiseerden we een infomarkt op 16 december 2019. Aan de hand van een presentatie en infopanelen informeerden we je over alle facetten van de heraanleg. Hoe pakken we die aan, welke hinder kun je verwachten, hoe lang zullen de werken duren? Daarnaast zullen we uitleggen hoe we omgaan met de geluidshinder. Welke geluidswerende maatregelen komen er? Hoe zien de geluidsschermen eruit en waar komen nieuwe schermen?

Kon je er niet bij zijn? Hieronder vind je de film en klik hier voor de panelen (PDF) met alle info over de renovatiewerken.  

Digitale nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte via mail, abonneer je dan op de digitale nieuwsbrief over dit project. 

Vragen?

Vragen over dit project? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur! Hij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren en zorgt zo voor een snel antwoord op je vraag.