Overslaan en naar de inhoud gaan

Project-MER spitsstroken Hasselt-Lummen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Datum

Status

In Studie

Provincie

Plaats

Weg

E313

Komen er geluidsschermen?
Uit het MER volgt geen noodzaak tot plaatsing van bijkomende geluidsschermen. AWV engageert zich vrijwillig om de plaatsing van bijkomende geluidsschermen verder te onderzoeken, in samenspraak met de desbetreffende gemeenten.

Wat is het effect van groen op de geluidsmetingen?
Groen kan effect hebben, zowel psychologisch als fysisch. Fysisch is er echter al een zeer dichtbegroeid bos van minstens 100 meter diep nodig, om een geluidsreductie van ca. 5 dB(A) te bekomen. Psychologisch ervaren mensen natuurgeluiden als minder hinderlijk, maar ook het feit dat u de bron van het geluid niet ziet, zorgt er al voor dat het als minder hinderlijk wordt ervaren. Dit betekent niet dat in de geluidsmeting het geluid ook effectief minder is. Op deze pagina vindt u ook meer info terug over het effect van bomen, ribbelmarkeringen en temperatuur op geluidsmetingen.

Wat is de impact van spitsstroken op het verkeer?
Er wordt in de studie een toename van het verkeer op de autosnelweg verwacht, als een gevolg van de aanleg van spitsstroken. Deze toename komt      er omdat meer mensen de E313- E314      zullen gebruiken in plaats van de secundaire wegen. Door de spitsstroken verlaagt de kans wel op filevorming. Er wordt een sterk positief effect verwacht op de doorstroming op de E313 tussen de complexen van Zolder en Hasselt-Oost tijdens beide spitsmomenten in dat in beide richtingen.

Op de secundaire wegen in de omgeving van de autosnelweg wordt er een beperkte afname van de verkeersintensiteit verwacht. Meer mensen zullen immers de E313 en E314 gebruiken omwille van de vlottere doorstroming door de aanleg van de spitsstroken.

Wat is de impact van spitsstroken op het verkeersveiligheid?
Uit ervaringen met andere zones waar al spitsstroken zijn aangelegd, bv. E17 De Pinte - Zwijnaarde of E40 Sterrebeek -Bertem, is gebleken dat spitsstroken geen negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid.

Waar komen er pechhavens en portieken?
Hier vindt u alvast een overzicht van deze locaties op de kaart en een schets van een pechhaven. Deze pechhavens worden voorzien met een tussenafstand van ca. 500m.

Bij het bepalen van de locaties voor zowel pechhavens als portieken wordt er zo veel mogelijk rekening gehouden met groen en omgeving.

Schets pechhaven, met afmetingen uitgedrukt in meter.