Plaatsing geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum zomer 2018 - jaareinde 2018

Maandag 6 augustus 2018 startte het Agentschap Wegen en Verkeer in Genk met de plaatsing van geluidsschermen langs de E314, richting Nederland. Vrijdag 21 december 2018 zullen alle geluidsschermen geplaatst zijn. In de loop van januari 2019 wordt de omgeving afgewerkt met groen.

Algemeen

In uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG over de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai werd er door AWV een prioriteitenlijst geluid opgesteld van de zwaarst geluidsbelaste woonzones in Vlaanderen.

Die lijst is opgesteld rekening houdende met het geluidsniveau ter hoogte van elke woning en het aantal woningen binnen de woonzone. Eén van die woonzones bevindt zich langs de A2/E314 te Genk waar AWV nu geluidsschermen wenst te plaatsen. De woonzone situeert zicht ten zuiden van de snelweg tussen de oprit 31 Genk-Centrum en de afrit 32 Genk-Oost.

Eerder werden in het kader van deze prioriteitenlijst reeds geluidswerende maatregelen genomen in Beringen, Hasselt en Heusden-Zolder. Genk is het laatste project van de lijst. 

 
Project

AWV plaatste over een totale lengte van 2,5 km een betonnen geluidsscherm met een hoogte tussen 3 m en 6 m.  De voorzijde (kant snelweg) van het geluidsscherm bestaat uit een absorberend materiaal om reflectie naar de overkant te vermijden. De achterzijde van het geluidsscherm zal begin 2019 voorzien worden van klimplanten. Het project werd opgedeeld in 3 grote delen:

Deel 1: Ter hoogte van de Laatgoedstraat tot aan de Herenstraat werd het geluidsscherm kort langs de snelweg geplaatst.

Deel 2: Tussen de Herenstraat en de Mispadstraat heeft de aannemer het bestaande talud tussen de snelweg en de bewoning opgehoogd om een “platform” te creëren waarop de geluidsschermen geplaatst werden. 

Deel 3: Vanaf de Mispadstraat tot en met de Timkensbergstraat werden de geluidsschermen geplaatst bovenop het bestaande talud, grotendeels parallel met de gemeentewegen Voskenslaan en Timkensbergstraat.

Tijdens het jaarbegin 2019 staat de groenaanleg aan en rond de schermen nog op het programma. Aan de kant van de snelweg zaaien we de bermen in met grassen. De kant van de bewoning bedekken we met klimplanten. In de zone tussen de schermen en de perceelgrenzen planten we bomen en struiken. Dat bosgoed is zeer geschikt om in de wintermaanden aan te planten om vervolgens in het voorjaar mooi tot bloei te komen. Zowel het gras, de klimplanten als de nieuwe bomen en struiken voorzien we in de volledige projectzone. 

 

 

Nieuwsbrief

Als u op automatisch op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden, kan u zich rechts bovenaan inschrijven op de digitale nieuwsbrief.