Opwijk: steenweg op Dendermonde (N47) en dubbelrichtingsfietspad krijgen een grondige onderhoudsbeurt

Regio
Gemeente
Weg
Datum 5 augustus - eind september 2019

Update 12/09/2019: In de laatste en derde fase worden de asfalteringswerken uitgevoerd in het weekend van vrijdagnacht 20 tot en met zondagnacht 22 september en niet het weekend ervoor, zoals aangegeven in de bewonersbrief die begin deze zomer gebust werd. Omwonenden worden via een extra brief van de aannemer hierover geïnformeerd. Asfalteringswerken zijn weersgevoelig. Bij hevig regenweer kan de planning dan ook eventueel aangepast worden.

Omdat de N47 een belangrijke verbindingsweg is tussen Asse en Dendermonde wordt er in drie fasen gewerkt. Op die manier wil Wegen en Verkeer de hinder voor weggebruikers en omwonenden beperken. Afhankelijk van de werffase wordt de signalisatie aangepast. Je vindt wat verder op de pagina per fase de minderhinder-maatregelen voor alle weggebruikers en omwonenden. Beide bushaltes van De Lijn ‘Leireken’ en ‘Hoevestraat’ vallen midden in de werfzone en worden door De Lijn nog steeds bediend. Er wordt tijdens de werken een snelheidsbeperking van 50 km/u. in de werfzone ingesteld. Parkeren tijdens de werken in of aan de werfzone is niet mogelijk. 

Meer comfort voor rijweg en dubbelrichtingsfietspad

Het Agentschap Wegen en Verkeer geeft de N47, de steenweg op Dendermonde, vanaf de grens met Lebbeke tot 150m voor het kruispunt met de Steenweg op Aalst een grondige onderhoudsbeurt. Over een afstand van 1 km lang, worden asfaltstroken in slechte staat op de rijweg herstelt met betonplaten. Boordstenen en greppel worden ook opgebroken en opnieuw geplaatst. Tijdens de werken aan de boordstenen wordt  tegelijk de oude toplaag asfalt van het dubbelrichtingsfietspad verwijderd en een nieuwe toplaag aangebracht.

Liggingsplan werken rijweg en dubbelrichtingsfietspad op de N47 in Opwijk

Werken in drie fasen met tijdelijke werflichten of versmalde rijstroken

Fase 1: aanpak vier zones slechte betonplaten vanaf 5 tot 25 augustus richting Asse/Brussel

Voorbereidende fase in augustus: Op een drietal weken tijd breekt de aannemer de slechte zones (beton en asfalt) tot en met de fundering uit en plaatst hij nadien nieuwe betonplaten. De vier zones liggen ongeveer ter hoogte van de oneven huisnummers: 125, overkant huisnummers 160 en 178 (landbouwgrond) en 221. De eerste en de laatste zone van de werf worden samen aangepakt. 

Beperkte hinder tijdens fase 1: Doorgaand verkeer rijdt om de beurt via tijdelijke werflichten en aangepaste snelheid langsheen de werfzone. Fietsers kunnen tijdens deze eerste drie weken het dubbelrichtingsfietspad nog gebruiken. Omwonenden en handelaars ondervinden weinig hinder en hebben toegang tot hun perceel.

Fase 2: aanpak dubbelrichtingsfietspad 26 augustus tot 15 september richting Dendermonde

Boordstenen en greppel langsheen het fietspad worden tot op de fundering opgebroken en opnieuw geplaatst. Tegelijkertijd wordt de oude asfaltlaag van het dubbelrichtingsfietspad afgefreesd en opnieuw met asfalt overlaagd. 

Hinder tijdens fase 2: In deze tweede fase worden fietsers lokaal via de bestaande Leirekensroute omgeleid. Doorgaand verkeer rijdt via versmalde rijstroken op de steenweg op Dendermonde. Omwonenden met de even huisnummers, aan de kant van het fietspad kunnen tijdelijk hinder ondervinden om hun oprit te bereiken. Dit is bv. op het moment dat er beton gestort wordt op het fietspad.

Fase 3: asfalteringswerken 20 t.e.m. 22 september in beide richtingen - steenweg afgesloten!

Op het einde van de werken krijgt de volledige rijweg over één kilometer een nieuwe asfaltlaag en wordt er ‘s avonds en ‘s nachts gewerkt tussen 20u en 6u. 

Aanzienlijke hinder tijdens fase 3: Hiervoor wordt de rijweg 3 nachten en één zondagvoormiddag volledig afgesloten om de volledige werfzone in zijn geheel te kunnen asfalteren.
Tijdens de asfalteringswerken in september wordt een lokale omleiding voor auto’s in beide rijrichtingen aangeduid via de Lange Breestraat, de Coenstraat, de Nijverseelstraat en de Steenweg op Aalst. Fietsers volgen hier dezelfde omleidingsroute van het autoverkeer. Opgelet: Op dat moment is de werfzone volledig afgesloten voor verkeer en kunnen ook auto’s vanuit de aanliggende zijstraten de steenweg op Dendermonde niet oprijden. Omwonenden kunnen tijdens de drie nachten van asfalteringswerken hun oprit met de wagen niet bereiken. Wegen en Verkeer vraagt de bewoners vriendelijk om voor deze drie dagen een alternatieve parkeermogelijkheid te zoeken.

Communicatie en minderhinder-maatregelen tijdens alle werken

Omdat de N47 een belangrijke verbindingsweg is tussen Asse en Dendermonde, zal Wegen en Verkeer de nodige minderhinder-maatregelen nemen:

  • afhankelijk van de werffase wordt er beurtelings verkeer met tijdelijke werflichten ingevoerd of worden rijstroken versmald en de snelheid aangepast.
  • de asfalteringswerken aan het einde van de werken, nemen in september drie nachten en een zondagvoormiddag in beslag. Enkel dan zal de rijweg ‘s nachts (en uitzonderlijk één voormiddag) volledig worden afgesloten. Overdag kan iedereen doorrijden.
  • de werken worden efficiënt georganiseerd om de hinder te beperken: zo zijn de werken van Wegen en Verkeer in de Opwijkstraat (N411) ook afgerond wanneer de onderhoudswerken aan de N47 starten in de zomer van 2019.
  • de percelen van omwonenden en ondernemers zullen waar mogelijk bereikbaar gehouden
  • Wegen en Verkeer zal met gerichte communicatieacties (webpagina, bewonersbrieven, lokale brief via aannemer) iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken, de omleidingen etc.

Hoe zit het met de fietstunnel onder de Steenweg op Dendermonde?

De Steenweg op Dendermonde (N47) maakt deel uit van een gemeente-overschrijdend (bovenlokaal) fietsnetwerk dat zoveel mogelijk punten als scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels met elkaar verbindt. In 2015 werden omwonenden ingelicht over de plannen voor de vernieuwing van het dubbelrichtingsfietspad langsheen de N47 en de aanleg van een fietstunnel op de oude spoorwegbedding ‘Leirekensroute’ tussen Londerzeel over Opwijk naar Aalst.

Een nieuwe fiets- en wandeltunnel onder de N47 ter hoogte van de Luikerweg zorgt voor een veilige aansluiting met de door fietsers en wandelaars druk bezochte ‘Leirekensroute’.

De aanleg van de fietstunnel zelf is jammer genoeg voor onbepaalde duur uitgesteld.

Er moet een nieuwe studieopdracht aanbesteed worden. Zolang deze procedure en vervolgens de studie lopen, is het onmogelijk om een startdatum op het project te kleven.