Onderhoudswerken viaduct B401

Regio
Gemeente
Weg
Datum 26 augustus tot begin 2020

UPDATE 19/03: Deze werf is omwille van de veiligheidsmaatergelen rond het Corona-virus tot nader order stopgezet. Van zodra de werken hervat kunnen worden, zullen we daarover communiceren op deze pagina. 

Het Agentschap startte sinds 26 augustus met werken aan de onderzijde van het viaduct B401 in Gent. De aannemer voert in twee zones betonherstellingen uit aan de pijlers en de onderzijde van de brug. Aansluitend brengt hij een beschermende verflaag aan. Deze werken zullen duren tot begin 2020, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Wat houden de werken in? 

De betonschade aan de pijlers en de onderzijde van de brug wordt hersteld. Daaropvolgend voorziet de aannemer het viaduct ook van een beschermende verflaag.  

De werfzone loopt over 2 zones, een gedeelte tussen de Schelde en de spoorweg (Frans de Mildreef) en een gedeelte tussen de spoorweg en de Hundelgemsesteenweg. Het grootste deel van de werken zal boven braakliggende terreinen en parking plaatsvinden. Om de hinder te beperken, zullen de Frans de Mildreef met naastliggende fiets- en voetpaden, de Bellevue en de Hundelgemsesteenweg steeds gefaseerd, telkens voor een tweetal weken, afgesloten worden. 

Fasering 

Fase 1: zone tussen de Schelde en de spoorweg

Tijdens fase 1 zal tijdelijk de Frans de Mildreef en naastliggend fiets- en voetpad gefaseerd afgesloten worden. Auto’s kunnen via een versmalde rijstrook passeren. Tijdens de werken zal het fietspad onderbroken zijn, waardoor fietsers en voetgangers de aangeduide lokale omleiding volgen. 

Fase 2: zone tussen de spoorweg en de Hundelgemsesteenweg

Tijdens fase 2 zal tijdelijk de Bellevue met naastliggend voet- en fietspad en de Hundelgemsesteenweg gefaseerd afgesloten worden. Afhankelijk van de fase, volgen de auto’s en fietsers en voetgangers de aangeduide lokale omleiding.

Minder Hinder 

  • De werken worden enkel overdag uitgevoerd tussen 7u en 17u
  • Er wordt gewerkt in verschillende korte fasen.