Overslaan en naar de inhoud gaan

Plaatsen geluidsschermen langs E40 in Aalter

Plaatsen geluidsschermen langs E40 in Aalter

Algemeen Overzicht

Datum

Status

Gestart

Plaats

Weg

E40

Sinds 1 juni 2021 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met voorbereidende werken voor de aanleg van nieuwe geluidsschermen ter hoogte van het nieuwe op- en afrittencomplex van de E40 in Aalter. De geluidsschermen, goed voor een investering van ongeveer 9 miljoen euro, zullen de leefkwaliteit in de omgeving en met name aan de woningen langs de E40, de afrit en het eerste deel van de Knokkeweg (N44) verbeteren. De werken zullen ongeveer 6 maanden duren op het terrein, maar pas vanaf oktober zal er ook hinder zijn voor het verkeer.

Wat en waarom?

5,5 km schermen tot 6m hoog

Er komt  5.500 m aan geluidsschermen langs de E40 en de nieuwe fly-over in Aalter.

Richting Oostende komen de schermen langs de E40 vanaf de brug aan de Lotenhullestraat tot aan de nieuwe afrit, op de fly-over van de afrit en op een eerste deel op de N44 (Knokkebaan).  Voorbij het complex zullen ook schermen geplaatst worden van de oprit richting Oostende tot aan de brug in de Lindestraat. 

Richting Brussel zullen schermen geplaatst worden vanaf de brug boven de Lostraat (N499) tot aan kilometerpaal 62.7.  De schermen hebben een variabele hoogte tussen 3,5 en 6,50 meter 

 

locatie van de geluidsschermen langs de E40 in Aalter

Voorziene inplanting v.d. geluidsschermen

Leefbaarheid verhogen

Vandaag hebben de omliggende woonkernen aan de E40 veel last van het lawaai van het steeds drukker wordende verkeer. De schermen zullen de leefbaarheid van de woonwijken helpen verhogen.

Met name in de woonwijken Loveld en Beukenpark en eveneens de woningen in de Sportlaan, Papenwal en in de omgeving van Lindestraat zullen merkbaar effect ondervinden van de nieuwe schermen. Opgelet: schermen milderen het geluid tot op een zekere afstand maar nemen het niet volledig weg.  Algemeen hebben schermen een effect tot ongeveer  200 meter afstand.

Hoe werkt het?

Om het effect van een geluidsscherm goed in te kunnen schatten is het belangrijk te begrijpen hoe geluid werkt en hoe een scherm daar op ingrijpt. Meer details hierover vind je op volgende pagina

Het mag alvast duidelijk zijn dat een heel aantal factoren bepalen hoeveel effect een geluidsscherm kan hebben: 

  • omgevingsfactoren zoals wind of temperatuur: meewind zorgt voor meer hinder dan tegenwind
  • de aard van het geluid zelf: een scherm kan bepaalde geluiden goed filteren, andere, en met name lage frequenties, veel minder. De aard van het geluid verandert dus door een scherm.
  • de locatie van de geluidsontvanger. Hoe verder een geluidsontvanger (vb. bewoning) zich van het scherm bevindt hoe kleiner het effect van het scherm is omdat het verschil in afgelegde afstand van het geluid met en zonder scherm verhoudingsgewijs steeds kleiner wordt naarmate de geluidsontvanger verder af ligt.

Wat is dan het effect van een geluidsscherm? 

Voor ontvangers op:

  • 0 – 30 m: - 10 dB(A)
  • 30 – 50 m: -8 dB(A)
  • 50 – 100 m: -5 dB(A)
  • Op een afstand van 250 m is deze verlaging nog amper waarneembaar.

Esthetische schermen: het oog wil ook wat

Een dergelijke lange, geluidswerende wand is ook visueel heel opvallend. Daarom heeft AWV ook aandacht besteed aan de esthetische uitwerking van de schermen.  Daartoe werd het ontwerp niet alleen strikt technisch ontworpen volgens de regels van de kunst, maar werd er door een vooraf aangestelde ontwerper van de openbare ruimte gezocht naar een toegevoegde architecturale aanpak.  

Uiteindelijk werd het  een ontwerp van het ingenieursbureau Witteveen & Bos i.s.m. ontwerpbureau Cluster. Het ontwerpbureau ontwikkelde een geometrisch patroon dat optische dieptewerking creëert zodat het effect van een lange kaarsrechte muur visueel wordt gebroken en tegelijkertijd wordt verlevendigd. Met een ruitvormig patroon en een afwisseling van lichte en donkere tinten wordt een optische illusie van diepte gewekt. De grootte van de ruiten werd bepaald aan de hand van simulaties van hoe de bestuurders het patroon zouden waarnemen. Dit om te vermijden dat deze te druk werden ervaren vanuit de auto.

geluidschermen toekomstbeeld

Weerhouden dynamisch 3D-patroon door ontwerpbureau Cluster

Eerste deel van de geluidschermen

Dit project is de eerste fase van een nog groter voorzien geheel.  In een volgende fase zullen er immers ook nog schermen geplaatst worden langsheen het verdere verloop van de N44 Knokkebaan richting Aalter-Brug.   De conceptstudie hiervan is lopende en wordt nu verder verfijnd.  De timing van de effectieve uitvoering van de werken op het terrein wordt dan bekeken in het geheel van de investeringsmiddelen.