Oud-Heverlee: onderhoud brug Expresweg (N25) over Banhagestraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum Voorjaar 2020 (onderhoud)

UPDATE 27/02/'20: In april 2020 werkt Wegen en Verkeer op de Expresweg (N25) in Oud-Heverlee aan de brug over de Banhagestraat. Deze werken duren ongeveer een maand en veroorzaken geen hinder voor het verkeer op de Expresweg. De onderhoudswerken aan de onderkant van de brug worden volgens de huidige planning uitgevoerd in de zomer van 2020. 

Geplande werken

April 2020: werken bovenop de N25

In april 2020 werkt Wegen en Verkeer bovenop de Expresweg (N25) aan de brug over de Banhagestraat. De leuningen van de brug worden vernieuwd. Tijdens de werken wordt er plaatselijk de pechstrook ingenomen. Er zal geen hinder zijn voor het verkeer op de Expresweg. 

Zomer 2020: werken in Banhagestraat

Wegen en Verkeer werkt in de zomer van 2020 aan de brug van de Expresweg (N25) over de Banhagestraat. Eerst wordt het beton van de brug gesaneerd. Dit betekent dat de slechte stukken beton worden verwijderd en hersteld. Daarna brengt de aannemer ook een nieuwe beschermende verflaag (coating) aan. Eens de nieuwe verflaag er is, is de renovatie afgerond. 

Tijdens de werken wordt de Banhagestraat ter hoogte van de brug van de Expresweg afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Duivenstraat, Naamsesteenweg (N251) en Bierbeekstraat. Het verkeer op de Expresweg zelf zal geen hinder ondervinden van de werken. 

 

Werken uitgevoerd in najaar 2019

Verwijdering asbest

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet een “sloopopvolgingsplan” opmaken van de brug van de Expresweg (N25) boven de Banhagestraat. Zo’n plan wordt opgemaakt bij de sloop of de renovatie van gebouwen of bepaalde constructies zoals bruggen. Als deel van het sloopopvolgingsplan werd de brug ook gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Uit dat onderzoek bleek dat de verf die bij de bouw van de brug gebruikt werd voor de wanden van de brug, asbest bevat.  

Wegen en Verkeer heeft kort na deze vaststelling luchtmetingen laten uitvoeren. Die wijzen erop dat er onder de brug en in de onmiddellijke omgeving ervan geen onrustwekkende waarden van asbest zijn. Er zijn deeltjes gevonden, maar die bevinden zich onder de wettelijke ondergrens van 0,01 vezels/cm³ (de gemeten waarden bevonden zich tussen 0,005 en 0,001 vezels/cm³). Dit betekent dat er geen risico voor de gezondheid van de omwonenden is en ook niet voor mensen die dagelijks onder de brug door fietsen. 

Werken uitgevoerd in hermetisch afgesloten ruimte

In een eerste fase verwijdert een gespecialiseerde aannemer de verf van de brugwanden. Aangezien bij deze werken asbest in de lucht vrijkomt, gebeuren deze werken volgens de regels van de kunst. Dat wil zeggen dat de aannemer de werken uitvoert in een hermetisch afgesloten ruimte die in onderdruk gehouden wordt. Er wordt m.a.w. een soort tent rond de werkruimte geplaatst en met behulp van speciale apparatuur wordt de luchtdruk in de ruimte laag gehouden zodat er geen deeltjes ontsnappen. 

De asbestsanering werd uitgevoerd in het najaar van 2019. Sinds eind november werd de brug opnieuw opengesteld.