Onderhoudswerken op de Mechelsesteenweg (N26) Kampenhout-Sas

Regio
Gemeente
Weg
Datum tweede helft oktober

UPDATE 1/10/18: de werken zullen starten op 22 oktober i.p.v. 15 oktober. 

In de tweede helft van oktober werkt het Agentschap Wegen en Verkeer twee of drie nachten op de Mechelsesteenweg (N26) in Kampenhout, tussen de twee rotondes van Kampenhout-Sas.

Een aannemer vernieuwt in opdracht van AWV een deel van de weg. De asfalt toplaag wordt vernieuwd op de rechterrijstrook, in de twee rijrichtingen (Mechelen / Leuven).

De werkzaamheden zullen ‘s nachts plaatsvinden. Door slechte weersomstandigheden kan de planning wijzigen. 

Het verkeer tijdens de werken over een i.p.v. drie rijstroken beschikken. Er wordt hinder verwacht. AWV plaatst vooraankondigingsborden langs de weg zodat bestuurders op de hoogte zijn. Gedurende een nacht zal er een omleiding voorzien worden, voor het vervangen van een compoundvoeg  richting Mechelen.