Proefproject meten geluidsgolven langs N445 in Zele

Regio
Gemeente
Weg
Datum van begin juli- eind september

 

In juli startte het Agentschap Wegen en Verkeer samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) met een proefproject om de geluidshinder door verkeer te verminderen. Tijdens het proefproject testen we het effect van diffractoren, speciaal ontwikkelde constructies om geluidsgolven op te vangen, langs de Keltenlaan (N445). De proefopstelling zal 3 maanden blijven. We doen de metingen in de zomermaanden omdat het weer dan het best is om de metingen te kunnen doen. Dit is echter een test en de diffractoren blijven niet staan. Na de testfase zal het fietspad terug volledig beschikbaar zijn.

Verkeerssituatie bij het plaatsen

In de week van 11 juni bracht de aannemer een steenslagfundering op het fietspad tussen de Scheldestraat en Kapelleveldstraat in Zele. Op deze fundering worden op 2 en 3 juli de diffractoren geplaatst. 

  • De N445 gaat dicht tussen de spitsmomenten.
  • Alle verkeer tussen de Europalaan en Scheldestraat verloopt via Veldeken.
  • Fietsers kunnen langs de werfzone

Wat is een diffractor? 

Een diffractor is een betonnen constructie met holtes die parallel aan het wegdek worden geplaatst.  Hierdoor wordt het geluid van het verkeer op de weg geabsorbeerd en worden de geluidsgolven naar boven gericht. Men spreekt ook wel van geluidsgoot of geluidafbuiger. De meest geschikte plaats voor een  diffractor is zo dicht mogelijk tegen de weg. Voor de  veiligheid plaatsen we ze   minimum 3m van de weg. Bij het proefproject in Zele komt de diffractor op het fietspad. Als de diffractor achter het fietspad wordt geplaatst, zou het geluidsreducerend effect minder zijn.